قیمت تجهیزات شبکه دلتالینک (روز 27 فروردین)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه دلتالینک و 306 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه دلتالینک هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Deltalink با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527N-ML 27dBi
3,750,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5526N
4,133,400 تومان
4 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-SHP5525N 25dBi
5,679,000 تومان
3 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5531N
5,099,000 تومان
8 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HR5522N 22dBi
5,990,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5523N
2,971,400 تومان
3 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5525N 25dBi
2,556,400 تومان
5 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5535N
8,283,400 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533N
6,800,000 تومان
6 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-SHP5532N
8,225,300 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527N
3,700,000 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-SHP5529N
13,150,000 تومان
5 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-SHP5526N
5,237,300 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5532N
7,204,400 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533N-ML 33dBi
6,850,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527
3,700,000 تومان
3 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5531
7,046,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533
9,340,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-6033N 33dBi
9,340,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP6032N 32dBi
11,890,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-6031N 31dBi
7,046,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HR5515N 15dBi
3,816,000 تومان
1 فروشگاه
28 کالا