مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

لیست قیمت تجهیزات شبکه میکروتیک چاپ لیست قیمت

نام کالا پایین ترین قیمت (ریال) بروزرسانی
سوئیچ روتر میکروتیک CRS328-24P-4SPlus RM 45,000,000 2 دقیقه قبل
آنتن میکروتیک ACSWI 400,000 7 دقیقه قبل
روتر میکروتیک RB750Gr2 1,600,000 7 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM 2,000,000 8 دقیقه قبل
اکسس پوینت میکروتیک RBOmniTikUPA-5HnD 3,450,000 14 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک SXT G-5HnD 2,850,000 14 دقیقه قبل
اکسس پوینت میکروتیک RBmAP2nD 1,650,000 14 دقیقه قبل
روتربرد وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD 4,950,000 14 دقیقه قبل
اکسس پوینت میکروتیک RBwAPG-5HacT2HnD 3,500,000 14 دقیقه قبل
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM 6,300,000 14 دقیقه قبل
روتر میکروتیک RB3011UiAS-RM 6,450,000 14 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD 400,000 14 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RB922UAGS-5HPacD-NM 5,350,000 14 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RBQRTG-2SHPnD 5,600,000 14 دقیقه قبل
روتربرد میکروتیک RB411U 2,100,000 14 دقیقه قبل
سوئیچ شبکه میکروتیک RB260GS 1,390,000 15 دقیقه قبل
ماژول فیبر نوری میکروتیک SPlus85DLC03D 2,170,000 15 دقیقه قبل
آداپتور شبکه میکروتیک POE 24V-1A 270,000 15 دقیقه قبل
کارت وایرلس روتربرد میکروتیک R11e-5HacD 1,840,000 15 دقیقه قبل
رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-2nD-XL 5,300,000 15 دقیقه قبل