کالاهای با گارانتی پارسیان تجارت

دستگاه ان وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر داهوا XVR1A08 8CH ساعاتی پیش 2,000,000شرکت پیشرو پردازان اهورا36
دستگاه ان وی آر داهوا NVR608-64-4KS2 64CH 4 روز پیش 38,050,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR5432-4KS2 32CH 4 روز پیش 11,500,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR2108HS-4KS2 8CH 4 روز پیش 2,520,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR608-128-4KS2 128CH 4 روز پیش 37,560,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR2104HS-P-4KS2 4CH 4 روز پیش 3,100,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 8CH 4 روز پیش 4,400,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR104-P 4CH PoE 4 روز پیش 1,375,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR1108HS-S3/H 8CH 4 روز پیش 1,560,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4104HS-4KS2 4CH 4 روز پیش 2,160,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4108HS-4KS2/L 8CH 4 روز پیش 3,950,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR4116HS-4KS2/L 16CH 4 روز پیش 3,150,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR4216-4KS2/L 16CH 4 روز پیش 3,950,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR4216-16P-4KS2/L 16CH 4 روز پیش 7,881,000شرکت نگاه فردا24

مودم و روتر تی پی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
روتر بی سیم تی پی لینک TL-WR940N 1 روز پیش 680,000فاواجم24

سوئیچ شبکه داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
سوئیچ شبکه داهوا 20 پورت DH-PFS4218-16ET-190 4 روز پیش 7,200,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه PoE داهوا 24 پورت DH-PFS4226-24ET-360 4 روز پیش 9,483,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه داهوا 4 پورت PFS3006-4ET-60 4 روز پیش 1,491,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه داهوا 16 پورت PFS4218-16ET-240 4 روز پیش 8,070,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه داهوا 10 پورت PFS3010-8ET-96 4 روز پیش 3,995,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه PoE مدیریتی داهوا 24پورت PFS4226-24ET-240 4 روز پیش 8,480,000شرکت نگاه فردا24
سوئیچ شبکه داهوا 1 پورت PFS3102-1T 4 روز پیش 1,229,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1400DP 4 روز پیش 1,200,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1400TP 4 روز پیش 990,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-B2A21P 4 روز پیش 870,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW2601TP-Z-A 4 روز پیش 2,180,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI داهوا HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 4 روز پیش 1,350,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1230DP 4 روز پیش 1,120,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1500THP-I8 4 روز پیش 990,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1509TP-LED 4 روز پیش 1,250,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HFW1100RMP-S2 4 روز پیش 355,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1200CMP-A 4 روز پیش 640,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1200TP-A 4 روز پیش 725,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1400DP-S3 4 روز پیش 1,000,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1500THP-I8 4 روز پیش 990,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا HAC-HFW1509TLMP-LED 4 روز پیش 1,350,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربستهHDCVI بولت داهواHAC-HFW1509TLMP-A-LED 4 روز پیش 1,390,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته دام تحت شبکه داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDBW1431EP 4 روز پیش 2,190,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1431SP 4 روز پیش 1,626,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1230SP 4 روز پیش 1,300,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S4 4 روز پیش 2,800,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا DH-IPC-HDW1431T1P-S4 4 روز پیش 1,520,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا DH-IPC-HDBW2531RP-ZS 4 روز پیش 4,200,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا DH-IPCHDBW5431RP-ZE 4 روز پیش 5,350,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا IPC-HDW1230T1P-S4 4 روز پیش 1,190,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP دام داهوا IPC-HDW1239T1P-LED 4 روز پیش 1,340,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته اسپید دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا SD49225XA-HNR 4 روز پیش 10,160,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا SD5A445XA-HNR 4 روز پیش 25,320,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP اسپید دام داهوا SD22404T-GN 4 روز پیش 5,350,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP اسپید دام داهوا SD29204UE-GN 4 روز پیش 5,500,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI اسپید دام داهوا SD49225-HC-LA 4 روز پیش 9,050,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP اسپید دام داهوا SD5A232XA-HNR 4 روز پیش 19,550,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59230U-HNI 4 روز پیش 18,300,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته بولت تحت شبکه داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW4631TP-ASE 4 روز پیش 4,000,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW1230SP-S4 4 روز پیش 1,300,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته آی پی بولت داهوا IPC-HFW2531TP-ZS 4 روز پیش 4,410,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW1230S1P-S4 4 روز پیش 1,055,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW1431S1P-S4 4 روز پیش 1,490,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW5442EP-ZE 4 روز پیش 7,700,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW5541TP-ASE 4 روز پیش 4,210,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا DH-IPC-HFW1330S1-S4 4 روز پیش 1,100,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW2439SP-SA-LED 4 روز پیش 2,500,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP بولت داهوا IPC-HFW3449EP-AS-LED 4 روز پیش 3,000,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW5231EP-ZE 4 روز پیش 5,160,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-T2A41P 4 روز پیش 750,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا HAC-T1A21 4 روز پیش 410,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا HAC-T2A21 4 روز پیش 488,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1400EMP-A 4 روز پیش 990,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا DH-HAC-HDW1100EP-S2 4 روز پیش 355,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-T1A21P 4 روز پیش 610,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا DH-HAC-T1A41P 4 روز پیش 570,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDBW1200RP-Z 4 روز پیش 1,350,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1200MP 4 روز پیش 570,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1200TRQP-A 4 روز پیش 645,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1400TRQP-A 4 روز پیش 770,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1400TRQP 4 روز پیش 690,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1400TPZ-A 4 روز پیش 1,755,000شرکت نگاه فردا24

کنترلر دوربین مداربسته داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کیبورد کنترلر دوربین مداربسته داهوا DH-NKB1000 4 روز پیش 6,800,000شرکت نگاه فردا24

دستگاه دی وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر داهوا NVR4216-16P-4KS2 16CH 4 روز پیش 7,880,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR1B04-I 4CH 4 روز پیش 1,060,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5104HS-4KL-I3 4CH 4 روز پیش 2,700,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5104HS-I2 4CH 4 روز پیش 1,770,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5104HS-I3 4CH 4 روز پیش 2,750,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I2 8CH 4 روز پیش 4,470,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5216AN-4KL-I2 16CH 4 روز پیش 9,350,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-HCVR4104HS-S3 4CH 4 روز پیش 960,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا HCVR5104HS-S3 4 روز پیش 1,345,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5232AN-S2 32CH 4 روز پیش 10,000,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا XVR5108HS-4KL 8CH 4 روز پیش 4,290,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا XVR5116H-I2 16CH 4 روز پیش 4,610,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DHI-XVR5116HS-S2 16CH 4 روز پیش 4,400,000شرکت نگاه فردا24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR5216AN-4KL-X 16CH 4 روز پیش 8,980,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته مینیاتوری داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته HDCVI پین هول داهوا HAC-HUM3201BP-P 4 روز پیش 1,100,000شرکت نگاه فردا24
دوربین مداربسته IP پین هول داهوا IPC-HUM4231P-S2 4 روز پیش 3,230,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته مینی بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW4431EP-S 4 روز پیش 3,050,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته کیوب داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه کیوب داهوا IPC-K35A 4 روز پیش 1,752,000شرکت نگاه فردا24

پایه دوربین مداربسته داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پایه دوربین مداربسته اسپید دام داهوا PFA110 4 روز پیش 230,000شرکت نگاه فردا24
پایه دیواری دوربین مداربسته داهوا PFB604W 4 روز پیش 442,000شرکت نگاه فردا24
پایه دیواری دوربین مداربسته اسپید دام داهوا PFB300S 4 روز پیش 897,000شرکت نگاه فردا24

دوربین مداربسته مینی دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین مداربسته IP داهوا DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 4 روز پیش 1,450,000شرکت نگاه فردا24