قیمت تجهیزات شبکه یستار (روز 05 اردیبهشت)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه یستار و 306 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه یستار هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه Yeastar با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
گیت وی ویپ یستار TG100
6,300,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TG200
13,200,000 تومان
2 فروشگاه
سانترال تحت شبکه یستار S50
24,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA800 8 FXS
12,500,000 تومان
2 فروشگاه
سانترال یستار N824
37,260,000 تومان
2 فروشگاه
ماژول توسعه سانترال یستار EX08
4,600,000 تومان
2 فروشگاه
سانترال تحت شبکه یستار S100
34,000,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال تحت شبکه یستار P570
84,500,000 تومان
2 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TG800
50,600,000 تومان
2 فروشگاه
سانترال تحت شبکه یستار P550
30,000,000 تومان
2 فروشگاه
ماژول کارت ویپ یستار O2
5,000,000 تومان
2 فروشگاه
ماژول کارت ویپ یستار S2
4,700,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TG1600
57,000,000 تومان
1 فروشگاه
سانترال تحت شبکه یستار S412
8,050,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TG400
17,000,000 تومان
1 فروشگاه
ماژول کارت ویپ یستار GSM
4,200,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TE200
37,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA400 4 FXS
6,750,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA2400 24 FXS
20,200,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA200
2,700,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA1610 16 FXO
26,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA410 4 FXO
6,300,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TE100
28,000,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA1600 16 FXS
17,800,000 تومان
1 فروشگاه
گیت وی ویپ یستار TA810 8 FXO
11,400,000 تومان
1 فروشگاه
39 کالا