قیمت تجهیزات شبکه نیوراک (روز 22 تیر)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه نیوراک و 301 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه نیوراک هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه NewRock با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ترانكينگ گیت وی نيوراک MX100-TG-4E1
45,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX440G
4,730,000 تومان
3 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX402E
3,800,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX420E
4,500,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال نیوراک OM12-4FXO
14,040,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX402G
2,960,000 تومان
4 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60-48FXO
34,500,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX404G
3,950,000 تومان
4 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX420G
3,900,000 تومان
3 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8A-8FXO
9,790,000 تومان
3 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX120-96FXO
87,000,000 تومان
1 فروشگاه
ترانكينگ گیت وی نيوراک MX100-TG-2E1
16,900,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX440E
6,800,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX120-96FXS
25,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک HX422G
4,290,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8G-8FXO
9,790,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60-8S-8
9,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60E-16S
20,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8G-8FXS
12,000,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال نیوراک OM12-4S-4
14,800,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8A-4FXO
9,200,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8A-8FXS
4,400,000 تومان
2 فروشگاه
سانترال نیوراک OM200-48S-48
14,000,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال نیوراک OM12-2S-2
17,400,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال نیوراک OM12-8FXO
14,040,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60E-48FXS B
36,000,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60E-16FXO
27,000,000 تومان
3 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX60-24FXO
70,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ نیوراک MX8-8FXS
9,000,000 تومان
1 فروشگاه
85 کالا