آی تی بازار

کالاهای مرکز ماشین های اداری کیومیتا چاپ لیست قیمت

مرکز ماشین های اداری کیومیتا

پرینتر اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی Pro MFP M28a دقایقی پیش 5,940,000ایراکام24
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی Pro MFP M28w دقایقی پیش 7,020,000ایراکام24
پرینتر عکس سه کاره جوهر افشان اچ پی DeskJet 2131 1 ساعت پیش 1,990,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی MFP M130NW 1 ساعت پیش 7,890,000ایراکام24
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی M130a 1 ساعت پیش 7,070,000ایراکام24
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی MFP 130A 1 ساعت پیش 7,070,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M608dn 1 ساعت پیش 24,780,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M609dn 1 ساعت پیش 36,720,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M608n 1 ساعت پیش 23,150,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M607dn 1 ساعت پیش 19,680,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M607n 1 ساعت پیش 16,480,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی M102a 1 ساعت پیش 5,120,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M102w 1 ساعت پیش 5,890,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M203dw 1 ساعت پیش 12,500,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M15w 1 ساعت پیش 5,740,000ایراکام24
پرینتر اچ پی LaserJet Pro M15a 1 ساعت پیش 5,630,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی M402d 1 ساعت پیش 14,860,000ایراکام18
پرینتر لیزری سه کاره اچ پی MFP M26nw 1 ساعت پیش 10,400,000ایراکام18
پرینتر لیزری اچ پی M402dn 1 ساعت پیش 23,800,000
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی M26a 1 ساعت پیش 9,630,000
پرینتر لیزری اچ پی P2035 1 ساعت پیش 22,440,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی CP5225dn 1 ساعت پیش 36,700,000
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M402n 1 ساعت پیش 18,150,000
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M130fw 1 ساعت پیش 10,040,000
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M130fn 1 ساعت پیش 10,910,000
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M12a 1 ساعت پیش 8,610,000
پرینتر لیزری اچ پی رنگی CM3530 20 ساعت پیش 24,450,000ایراکام24
پرینتر جوهر افشان رنگی اچ پی Officejet Pro 251dw 20 ساعت پیش 2,640,000ایراکام24
پرینتر لیزری اچ پی M602N 20 ساعت پیش 22,200,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet P1102 20 ساعت پیش 5,700,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی M177fw 20 ساعت پیش 13,940,000
پرینتر لیزری رنگی اچ پی M452dn 20 ساعت پیش 8,850,000
پرینتر چندکاره لیزری اچ پی M125a 20 ساعت پیش 4,400,000ایراکام18
پرینتر لیزری اچ پی P1109w 20 ساعت پیش 5,760,000ایراکام18
پرینتر چند کاره لیزری رنگی اچ پی M477fnw 20 ساعت پیش 18,360,000
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M426FDW 20 ساعت پیش 42,000,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M426fdn 20 ساعت پیش 37,000,000هپکن18
پرینتر لیزری وایرلس اچ پی LaserJet Pro P1102w 20 ساعت پیش 5,700,000
پرینتر لیزری اچ پی Pro M12w 20 ساعت پیش 8,900,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری رنگی اچ پی M477fdw 20 ساعت پیش 22,130,000
پرینتر لیزری اچ پی 277DW 20 ساعت پیش 17,930,000
پرینتر لیزری اچ پی M712DN 20 ساعت پیش 8,850,000ایراکام18
پرینتر لیزری اچ پی M605dn 20 ساعت پیش 8,850,000
پرینتر لیزری اچ پی M401d 20 ساعت پیش 18,500,000

پرینتر اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی اپسون EcoTank L3150 دقایقی پیش 7,530,000مادیران12
پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی اپسون EcoTank L3110 1 ساعت پیش 6,150,000مادیران12
پرینتر جوهر افشان اپسون L1300 1 ساعت پیش 20,900,000آواژنگ18
پرینتر جوهر افشان اپسون L805 1 ساعت پیش 10,860,000مادیران18
پرینتر سوزنی اپسون LQ-2190 1 ساعت پیش 19,060,000ایراکام24
پرینتر سوزنی اپسون LQ-350 1 ساعت پیش 6,660,000مادیران18
پرینتر جوهر افشان اپسون M100 20 ساعت پیش 2,100,000مادیران12
پرینتر جوهر افشان اپسون Expression XP-55 20 ساعت پیش 4,900,000مادیران12
فیش پرینتر حرارتی اپسون TM-T20II USB-Ethernet 20 ساعت پیش 3,900,000
پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی اپسون L382 20 ساعت پیش 7,820,000آواژنگ18
پرینتر عکس جوهر افشان رنگی اپسون Stylus T60 20 ساعت پیش 25,000,000مادیران18
پرینتر جوهر افشان رنگی اپسون WorkForce WF-7110 20 ساعت پیش 12,000,000آواژنگ18
پرینتر سه کاره جوهر افشان اپسون ECOTANK ITS L3050 20 ساعت پیش 7,820,000مادیران18
فیش پرینتر حرارتی اپسون TM-T20 20 ساعت پیش 4,800,000مادیران18
پرینتر جوهر افشان رنگی اپسون L310 20 ساعت پیش 5,350,000مادیران18

پرینتر بیکسلون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-E300 1 ساعت پیش 3,940,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SPP100 1 ساعت پیش 3,920,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-F312 1 ساعت پیش 7,800,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SRP330 1 ساعت پیش 6,240,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SPP-R400 1 ساعت پیش 9,000,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SRP350 II 20 ساعت پیش 6,755,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 20 ساعت پیش 8,000,000سماء سرویس18
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-E300K 20 ساعت پیش 4,070,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SPP-R200II 20 ساعت پیش 5,716,000سماء سرویس12

پرینتر جولی مارک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چاپ چک جولی مارک BP-900K 1 ساعت پیش 14,990,000سماء سرویس12

پرینتر میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر حرارتی میوا MBP 1000 1 ساعت پیش 3,920,000سماء سرویس12
فیش پرينتر حرارتی میوا TP1000 1 ساعت پیش 1,820,000مادیران18
لیبل پرینتر حرارتی میوا MBP-1100P 20 ساعت پیش 4,950,000

پرینتر تی اس سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر تی اس سی TE200 1 ساعت پیش 4,670,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی ME240 1 ساعت پیش 22,290,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TA310 20 ساعت پیش 7,180,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TDP225 20 ساعت پیش 4,200,000سماء سرویس12
پرینتر مچ بند بیمارستانی تی اس سی TDP-225W 20 ساعت پیش 9,050,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر تی اس TTP-2410M 20 ساعت پیش 17,160,000سماء سرویس12

پرینتر برادر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چندکاره لیزری برادر MFC-L5755DW 1 ساعت پیش 14,170,000نیکاسا36
پرینتر لیزری برادر HL-L6200DW 1 ساعت پیش 13,800,000نیکاسا36
پرینتر لیزری برادر HL-L5200DW 1 ساعت پیش 9,630,000نیکاسا36
پرینتر لیزری برادر HL-L6400DW 1 ساعت پیش 20,200,000نیکاسا36
لیبل پرینتر برادر PT-E100VP 20 ساعت پیش 2,240,000نیکاسا12
پرینتر لیزری برادر HL-6180DW 20 ساعت پیش 9,590,000نیکاسا36
پرینتر لیزری برادر HL-L2320D 20 ساعت پیش 4,550,000هپکن36
پرینتر لیزری برادر HL-L2365DW 20 ساعت پیش 5,680,000هپکن36
پرینتر چند کاره لیزری برادر MFC-L2700DW 20 ساعت پیش 9,750,000هپکن36
پرینتر سه کاره لیزری برادر DCP-L2540DW 20 ساعت پیش 69,000,000هپکن36
پرینتر سه کاره جوهر افشان برادر MFC-T800W 20 ساعت پیش 2,740,000نیکاسا36

پرینتر کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030B 1 ساعت پیش 6,480,000کانولا18
پرینتر سه کاره لیزری کانن ImageCLASS MF244dw 1 ساعت پیش 14,790,000کانولا18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030W 1 ساعت پیش 7,150,000کانولا18
پرینتر سه کاره لیزری کانن i-SENSYS MF3010 1 ساعت پیش 7,340,000
پرینتر چند کاره لیزری وایرلس کانن i-SENSYS MF237W 1 ساعت پیش 11,830,000ایراکام18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030 1 ساعت پیش 6,150,000کانولا18
پرینتر چند کاره لیزری کانن i-SENSYS MF247dw 20 ساعت پیش 12,200,000کانولا18
پرینتر سه کاره جوهر افشان کانن PIXMA MG2540 20 ساعت پیش 1,760,000هپکن18
پرینتر عکس جوهر افشان رنگی کانن PIXMA iP7250 20 ساعت پیش 3,950,000کانولا18
پرینتر چند کاره لیزری کانن i-SENSYS MF426dw 20 ساعت پیش 36,000,000کانولا18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP251dw 20 ساعت پیش 8,500,000کانولا18
پرینتر سه کاره لیزری کانن i-SENSYS MF231 20 ساعت پیش 5,800,000
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP252dw 20 ساعت پیش 9,370,000کانولا36
پرینتر عکس سه کاره جوهر افشان کانن PIXMA G2400 20 ساعت پیش 4,090,000کانولا12
پرینتر سه کاره جوهر افشان کانن PIXMA G2410 20 ساعت پیش 4,090,000کانولا12

پرینتر زبرا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر زبرا GC420T 1 ساعت پیش 11,750,000نقش12
پرینتر مچ بند بیمارستانی زبرا HC100 1 ساعت پیش 23,970,000
لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZT410 203DPI 20 ساعت پیش 32,970,000
لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZM400 300dpi 20 ساعت پیش 80,000,000
لیبل پرینتر بارکد زبرا GC420 20 ساعت پیش 10,000,000شکوفا الکتریک سرویس12
لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZT410 300DPI 20 ساعت پیش 68,650,000سماء سرویس12

پرینتر فارگو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر کارت یک رو فارگو HDP5000 1 ساعت پیش 57,430,000سماء سرویس12

پرینتر هایتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر کارت یک رو هایتی CS-200e 1 ساعت پیش 23,230,000

پرینتر سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چند کاره سامسونگ M2070F 1 ساعت پیش 8,850,000ایراکام18
پرینتر لیزری سامسونگ M2070 20 ساعت پیش 8,600,000ایمن سرویس12
پرینتر سه کاره لیزری سامسونگ SL-M2070W 20 ساعت پیش 7,500,000ایمن سرویس12

پرینتر ریکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر سه کاره لیزری ریکو MP 2014AD 1 ساعت پیش 21,490,000
پرینتر لیزری ریکو SP 212w 20 ساعت پیش 6,500,000هپکن18

پرینتر اولیوتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چاپ چک اولیوتی PR2 Plus 1 ساعت پیش 14,940,000مادیران18
پرینتر سوزنی اولیوتی PR4 SL 1 ساعت پیش 16,280,000مادیران18
پرینتر چاپ چک اولیوتی PR9 20 ساعت پیش 6,800,000

پرینتر آکسیوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی اکسیوم RP80250 20 ساعت پیش 1,800,000سماء سرویس12

پرینتر رمو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی Remo 330 Plus 20 ساعت پیش 2,590,000
فیش پرینتر حرارتی رمو RP200 20 ساعت پیش 1,930,000

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 1 ساعت پیش 2,995,000سماء سرویس12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو WL50 1 ساعت پیش 2,777,000سماء سرویس12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو NF50 1 ساعت پیش 3,350,000سماء سرویس12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 1 ساعت پیش 4,220,000سماء سرویس12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F70 1 ساعت پیش 2,268,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی هانیول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان هانیول Hyperion 1300g 1 ساعت پیش 2,750,000سماء سرویس12
بارکد خوان دو بعدی هانیول Solaris 7980G 1 ساعت پیش 7,470,000نقش12
بارکد خوان لیزری هانیول Orbit 7120 1 ساعت پیش 5,550,000نفیس الکترونیک12
بارکد خوان هانیول Voyager 1450G 1 ساعت پیش 3,150,000نقش12
بارکد خوان هانی ول MS5145 1 ساعت پیش 1,590,000نقش12
بارکد خوان دو بعدی هانیول Voyager 1450G 1 ساعت پیش 3,390,000نقش12
بارکد خوان هانیول Voyager 1400g 1 ساعت پیش 2,990,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی زبکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان نوری زبکس Z-3220 1 ساعت پیش 790,000سماء سرویس12
بارکد خوان زبکس Z-3100 1 ساعت پیش 1,750,000نقش12
بارکد خوان بی سیم زبکس Z-3190BT 1 ساعت پیش 2,490,000نقش12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی پوزبانک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
صندوق فروشگاهی لمسی پوزبانک APEXA G 1 ساعت پیش 15,860,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی وینسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان وینسون WAI-6000-USB 1 ساعت پیش 2,760,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی دیتالاجیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک RIDA DBT6400 1 ساعت پیش 12,220,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QM2130 1 ساعت پیش 2,045,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک Heron HD3130 1 ساعت پیش 3,400,000سماء سرویس12
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan QD2131 1 ساعت پیش 2,045,000سماء سرویس12
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan Lite QW2100 1 ساعت پیش 1,620,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan I QD2130 1 ساعت پیش 2,155,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک Magellan 800 1 ساعت پیش 1,620,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک Magellan 8500 20 ساعت پیش 36,245,000سماء سرویس12
بارکد خوان نوری دو بعدی دیتالاجیک Gryphon I GD4430 20 ساعت پیش 2,910,000سماء سرویس12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan M 20 ساعت پیش 6,000,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی سیبن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان لیزری سیبن CB-N200 1 ساعت پیش 798,000نقش12
بارکد خوان نوری سیبن CB-H100 1 ساعت پیش 670,000نوترونیک12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی آکسیوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان اکسیوم PDT 8223 1 ساعت پیش 3,760,000سماء سرویس18

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان میوا MBS 1750 1 ساعت پیش 638,000مادیران18
بارکد خوان میوا MBS-3615 1 ساعت پیش 635,000مادیران18

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی میندئو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان لیزری بی سیم میندئو CS3290 20 ساعت پیش 6,636,000سماء سرویس12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی ومنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان رومنس LS-1245W 20 ساعت پیش 3,490,000سماء سرویس12

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور اپسون EB-L610U 1 ساعت پیش 87,120,000هماهنگ12
ویدئو پروژکتور اپسون EB-L510U 1 ساعت پیش 65,900,000هماهنگ12
ویدئو پروژکتور اپسون EB-535W 1 ساعت پیش 28,560,000آواژنگ24
ویدئو پروژکتور اپسون EB-2250U 1 ساعت پیش 53,300,000آواژنگ24
ویدئو پروژکتور اپسون EH-TW5650 1 ساعت پیش 36,500,000آواژنگ24

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی پاناسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ580 1 ساعت پیش 41,000,000ایده آل12
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX620 1 ساعت پیش 77,000,000تصویر گستران امید12
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX610 1 ساعت پیش 41,000,000
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW360 20 ساعت پیش 23,000,000تصویر گستران امید12

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی بنکیو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور بنکیو MX550 1 ساعت پیش 12,960,000لایف سرویس24
مانیتور صنعتی ویدئو وال بنکیو PL490 49inch 1 ساعت پیش 52,000,000آواژنگ24
ویدئو پروژکتور بنکیو MS550 1 ساعت پیش 11,040,000ماتریس24
ویدئو پروژکتور بنکیو MS527 20 ساعت پیش 10,050,000ماتریس24

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی سونی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور سونی MP-CL1A 1 ساعت پیش 15,380,000ایران رهجو12

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی ال جی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی ویدئو وال ال جی 55VM5B-B 55inch 1 ساعت پیش 97,500,000مادیران18

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی جی پلاس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی ویدئو وال جی پلاس GVL-55JH35 55inch 1 ساعت پیش 62,900,000گلدیران18

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی اپتوما

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور اپتوما M845X 20 ساعت پیش 11,780,000مادیران18

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیت قلم های هوشمند It-pens 20 ساعت پیش 1,200,000

اسکنر پلاستک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر پلاستک SmartOffice PS3060U 1 ساعت پیش 8,240,000
اسکنر پلاستک OpticSlim 2610 1 ساعت پیش 2,400,000
اسکنر پلاستک SmartOffice PS286 Plus 1 ساعت پیش 7,540,000پویش افزار12
اسکنر پلاستک SmartOffice PN2040 1 ساعت پیش 7,880,000ایراکام24
اسکنر پلاستک OpticSlim 1680H 20 ساعت پیش 7,500,000
اسکنر پلاستک SmartOffice PL2550 20 ساعت پیش 5,815,000پویش افزار12

اسکنر ای ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر ای ویژن MiWand 2 WiFi 1 ساعت پیش 2,520,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن MiWand 2L Pro WiFi 1 ساعت پیش 2,520,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن MiWand 2L 1 ساعت پیش 2,520,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AD240 1 ساعت پیش 14,610,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AD120 1 ساعت پیش 7,220,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AD250F 1 ساعت پیش 34,850,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AD125 1 ساعت پیش 10,355,000فوژان اکسوم18

اسکنر کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر اسناد کانن imageFORMULA DR-F120 1 ساعت پیش 6,250,000فوژان اکسوم18
اسکنر کانن CanoScan LiDE 300 1 ساعت پیش 4,580,000ایراکام24
اسکنر اسناد کانن imageFORMULA DR-C240 1 ساعت پیش 11,700,000ویژن پلاس اروپا18
اسکنر کانن ImageFormula DR-6030C 1 ساعت پیش 98,000,000فوژان اکسوم18
اسکنر کانن CanoScan LiDE 120 20 ساعت پیش 3,200,000کانولا24

اسکنر اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر اچ پی ScanJet Pro 2500 F1 1 ساعت پیش 8,760,000ایراکام24
اسکنر عکس اچ پی Scanjet 3800 20 ساعت پیش 3,000,000ایراکام24

اسکنر فوجیتسو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر فوجیتسو fi-7160 1 ساعت پیش 24,100,000فوژان اکسوم18
اسکنر فوجیتسو fi-7260 1 ساعت پیش 34,500,000فوژان اکسوم18

اسکنر کداک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر کداک i3200 1 ساعت پیش 117,875,000فوژان اکسوم18
اسکنر کداک i2420 1 ساعت پیش 46,650,000فوژان اکسوم18
اسکنر کداک i2620 1 ساعت پیش 46,650,000فوژان اکسوم18

اسکنر اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر اپسون Perfection V19 1 ساعت پیش 4,200,000مادیران18

مانیتور بنکیو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی ال ای دی بنکیو ST650K 65inch 1 ساعت پیش 42,000,000آواژنگ24
مانیتور صنعتی ویدئو وال بنکیو PL552 55inch 1 ساعت پیش 56,000,000آواژنگ24
مانیتور صنعتی بنکیو SL550 55inch 1 ساعت پیش 38,900,000آواژنگ24
ال ای دی لمسی بنکیو 70 اینچ RP703 20 ساعت پیش 72,700,000آواژنگ18
ال ای دی لمسی بنکیو 84 اینچ RP840G 20 ساعت پیش 89,000,000آواژنگ18
ال ای دی لمسی بنکیو 79 اینچ RP790 20 ساعت پیش 77,900,000آواژنگ18

مانیتور ال جی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی ویدئو وال ال جی 55LV35A 55inch 20 ساعت پیش 45,000,000مادیران18
مانیتور صنعتی ال ای دی ال جی 49SM5B 49inch 20 ساعت پیش 29,500,000گلدیران18
مانیتور صنعتی ال جی 43SE3DD 43inch 20 ساعت پیش 23,000,000مادیران18

مانیتور پروگرس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ال ای دی لمسی پروگرس 75 اینچ P-IFP75 20 ساعت پیش 79,000,000بدر الکتریک18

مانیتور پاناسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LFE8 20 ساعت پیش 29,800,000تصویر گستران امید12

مانیتور سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور صنعتی سامسونگ PM43H 43inch 20 ساعت پیش 18,500,000سام سرویس12

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تونر کارتریج پرینتر لیزری مشکی اچ پی 96A 1 ساعت پیش 460,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی مشکی 17A 1 ساعت پیش 300,000
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 85A 1 ساعت پیش 270,000ایراکام18
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 05A 1 ساعت پیش 300,000ایراکام18
تونر کارتریج پرینتر لیزری مشکی اچ پی 78A 1 ساعت پیش 270,000ایراکام18
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 49A 1 ساعت پیش 332,000ایراکام18
تونر کارتریج لیزری اچ پی رنگی 130A 20 ساعت پیش 195,000
تونر کارتریج لیزری اچ پی مشکی 201A 20 ساعت پیش 264,000
کارتریج پرینتر جوهرافشان مشکی اچ پی 121 20 ساعت پیش 260,000

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی برادر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تونر کارتریج پرینتر لیزری برادر مشکی TN-2060 1 ساعت پیش 255,000
تونر کارتریج پرینتر لیزری برادر TN-2260 1 ساعت پیش 255,000
کارتریج پرینتر لیزری برادر TN-2025 1 ساعت پیش 270,000

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ریبون پرینتر وکس رزین Superlative Quality 110mmx300m 1 ساعت پیش 156,000

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی آریا اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تونر کارتریج پرینتر لیزری آریا اچ پی مشکی 90A 1 ساعت پیش 690,000
تونر کارتریج پرینتر لیزری آریا اچ پی مشکی 81A 1 ساعت پیش 690,000
تونر کارتریج پرینتر لیزری آریا اچ پی مشکی 26A 20 ساعت پیش 230,000

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارتریج پرینتر جوهر افشان میوا MA-T0732N 20 ساعت پیش 38,500مادیران18
کارتریج پرینتر جوهر افشان میوا MA-T0731N 20 ساعت پیش 38,500مادیران18
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6736 20 ساعت پیش 55,000
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6735 20 ساعت پیش 55,000
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6734 20 ساعت پیش 55,000
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6733 20 ساعت پیش 55,000
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6732 20 ساعت پیش 55,000
کارتریج پرینتر اپسون L800 مدل میوا T6731 20 ساعت پیش 55,000

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی اولیوتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ریبون کارتریج اولیوتی PR2 20 ساعت پیش 49,000مادیران18

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی اینتگرال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پودر شارژ کارتریج اچ پی اینتگرال 1005 20 ساعت پیش 145,000ایراکام18

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارتریج لیزری کانن 725 20 ساعت پیش 150,000

ماشین حساب شارپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماشین حساب مهندسی شارپ EL-2135 1 ساعت پیش 1,200,000مادیران12
ماشین حساب مهندسی شارپ CS-2130 1 ساعت پیش 1,300,000مادیران18

دستگاه کاغذ خردکن مهر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن پودری مهر MM-600C 1 ساعت پیش 3,200,000
کاغذ خردکن مهر MM-830 1 ساعت پیش 15,100,000
کاغذ خردکن مهر MM-820 1 ساعت پیش 11,800,000

دستگاه کاغذ خردکن فلوز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن فلوز Powershred 62Mc 1 ساعت پیش 7,950,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred H-8Cd 1 ساعت پیش 3,900,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 53C 1 ساعت پیش 6,950,000آسا12

دستگاه کاغذ خردکن رمو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن رمو C-1500 1 ساعت پیش 4,418,000
کاغذ خردکن رمو C-2100 1 ساعت پیش 6,203,000

دستگاه فکس برادر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس برادر Fax-2840 1 ساعت پیش 7,880,000نیکاسا36
دستگاه فکس برادر FAX-2950 1 ساعت پیش 11,020,000

دستگاه فکس پاناسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FX-FL612 1 ساعت پیش 30,385,000کامتل18

دستگاه کپی کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی سه کاره کانن imageRUNNER 2530 1 ساعت پیش 82,000,000کانولا12
دستگاه فتوکپی سه کاره کانن imageRunner2520 iR2520 1 ساعت پیش 75,000,000آواژنگ18
دستگاه فتوکپی سه کاره کانن imageRUNNER 2204 20 ساعت پیش 14,000,000آواژنگ18
دستگاه فتوکپی چند کاره کانن ImageRUNNER 2204N 20 ساعت پیش 17,500,000
دستگاه فتوکپی کانن IR2202 20 ساعت پیش 14,000,000آواژنگ24

دستگاه کپی شارپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-6020N 1 ساعت پیش 50,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-X311N 1 ساعت پیش 83,000,000مادیران18
دستگاه کپی شارپ رنگی MX-2614N 1 ساعت پیش 160,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی شارپ AR-6023N 1 ساعت پیش 46,800,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-6131N 20 ساعت پیش 82,000,000
دستگاه کپی شارپ MX-2314N 20 ساعت پیش 140,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-M460N 20 ساعت پیش 143,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی شارپ AR-6020 20 ساعت پیش 18,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-6020D 20 ساعت پیش 41,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-X201 20 ساعت پیش 17,400,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-X202 20 ساعت پیش 16,700,000مادیران18
دستگاه فتوکپی رنگی شارپ AR-X180 20 ساعت پیش 174,000,000مادیران18

دستگاه کپی توشیبا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه کپی سه کاره توشیبا e-STUDIO 4508a 1 ساعت پیش 132,000,000
دستگاه فتوکپی چند کاره توشیبا e-STUDIO3508A 20 ساعت پیش 120,000,000
دستگاه کپی سه کاره توشیبا e-STUDIO 3008a 20 ساعت پیش 98,000,000هپکن18
دستگاه فتوکپی چند کاره توشیبا E-studio es2303A 20 ساعت پیش 19,000,000هپکن18
دستگاه فتوکپی سه کاره توشیبا e-STUDIO2303AM 20 ساعت پیش 23,000,000گرین18
دستگاه فتوکپی چهار کاره توشیبا E-Studio 307 20 ساعت پیش 82,000,000هپکن18

دستگاه کپی کونیکا مینولتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا Bizhub C652 20 ساعت پیش 31,000,000
دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا Bizhub C454e 20 ساعت پیش 24,000,000هپکن18
دستگاه فتوکپی چند کاره کونیکا مینولتا C654 20 ساعت پیش 54,000,000
دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا Bizhub C452 20 ساعت پیش 28,000,000هپکن18

پرده نمایش اسکوپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 180x180 cm 1 ساعت پیش 1,840,000
پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 300x300 cm 1 ساعت پیش 2,270,000
پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 250x250 cm 1 ساعت پیش 2,050,000
پرده نمایش سقفی دیواری اسکوپ 200x200 cm 1 ساعت پیش 2,160,000آواژنگ12
پرده نمایش سقفی برقی ریموت دار اسکوپ 200x200 cm 1 ساعت پیش 2,160,000

پرده نمایش رفلکتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 200x200 cm 1 ساعت پیش 2,000,000
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 300x300 cm 1 ساعت پیش 3,700,000
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 180x180 cm 1 ساعت پیش 1,700,000
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 250x250 cm 1 ساعت پیش 2,960,000
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 180x180 cm 1 ساعت پیش 1,840,000
پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 250x250 cm 1 ساعت پیش 2,960,000
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 250x250 cm 1 ساعت پیش 2,050,000

سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سرور اچ پی ProLiant DL180 G6 20 ساعت پیش 25,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 20 ساعت پیش 5,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL120 G7 20 ساعت پیش 34,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL580 G7 7500 588857-B21 20 ساعت پیش 12,000,000

گوشی موبایل سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J7 Core 16GB Dual SIM 20 ساعت پیش 2,100,000سام سرویس18

برد هوشمند پروگرس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
برد هوشمند پروگرس P70-IRD 20 ساعت پیش 13,000,000بدر الکتریک12
برد هوشمند پروگرس P120-IR6 20 ساعت پیش 16,000,000بدر الکتریک12

برد هوشمند ای برد

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
برد هوشمند ای برد 83N 20 ساعت پیش 13,100,000

آخرین محصولات فروشگاه مرکز ماشین های اداری کیومیتا

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال