قیمت تجهیزات شبکه سنگوما (روز 08 اسفند)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه سنگوما و 319 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه سنگوما هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Sangoma با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
کارت ویپ سنگوما A200BRMDE
7,000,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200-FXO
630,200 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200-FXS
630,200 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A400D-FXO
4,000,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200D-FXS
1,642,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200De-FXS
15,000,000 تومان
2 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A101DE
22,000,000 تومان
2 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A102DE
81,790,000 تومان
1 فروشگاه
47 کالا