قیمت تجهیزات شبکه بلدن (روز 04 مهر)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه بلدن و 307 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه بلدن هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه BELDEN با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 2m
22,000 تومان
4 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 5m
40,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 20m
115,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 15m
90,000 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 UTP CCC 305m
45,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 3m
27,000 تومان
7 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 1m
23,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 10m
65,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 30cm
18,000 تومان
7 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 50cm
18,500 تومان
4 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 20m
150,000 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCA 305m
2,955,450 تومان
8 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 1m
25,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 50cm
11,000 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 UTP CCA 305m
1,200 تومان
5 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 SFTP CCA 305m
4,100 تومان
1 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 SFTP CCA 305m
2,450 تومان
5 فروشگاه
38 کالا