کالاهای با گارانتی همراه سیستم طلایه

مینی پی سی و تین کلاینت اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi7 i7 16GB 1TB 128GB SSD ساعاتی پیش 34,830,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC10i7FNH Core i7-10710U ساعاتی پیش 28,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3 i3 4GB 120GB SSD ساعاتی پیش 17,580,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHI5 i5-1135G7 8GB 240GB SSD ساعاتی پیش 23,130,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi7 i7-1165G7 16GB 240GB SSD ساعاتی پیش 33,180,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3 i3-1115G4 8GB 1TB Intel ساعاتی پیش 19,200,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3 i3 8GB 1TB 128GB SSD ساعاتی پیش 19,780,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3 i3 8GB 240GB SSD ساعاتی پیش 18,130,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC10i5FNH Core i5-10210U 3 ساعت پیش 24,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC NUC7CJYH Celeron J4005 4 ساعت پیش 6,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi3 i3-1115G4 5 ساعت پیش 16,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHI5 i5-1135G7 8GB 1TB 5 ساعت پیش 24,200,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi5 i5-1135G7 5 ساعت پیش 21,500,000همراه سیستم طلایه12
مینی پی سی اینتل NUC11PAHi7 i7-1165G7 5 ساعت پیش 30,900,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل 3217 1 هفته پیش 7,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل Compute Stick Z3735F 2GB 32GB 1 هفته پیش 4,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC7I3BNHX1 1 هفته پیش 9,300,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8i3BEH Core i3 4GB 240GB M.2 1 هفته پیش 11,800,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 120SSD 1 هفته پیش 16,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 1TB 120SSD 1 هفته پیش 18,300,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 4GB 240SSD 1 هفته پیش 17,300,000همراه سیستم طلایه12
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 1 هفته پیش 15,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 240SSD 1 هفته پیش 13,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 120SSD 1 هفته پیش 15,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB 1 هفته پیش 15,900,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 120SSD 1 هفته پیش 15,600,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8i7HVK i7-8809G 16GB 1TB SSD 1 هفته پیش 35,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 16GB 1TB 120GB 1 هفته پیش 21,200,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 8GB 1TB 1 هفته پیش 19,600,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB 1 هفته پیش 14,400,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 500GB 1 هفته پیش 15,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD 1 هفته پیش 14,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD 1 هفته پیش 14,800,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD 1 هفته پیش 14,800,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 500GB 1 هفته پیش 15,800,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 240SSD 1 هفته پیش 16,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 500GB 1 هفته پیش 12,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 8GB 120SSD 1 هفته پیش 18,100,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل Compute Stick Core i3 4GB 64GB Intel 1 هفته پیش 7,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH Core i3 8GB 120SSD 1 هفته پیش 9,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 16GB 240SSD 1 هفته پیش 10,900,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 8GB 240SSD 1 هفته پیش 14,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 4GB 1TB 1 هفته پیش 1,460,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 240SSD 1 هفته پیش 15,300,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB 240GB 1 هفته پیش 16,500,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB 120GB 1 هفته پیش 16,300,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC7i5BNH Core i5 4GB 1TB 1 هفته پیش 15,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 16GB 120SSD 1 هفته پیش 15,000,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 8GB 1TB 1 هفته پیش 14,800,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I3BEH Core i3 4GB 120SSD 1 هفته پیش 13,950,000همراه سیستم طلایه24
مینی پی سی اینتل NUC8I7BEH Core i7 16GB 120SSD 1 هفته پیش 20,200,000همراه سیستم طلایه24

مینی پی سی و تین کلاینت بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
براکت تین کلاینت E-Mini 5 ساعت پیش 665,500همراه سیستم طلایه12
براکت تین کلاینت Giada 1 هفته پیش 150,000همراه سیستم طلایه10

مینی پی سی و تین کلاینت اچ اس تی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تین کلاینت اچ اس تی Tci2500CCE 1 هفته پیش 3,500,000همراه سیستم طلایه10
تین کلاینت اچ اس تی TC2700MUD 1 هفته پیش 4,500,000همراه سیستم طلایه10
مینی پی سی اچ اس تی NUCV6-BTJ1900 1 هفته پیش 4,500,000همراه سیستم طلایه10
مینی پی سی اچ اس تی J2900-2L2C J2900 4GB 128GB SSD 1 هفته پیش 8,800,000همراه سیستم طلایه6

مینی پی سی و تین کلاینت زیروتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تین کلاینت زیروتک NC690W 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه10
تین کلاینت زیروتک NC690 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه12

مینی پی سی و تین کلاینت جیادا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
مینی پی سی گیادا F110D 1 هفته پیش 6,000,000همراه سیستم طلایه12
مینی پی سی گیادا F103D 1 هفته پیش 4,900,000همراه سیستم طلایه6

مینی پی سی و تین کلاینت مایتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تین کلاینت مایتک TCI1900 CC 1 هفته پیش 5,500,000همراه سیستم طلایه10

مینی پی سی و تین کلاینت نت کامپیوتر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تین کلاینت نت کامپیوتر NC690 1 هفته پیش 1,200,000همراه سیستم طلایه10
تین کلاینت نت کامپیوتر NC120 1 هفته پیش 900,000همراه سیستم طلایه12
تین کلاینت نت کامپیوتر FL600W 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه12
تین کلاینت نت کامپیوتر FL300W 1 هفته پیش 2,200,000همراه سیستم طلایه12
تین کلاینت نت کامپیوتر FL100 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه3

مینی پی سی و تین کلاینت شیر وی دی آی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تین کلاینت شیر وی دی آی SHAREVDI X1 1 هفته پیش 1,500,000همراه سیستم طلایه10

مینی پی سی و تین کلاینت لنوو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
مینی پی سی لنوو M720q i5-5800T 8GB 256SSD 1 هفته پیش 20,000,000همراه سیستم طلایه11

سایر قطعات سرور کی سی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کارت تبدیل رایزر کی سی آر PCI 100-32L ساعاتی پیش 181,500همراه سیستم طلایه1

زیرو کلاینت اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت اچ پی T310 Quad Display 5 ساعت پیش 9,800,000همراه سیستم طلایه12
زیرو کلاینت اچ پی T310 G2 1 هفته پیش 7,000,000همراه سیستم طلایه12
زیرو کلاینت اچ پی T310 Tera2 Fiber 1 هفته پیش 6,000,000همراه سیستم طلایه6

زیرو کلاینت دل وایز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت دل وایز 5030 5 ساعت پیش 10,000,000همراه سیستم طلایه12

زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت ان کامپیوتینگ L300 1 هفته پیش 6,000,000همراه سیستم طلایه10

زیرو کلاینت سنترم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت سنترم C71 1 هفته پیش 7,000,000همراه سیستم طلایه12
زیرو کلاینت سنترم C92 1 هفته پیش 6,500,000همراه سیستم طلایه12

زیرو کلاینت اچ اس تی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت اچ اس تی A810 1 هفته پیش 1,500,000همراه سیستم طلایه1

زیرو کلاینت ویوسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
زیرو کلاینت ویوسونیک SC-Z55 1 هفته پیش 6,500,000همراه سیستم طلایه6

مادربرد اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
مادربرد رباتیک اینتل گالیله جن 2 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه10
مادربرد اینتل D2700MUD 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه12
مادربرد اینتل DP43BF 1 هفته پیش 2,500,000همراه سیستم طلایه1

حافظه SSD اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
حافظه اس اس دی اینتل 525Series 120GB 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه12

خدمات سرور بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر سرور 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

خدمات و تعمیرات کامپیوتر بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر و تعویض قطعات کامپیوتر 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1
تعویض و تعمیر فن و هیت سینک 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1
تعمیر ورک استیشن 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

تعمیر گوشی موبایل بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر تبلت 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

خدمات دوربین مداربسته بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر دستگاه ان وی آر 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1
تعمیر دستگاه دی وی آر 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

خدمات سوئیچینگ و روتینگ سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر سوئیچ شبکه سیسکو 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1
تعمیر روتر سیسکو 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

تعمیر لپ تاپ بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تعمیر شارژر لپ تاپ 1 هفته پیش 1,000,000همراه سیستم طلایه1

هارد سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 759212-B21 1 هفته پیش 3,000,000همراه سیستم طلایه12

سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 1 هفته پیش 31,000,000همراه سیستم طلایه12
سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 1 هفته پیش 28,100,000همراه سیستم طلایه12
سرور اچ پی ML30 G10 E-2124 P06781-425 1 هفته پیش 32,000,000همراه سیستم طلایه12
سرور رکمونت اچ پی DL380 G10 5118 826566-B21 1 هفته پیش 97,000,000همراه سیستم طلایه12
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 1 هفته پیش 26,000,000همراه سیستم طلایه12

رم سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2666 879507-B21 1 هفته پیش 2,900,000همراه سیستم طلایه12