قیمت تجهیزات شبکه فاز (روز 27 خرداد)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه فاز و 298 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه فاز هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Phase با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
آنتن دیش فاز 27dBi ISO Easy
7,480,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 25dBi ISO Easy
4,700,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 34dBi Eco
11,780,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dBi X Easy
6,500,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 32dBi X Easy
9,450,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 27dBi iso Easy X
5,445,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dBi ISO Eco
9,880,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 25dBi ISO Easy X
4,700,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن بی سیم فاز 34dBi Easy 3D
12,500,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dBi ISO Easy
9,970,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن بی سیم فاز 34dBi Eco 3D
12,400,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dBi Easy
7,410,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 32dBi Easy
9,450,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dBi Eco
7,310,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 32dBi ECO
9,360,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 34dBi Easy
11,870,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن بی سیم فاز 25dBi Easy 3D
2,150,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن بی سیم فاز 25dBi Eco 3D
1,900,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dbi Eco 3D
3,200,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش فاز 30dbi Easy 3D
3,400,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن بی سیم فاز 30dBi Easy iso 3D
3,780,000 تومان
1 فروشگاه
28 کالا