قیمت کابل شبکه نگزنس (روز 29 اردیبهشت)

مقایسه قیمت کابل شبکه نگزنس و 54 برند دیگر

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 0.5m
15,000 تومان
12 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6a F-FTP N100.694G
14,000,000 تومان
4 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6A F-FTP N100.692G
28,000,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT7a SFTP N100.371
31,500 تومان
4 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 1m
20,000 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.607
4,880,000 تومان
18 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.633
4,100,000 تومان
14 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.617
7,874,000 تومان
8 فروشگاه
70 کابل شبکه نگزنس