قیمت تجهیزات شبکه دلتالینک (روز 12 مهر)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه دلتالینک و 326 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه دلتالینک هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Deltalink با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
آنتن دیش دلتالینک ANT-5531N
2,960,000 تومان
9 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-SHP5525N 25dBi
5,370,000 تومان
1 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527N
3,411,000 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527N-ML 27dBi
3,750,000 تومان
3 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5537N
13,482,000 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533
6,890,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533N-ML 33dBi
6,850,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5525N 25dBi
2,772,000 تومان
6 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5535N
7,812,000 تومان
7 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5526N
4,900,000 تومان
3 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5533N
6,800,000 تومان
6 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5527
3,790,000 تومان
4 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5532N
5,922,000 تومان
8 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5531
5,190,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-HP5523N
3,500,000 تومان
2 فروشگاه
آنتن دیش دلتالینک ANT-5530X
4,200,000 تومان
1 فروشگاه
26 کالا