قیمت تجهیزات شبکه بافو (روز 23 تیر)

زیر دسته های تجهیزات شبکه

مقایسه قیمت تجهیزات شبکه بافو و 301 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تجهیزات شبکه بافو هستید. جهت مقایسه قیمت تجهیزات شبکه BAFO با سایر برند های تجهیزات شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 40m
1,339,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 30m
1,199,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.3m
149,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 5m
399,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 30m
1,577,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 10m
715,000 تومان
2 فروشگاه
سوکت شبکه بافو RJ45 CAT5 UTP
10,000 تومان
2 فروشگاه
پچ پنل بافو CAT6 UTP 24 Port
2,200,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 1m
111,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 10m
609,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 20m
899,000 تومان
1 فروشگاه
کارت شبکه بافو USB-C BF-331
1,875,000 تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 5m
499,000 تومان
3 فروشگاه
سوکت شبکه بافو RJ45 CAT6 UTP
2,600,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 3m
125,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 0.3m
215,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 2m
210,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 5m
178,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 2m
117,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP 0.6m
100,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 3m
75,000 تومان
1 فروشگاه
38 کالا