قیمت تجهیزات شبکه سنگوما (روز 29 تیر)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه سنگوما و 298 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه سنگوما هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Sangoma با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
کارت تلفن آنالوگ سنگوما B600DE
7,500,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A101DE
44,000,000 تومان
2 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200BRMDE
7,000,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A102DE
81,790,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200RA
15,550,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200-FXO
630,200 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A400D-FXO
4,000,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200D-FXS
1,642,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A400De-FXO
9,000,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A400De-FXS
2,100,000 تومان
1 فروشگاه
کارت ویپ سنگوما A200-FXS
630,200 تومان
1 فروشگاه
47 کالا