قیمت تجهیزات شبکه بلدن (روز 29 اردیبهشت)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه بلدن و 301 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه بلدن هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه BELDEN با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 5m
50,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 2m
30,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 1m
25,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 3m
40,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 30cm
18,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 20m
150,000 تومان
4 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 10m
95,000 تومان
4 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 50cm
20,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 UTP CCA 305m
5,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCA 305m
2,850 تومان
5 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 SFTP CCA 305m
4,100 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 50cm
11,500 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 SFTP CCA 305m
4,100 تومان
1 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 SFTP CCC 305m
2,200,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 30m
175,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 2m
21,000 تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCC 305m
11,500 تومان
3 فروشگاه
34 کالا