آی تی بازار

کالاهای شرکت سدید گستران چاپ لیست قیمت

حافظه SSD لکسار

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی لکسار NS100 256GB 18 ساعت پیش 780,000
حافظه اس اس دی لکسار NS100 512GB 19 ساعت پیش 1,500,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی لکسار NM610 1TB 19 ساعت پیش 2,130,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی لکسار NS100 128GB 19 ساعت پیش 525,000

حافظه SSD وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی وسترن دیجیتال Green WDS480G1G0B 480GB 19 ساعت پیش 1,620,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی وسترن دیجیتال Green 240GB WDS240G2G0A 19 ساعت پیش 840,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی وسترن دیجیتال 120GB گرین 19 ساعت پیش 510,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی وسترن دیجیتال Blue 1TB M.2 19 ساعت پیش 2,380,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی وسترن دیجیتال Blue 1TB 19 ساعت پیش 2,490,000ایمانتک18

حافظه SSD سیلیکون پاور

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی سیلیکون پاور Ace A55 256GB 19 ساعت پیش 770,000سدید گستران12

حافظه SSD ای دیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 240GB 19 ساعت پیش 840,000آونگ12
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 480GB 19 ساعت پیش 1,415,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 120GB 19 ساعت پیش 505,000
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU630 240GB 19 ساعت پیش 790,000

حافظه SSD پی ان وای

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی پی ان وای CS900 120GB 19 ساعت پیش 500,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی پی ان وای CS900 240GB 19 ساعت پیش 770,000

حافظه SSD کروشیال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی کروشیال BX500 1TB 19 ساعت پیش 2,100,000سدید گستران12
حافظه اس اس دی کروشیال BX500 2TB CT2000BX500SSD1 19 ساعت پیش 4,470,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی کروشیال BX500 240GB 19 ساعت پیش 760,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی کروشیال M2-P2 500GB CT500P2SSD8 19 ساعت پیش 1,480,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی کروشیال BX500 1TB CT1000P2SSD8 19 ساعت پیش 2,050,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی کروشیال P2 2TB PCIe M.2 2280SS 19 ساعت پیش 3,980,000ایمانتک18

حافظه SSD سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی سامسونگ 980PRO 500GB M.2 19 ساعت پیش 3,000,000
حافظه اس اس دی سامسونگ 980PRO 250GB M.2 19 ساعت پیش 1,740,000
حافظه اس اس دی سامسونگ 860PRO 256GB 19 ساعت پیش 2,000,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 970EVO NVMe M.2 500GB 19 ساعت پیش 2,180,000گروه ام آی تی M.I.T Group12
حافظه اس اس دی سامسونگ 860PRO 512GB 19 ساعت پیش 3,330,000ایمانتک12
حافظه اس اس دی سامسونگ M2 NVMe SSD PRO 980 2TB 19 ساعت پیش 10,030,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 860PRO 1TB 19 ساعت پیش 11,950,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 980PRO 1TB M.2 19 ساعت پیش 4,000,000سدید گستران1
حافظه اس اس دی سامسونگ 870EVO 1TB 19 ساعت پیش 3,900,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 870EVO 500GB 19 ساعت پیش 1,930,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 860EVO 250GB 19 ساعت پیش 1,400,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 870EVO 250GB 19 ساعت پیش 1,570,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی سامسونگ 970EVO NVMe M.2 1TB 19 ساعت پیش 2,830,000
حافظه اس اس دی سامسونگ 970EVO NVMe M.2 2TB 19 ساعت پیش 6,210,000

حافظه SSD کینگستون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی کینگستون A400 480GB 19 ساعت پیش 1,349,000سدید گستران1

حافظه SSD سن دیسک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی سن دیسک SSD PLUS 240GB 19 ساعت پیش 870,000ایمانتک18

حافظه SSD گیگابایت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 512GB 19 ساعت پیش 1,650,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 128GB 19 ساعت پیش 1,000,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 256GB 19 ساعت پیش 1,120,000ایمانتک18
حافظه اس اس دی گیگابایت GP-GSTFS31120GNTD 120GB 19 ساعت پیش 510,000ایمانتک18

مادربرد ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد ایسوس PRIME H410M-A 18 ساعت پیش 2,470,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس Motherboard Asus H61MC 19 ساعت پیش 1,460,000
مادربرد ایسوس PRIME A520M-A 19 ساعت پیش 2,250,000
مادربرد ایسوس PRIME B450M-A 19 ساعت پیش 2,130,000
مادربرد گیمینگ ایسوس ROG Strix X570-F 19 ساعت پیش 10,950,000سدید گستران12
مادربرد ایسوس PRIME Z490-A 19 ساعت پیش 8,000,000
مادربرد گیمینگ ایسوس ROG STRIX Z490-F GAMING 19 ساعت پیش 7,500,000
مادربرد ایسوس P8H61-M LX 19 ساعت پیش 1,450,000سدید گستران6
مادربرد گیمینگ ایسوس ROG STRIX B365-G GAMING 19 ساعت پیش 4,250,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME H310M-C 19 ساعت پیش 1,820,000سریر سرویس24
مادربرد ایسوس PRIME H310M-C/PS R2.0 19 ساعت پیش 2,020,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس H110M-C 19 ساعت پیش 4,700,000سازگار ارقام12
مادربرد گیمینگ ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING 19 ساعت پیش 4,800,000سازگار ارقام12
مادربرد گیمینگ ایسوس H110M-C-PS 19 ساعت پیش 5,000,000آواژنگ12
مادربرد ایسوس H110M-K 19 ساعت پیش 1,800,000سدید گستران12
مادربرد ایسوس ROG STRIX Z390-F GAMING 19 ساعت پیش 6,850,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME B360M-C 19 ساعت پیش 1,980,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME H310M-K 19 ساعت پیش 1,470,000ایمانتک12
مادربرد ایسوس PRIME B360M-K 19 ساعت پیش 1,910,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس PRIME Z390-A 19 ساعت پیش 6,890,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME H310-PLUS 19 ساعت پیش 2,800,000سازگار ارقام18
مادربرد گیمینگ ایسوس TUF B360-PRO GAMING 19 ساعت پیش 5,100,000سازگار ارقام24
مادربورد ایسوس H81-PLUS 19 ساعت پیش 2,700,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME B450-PLUS 19 ساعت پیش 3,300,000ماتریس36
مادربرد ایسوس PRIME B450M-K 19 ساعت پیش 2,010,000ماتریس36
مادربرد ایسوس PRIME X370-A 19 ساعت پیش 3,300,000ماتریس36
مادربرد ایسوس PRIME X570-P 19 ساعت پیش 5,100,000ماتریس36
مادربرد ایسوس PRIME Z490-P 19 ساعت پیش 5,650,000سازگار ارقام36
مادربرد ایسوس PRIME H310M-A 19 ساعت پیش 1,980,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME B360-PLUS 19 ساعت پیش 3,000,000سازگار ارقام24
مادربرد گیمینگ ایسوس TUF Gaming X570-Plus 19 ساعت پیش 9,800,000ماتریس36
مادربرد ایسوس PRIME B365M-A 19 ساعت پیش 2,350,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME B365-PLUS 19 ساعت پیش 4,700,000سازگار ارقام24
مادربرد ایسوس PRIME H510M-E 19 ساعت پیش 2,400,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس PRIME B560M-A 19 ساعت پیش 3,040,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس PRIME H510M-A 19 ساعت پیش 2,380,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس PRIME H510M-K 19 ساعت پیش 2,400,000سازگار ارقام18
مادربرد ایسوس PRIME Z390-P 19 ساعت پیش 4,870,000ایمانتک18
مادربرد ایسوس PRIME H310M-A R2.0 19 ساعت پیش 1,980,000ایمانتک18
مادربرد ایسوس PRIME H310M-C R2.0 19 ساعت پیش 1,850,000ایمانتک18
مادربرد ایسوس PRIME H410M-K R2.0 19 ساعت پیش 2,320,000سدید گستران12
مادربرد ایسوس PRIME H410M-D 19 ساعت پیش 3,150,000سدید گستران18
مادربرد ایسوس PRIME H310M-R R2.0 19 ساعت پیش 1,690,000امرتات12
مادربرد ایسوس P8H61 19 ساعت پیش 1,450,000سدید گستران6
مادربرد ایسوس H61M-K 19 ساعت پیش 1,550,000
مادربرد ایسوس PRIME B250M-A 19 ساعت پیش 4,700,000
مادربرد ایسوس H81M-K 19 ساعت پیش 2,540,000
مادربرد ایسوس PRIME B460-PLUS 19 ساعت پیش 5,180,000
مادربرد ایسوس PRIME Z270-A 19 ساعت پیش 7,900,000
مادربرد ایسوس B150M-C 19 ساعت پیش 1,700,000سدید گستران12

مادربرد گیگابایت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد گیگابایت H470 HD3 rev. 1.0 19 ساعت پیش 5,850,000
مادربرد گیگابایت B365M DS3H 19 ساعت پیش 2,670,000

مادربرد بایوستار

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد گیمینگ بایوستار TB250-BTC 19 ساعت پیش 6,800,000

رم کامپیوتر کینگستون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر کینگستون 2GB DDR2 800MHz PC2-6400 19 ساعت پیش 105,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون KVR24N17S8-8 8GB DDR4 2400MHz 19 ساعت پیش 820,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 19 ساعت پیش 340,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون 8GB DDR3 1600 19 ساعت پیش 680,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون 4GB DDR3 1333 19 ساعت پیش 350,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون HyperX Fury 8GB DDR4 2400 19 ساعت پیش 870,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون KVR24N17S6-4 4GB DDR4 2400MHz 19 ساعت پیش 480,000سدید گستران12
رم کامپیوتر کینگستون HyperX Fury 4GB DDR4 2400 19 ساعت پیش 540,000سدید گستران12
رم کینگستون HyperX Predator 16GB DDR4 3200 Dual 19 ساعت پیش 1,740,000سدید گستران12

رم کامپیوتر اپیسر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر اپیسر PC2-6400 2GB DDR2 800MHz 19 ساعت پیش 160,000سدید گستران12
رم کامپیوتر اپیسر 4GB DDR3 1600MHz 19 ساعت پیش 400,000سدید گستران12
رم کامپیوتر اپیسر 8GB DDR3 1600MHz 19 ساعت پیش 775,000سدید گستران12

رم کامپیوتر کینگ مکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر کینگ مکس 16GB DDR4 2400MHz CL17 19 ساعت پیش 1,750,000
رم کامپیوتر کینگ مکس 4GB DDR4 2400 19 ساعت پیش 600,000آواژنگ24

رم کامپیوتر ای دیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر ای دیتا 4GB DDR3 1600MHz CL11 Single 19 ساعت پیش 720,000
رم ای دیتا AD4U266638G19-B 8GB DDR4 2666MHZ U-DIMM 19 ساعت پیش 1,200,000آونگ12
رم کامپیوتر ای دیتا Premier 4GB DDR4 2400MHz 19 ساعت پیش 720,000آونگ36

رم کامپیوتر کروشیال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر کروشیال 16GB DDR4-2400MHz CT16G4DFD824A 19 ساعت پیش 1,650,000سازگار ارقام24
رم کامپیوتر کروشیال 8GB DDR4 2400MHz 19 ساعت پیش 800,000آواژنگ12
رم کامپیوتر کروشیال CT8G4DFS8266 8GB DDR4 2666MHz 19 ساعت پیش 800,000آواژنگ12

رم کامپیوتر گیل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر گیل Pristine 8GB DDR4 2400 Single C15 19 ساعت پیش 850,000
رم کامپیوتر گیل Pristine 4GB DDR4 2400 Single C15 19 ساعت پیش 550,000سازگار ارقام18

هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال Elements 2TB 19 ساعت پیش 1,600,000
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال WDBYVG0010BBK-WESN 1TB 19 ساعت پیش 1,080,000
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال WDBPKJ0040BBK-WESN 4TB 19 ساعت پیش 2,490,000
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Passport Ultra 1TB 19 ساعت پیش 1,160,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Passport 4TB 19 ساعت پیش 2,500,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال Elements 1TB 19 ساعت پیش 1,120,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book 6TB 19 ساعت پیش 3,480,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book 4TB 19 ساعت پیش 2,400,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book 8TB 19 ساعت پیش 5,250,000سازگار ارقام12
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Passport Ultra 2TB 19 ساعت پیش 1,600,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book Desktop 14TB 19 ساعت پیش 10,300,000سازگار ارقام24
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book Desktop 12TB 19 ساعت پیش 7,710,000سازگار ارقام24

هارد دیسک اکسترنال ای دیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 1TB 19 ساعت پیش 1,650,000
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 2TB 19 ساعت پیش 2,280,000

کارت گرافیک ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING 12GB 19 ساعت پیش 28,950,000
کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 31,000,000
کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC 12G 19 ساعت پیش 30,200,000
کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3070-8G 8GB GDDR6 19 ساعت پیش 33,200,000
کارت گرافیک گیمینگ ایسوس TUF-RTX3070-O8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 46,500,000
کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX2060-O6G-GAMING 6GB 19 ساعت پیش 22,500,000
کارت گرافیک ایسوس GAMING GEFORCE RTX2060 OC PRO REV2 19 ساعت پیش 24,000,000
کارت گرافیک ایسوس GT1030-SL-2G-BRK 19 ساعت پیش 3,100,000
کارت گرافیک ایسوس DUAL-GTX1660-O6G-EVO 6GB 19 ساعت پیش 21,500,000
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 34,800,000
کارت گرافیک ایسوس CERBERUS-GTX1050TI-A4G 4GB 19 ساعت پیش 10,700,000
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 30,000,000
کارت گرافیک ایسوس GT710-SL-2GD5 19 ساعت پیش 2,000,000سازگار ارقام24
کارت گرافیک ایسوس PH-GT1030-O2G 19 ساعت پیش 5,300,000گسترش تجارت تابا36
کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1660S-O6G 6GB 19 ساعت پیش 16,000,000سازگار ارقام24
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING 19 ساعت پیش 31,000,000سازگار ارقام24
کارت گرافیک ایسوس TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING 6GB 19 ساعت پیش 15,790,000سازگار ارقام24
کارت گرافیک ایسوس TUF-RTX3090-24G-GAMING 24GB 19 ساعت پیش 99,500,000
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 35,500,000
کارت گرافیک ایسوس ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING 8GB 19 ساعت پیش 24,000,000
کارت گرافیک گیمینگ ایسوس TUF3-GTX1660-O6G-GAMING 6GB 19 ساعت پیش 18,660,000

کارت گرافیک ام اس آی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC 19 ساعت پیش 27,000,000
کارت گرافیک MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8GB 19 ساعت پیش 39,700,000
کارت گرافیک ام اس آی RX 580 ARMOR 8G OC 19 ساعت پیش 16,900,000

کارت گرافیک ای فاکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک ای فاکس GeForce GT610 2GB DDR3 19 ساعت پیش 990,000
کارت گرافیک ای فاکس G210 1GB LP DDR3 19 ساعت پیش 780,000

کارت گرافیک ایکس اف ایکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک ایکس اف ایکس Radeon RX 580 8GB GDDR5 19 ساعت پیش 17,200,000
کارت گرافیک XFX RX5700 XT THICC II Ultra 8GB 19 ساعت پیش 43,000,000
کارت گرافیک گیمینگ XFX QICK319 Radeon RX6800XT BLACK 19 ساعت پیش 46,000,000
کارت گرافیک XFX Speedster MERC 319 RX 6900 XT 16GB 19 ساعت پیش 47,200,000
کارت گرافیک ایکس اف ایکس AMD Radeon RX 5700 XT 8GB 19 ساعت پیش 40,500,000

کارت گرافیک گیگابایت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک گیگابایت GV-N710D5-2GL 19 ساعت پیش 1,600,000
کارت گرافیک گیگابایت GeForce GTX 1660 GAMING OC 6G 19 ساعت پیش 16,300,000آواژنگ36
کارت گرافیک گیگابایت RTX3060Ti Vision OC 8G r2.0 LHR 19 ساعت پیش 31,800,000الماس18
کارت گرافیک گیگابایت GeForce GTX 1050 Ti OC 4G 4GB 19 ساعت پیش 10,000,000

کارت گرافیک زوتاک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک زوتاک GeForce GT 730 4GB DDR3 19 ساعت پیش 2,400,000سریر سرویس12
کارت گرافیک زوتاک GT 730 4GB Zone Edition 19 ساعت پیش 2,440,000سریر سرویس24
کارت گرافیک زوتاک GeForce GT 1030 2GB 19 ساعت پیش 4,800,000سریر سرویس24
کارت گرافیک زوتاک GeForce GT 710 2GB DDR3 19 ساعت پیش 1,450,000سازگار ارقام24
کارت گرافیک زوتاک Geforce GT 730 Zone Edition 2GB 19 ساعت پیش 2,350,000

کارت گرافیک سافایر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک سافایر NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT 16G 19 ساعت پیش 49,000,000
کارت گرافیک سافایر Pulse Radeon RX 580 8GB 19 ساعت پیش 17,500,000

کارت گرافیک انویدیا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک انویدیا Geforce RTX 3080 10GB GDDR6X 19 ساعت پیش 65,000,000

کارت گرافیک ایی وی جی ای

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA 10GB 19 ساعت پیش 79,800,000سدید گستران18

مانیتور ال جی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی ال جی 20MK400A-B 19.5inch 19 ساعت پیش 4,100,000
مانیتور ال ای دی ال جی 22MK400H-B 22inch 19 ساعت پیش 4,300,000
مانیتور ال ای دی ال جی 24MK430H-B 24inch 19 ساعت پیش 5,580,000
مانیتور ال ای دی ال جی 19m38A-B 18.5 inch 19 ساعت پیش 3,600,000

مانیتور ایکس ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی ایکس ویژن XK2410H 23.8inch 19 ساعت پیش 4,800,000

مانیتور سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی سامسونگ LS22A330NHMXZN 22inch 19 ساعت پیش 4,400,000سدید گستران24

پاور کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاور گرین GP550A-UK 19 ساعت پیش 2,090,000
پاور کامپیوتر گرین GP430A-HED 430W 19 ساعت پیش 1,300,000گرین36
پاور گرین GP400A-ECO 400W 19 ساعت پیش 860,000گرین36
پاور گرین GP380A-EU 19 ساعت پیش 1,180,000
پاور گرین GP580A-ES 19 ساعت پیش 1,650,000
پاور کامپیوتر گرین GP330A-ESD 330W 19 ساعت پیش 1,300,000
پاور گرین GP480A-EU 19 ساعت پیش 1,420,000
پاور گرین GP380A-HE 19 ساعت پیش 1,140,000
پاور گرین GP1050B-OCDG 19 ساعت پیش 6,600,000
پاور کامپیوتر گرین GP300A-ECO 19 ساعت پیش 630,000
پاور کامپیوتر گرین GP380A-EUD 380W 19 ساعت پیش 1,190,000
پاور کامپیوتر گرین GP800B-HP EVO 800W 19 ساعت پیش 5,900,000
پاور کامپیوتر گرین GP700B-HP EVO 700W 19 ساعت پیش 3,700,000
پاور گرین GP330A-HE 330W 19 ساعت پیش 870,000گرین12
پاور گرین GP530A-EU 19 ساعت پیش 1,530,000گرین12
پاور گرین GP750B-OCPT 19 ساعت پیش 4,550,000گرین18

پاور کامپیوتر کولر مستر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 650 - V2 650W 19 ساعت پیش 3,680,000

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD10PURZ 1TB 19 ساعت پیش 1,250,000
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD100PURZ 10TB 19 ساعت پیش 7,250,000
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD121PURZ 12TB 19 ساعت پیش 10,400,000
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD20PURX 2TB 19 ساعت پیش 1,470,000سازگار ارقام24
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD60PURZ 6TB 19 ساعت پیش 3,600,000سازگار ارقام24
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD40PURX 4TB 19 ساعت پیش 2,250,000سازگار ارقام24
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD82PURX 8TB 19 ساعت پیش 6,200,000
هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال WD60PURX 6TB 19 ساعت پیش 3,500,000

هارد دوربین مداربسته سیگیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد دوربین مداربسته سیگیت ST6000VX0023 6TB 19 ساعت پیش 3,600,000
هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 1TB ST1000VX005 19 ساعت پیش 1,015,000سازگار ارقام24
هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 4TB ST4000VX007 19 ساعت پیش 2,200,000سازگار ارقام24
هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 8TB ST8000VX004 19 ساعت پیش 4,850,000سدید گستران24
هارد دوربین مداربسته سیگیت SkyHawk 2TB ST2000VX008 19 ساعت پیش 1,450,000پارس ارتباط36

مودم و روتر تی پی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی لینک TD-W9960 V1 19 ساعت پیش 630,000
مودم روتر +ADSL2 بی سیم تی پی لینک TD-W8961N 19 ساعت پیش 420,000

مودم و روتر دی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم روتر ADSL2+ بی سیم دی لینک DSL-124 19 ساعت پیش 460,000سدید گستران12
روتر +ADSL2 بی سیم دی لینک DSL-2740U 19 ساعت پیش 560,000

سی پی یو اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سی پی یو اینتل Core i5-9400 19 ساعت پیش 4,450,000
سی پی یو اینتل Core i5-3470 19 ساعت پیش 1,170,000
سی پی یو اینتل Core i5-10400F 19 ساعت پیش 4,600,000
سی پی یو اینتل Core i7-8700 19 ساعت پیش 7,150,000
سی پی یو اینتل Core i7-8700K 19 ساعت پیش 8,500,000
سی پی یو اینتل Core i5-4670 19 ساعت پیش 1,810,000
سی پی یو اینتل Core i3-4130 19 ساعت پیش 950,000
سی پی یو اینتل Core i7-3770 19 ساعت پیش 2,439,000
سی پی یو اینتل Core2 Quad Q6600 19 ساعت پیش 205,000
سی پی یو اینتل Core i5-10400 19 ساعت پیش 4,250,000
سی پی یو اینتل Core i3-10100 19 ساعت پیش 3,270,000
سی پی یو اینتل Core i7-9700 19 ساعت پیش 7,100,000
سی پی یو اینتل پنتیوم Gold G5420 19 ساعت پیش 2,700,000
سی پی یو اینتل Core i7-7700 19 ساعت پیش 6,900,000
سی پی یو اینتل Core i5-6500 19 ساعت پیش 2,580,000
سی پی یو اینتل Core i5-4590 19 ساعت پیش 1,600,000
سی پی یو اینتل Core i3-3220 19 ساعت پیش 600,000
سی پی یو اینتل Core i3-6100 19 ساعت پیش 2,000,000
سی پی یو اینتل Core i3-7100 19 ساعت پیش 2,550,000
سی پی یو اینتل Core i5-7400 19 ساعت پیش 3,210,000
سی پی یو اینتل Core i5-8400 19 ساعت پیش 4,300,000
سی پی یو اینتل Core i3-9100F 19 ساعت پیش 2,500,000
سی پی یو اینتل Core i3-4160 19 ساعت پیش 1,150,000
سی پی یو اینتل Core i5-4460 19 ساعت پیش 1,800,000
سی پی یو اینتل Core i7-6700 19 ساعت پیش 5,800,000
سی پی یو اینتل Core i9-10900 19 ساعت پیش 10,200,000
سی پی یو اینتل Core i3-6300 19 ساعت پیش 2,500,000
سی پی یو اینتل Core i7-10700 19 ساعت پیش 9,350,000
سی پی یو اینتل Core i7-10700K 19 ساعت پیش 9,100,000
سی پی یو اینتل Core i7-4790 19 ساعت پیش 3,170,000
سی پی یو اینتل Core i3-8100 19 ساعت پیش 3,300,000
سی پی یو اینتل Core i5-6600 19 ساعت پیش 2,730,000
سی پی یو اینتل Core i5-9400F 19 ساعت پیش 4,000,000
سی پی یو اینتل Core i7-9700K 19 ساعت پیش 9,000,000
سی پی یو اینتل Core i3-2120 19 ساعت پیش 550,000
سی پی یو اینتل Core i5-3550 19 ساعت پیش 1,150,000
سی پی یو اینتل Core i9-9900K 19 ساعت پیش 9,000,000
سی پی یو اینتل پنتیوم G2020 19 ساعت پیش 140,000
سی پی یو اینتل Core2 Duo E8400 19 ساعت پیش 150,000
سی پی یو اینتل پنتیوم E5700 19 ساعت پیش 330,000
سی پی یو اینتل Core i7-9700F 19 ساعت پیش 7,590,000
سی پی یو اینتل Core i5-9600K 19 ساعت پیش 4,900,000
سی پی یو اینتل پنتیوم Gold G5400 19 ساعت پیش 2,555,000
سی پی یو اینتل Core i5-7500 19 ساعت پیش 3,300,000
سی پی یو اینتل Core i7-7700K 19 ساعت پیش 7,490,000
سی پی یو اینتل Core i5-6400 19 ساعت پیش 2,730,000
سی پی یو اینتل پنتیوم G4400 19 ساعت پیش 1,890,000
سی پی یو اینتل Core i9-10900F 19 ساعت پیش 9,050,000

سی پی یو ای ام دی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سی پی یو ای ام دی Ryzen 7 3700X 19 ساعت پیش 9,450,000
سی پی یو ای ام دی Ryzen 7 3800X 19 ساعت پیش 10,500,000
سی پی یو ای ام دی Ryzen 9 3900X 19 ساعت پیش 20,000,000

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد وسترن دیجیتال Blue 6TB WD60EZRZ 19 ساعت پیش 4,450,000
هارد وسترن دیجیتال Black 1TB WD1002FAEX 19 ساعت پیش 2,380,000
هارد وسترن دیجیتال Blue 4TB WD40EZRZ 19 ساعت پیش 2,180,000سدید گستران24
هارد وسترن دیجیتال Blue WD10EZEX 1TB 19 ساعت پیش 940,000سازگار ارقام24
هارد وسترن دیجیتال Black 4TB WD4003FZEX 19 ساعت پیش 4,850,000سازگار ارقام24
هارد وسترن دیجیتال Blue WD20EZRZ 2TB 19 ساعت پیش 1,480,000سازگار ارقام24
هارد وسترن دیجیتال Red 6TB 19 ساعت پیش 4,400,000سازگار ارقام24
هارد وسترن دیجیتال Black 2TB WD2003FZEX 19 ساعت پیش 3,230,000آواژنگ12
هارد وسترن دیجیتال Red 2TB 19 ساعت پیش 2,100,000آواژنگ12
هارد وسترن دیجیتال Ultrastar DC HC530 14TB 19 ساعت پیش 12,000,000

هارد دیسک اینترنال توشیبا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد توشیبا P300 1TB 19 ساعت پیش 990,000ماتریس24
هارد توشیبا P300 2TB 19 ساعت پیش 1,520,000ماتریس24

کیس کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس کامپیوتر گیمینگ گرین ARIA 19 ساعت پیش 1,450,000
کیس کامپیوتر گرین Hiwa 19 ساعت پیش 570,000گرین12
کیس کامپیوتر گرین Z2 Plus Hero 19 ساعت پیش 1,600,000
کیس کامپیوتر گرین Z1 ARIO 19 ساعت پیش 1,620,000گرین24
کیس کامپیوتر گرین Z4 Astiak 19 ساعت پیش 3,700,000گرین24
کیس کامپیوتر گرین Pars Evo 19 ساعت پیش 780,000گرین12
کیس کامپیوتر گرین AVA 19 ساعت پیش 460,000گرین12

کیس کامپیوتر مسترتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس کامپیوتر مستر تک Mantra 19 ساعت پیش 1,300,000

لوازم جانبی کامپیوتر بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رایزر گرافیک تبدیل 009S PCI Express X1 to X16 19 ساعت پیش 110,000

دی وی دی و بلوری رایتر ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دی وی دی رایتر ایسوس SATA 19 ساعت پیش 300,000سدید گستران12
دی وی دی رایتر ایسوس DRW-24D5MT 19 ساعت پیش 430,000سازگار ارقام12
دی وی دی رایتر اکسترنال ایسوس SDRW-08D2S-U 19 ساعت پیش 910,000سدید گستران18

رم لپ تاپ کروشیال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم لپ تاپ کروشیال 16GB DDR4 2666Mhz CT16G4SFD8266 19 ساعت پیش 1,600,000آواژنگ12
رم لپ تاپ کروشیال 8GB DDR4 2666Mhz CT16G4SFD8266 19 ساعت پیش 845,000سدید گستران2
رم لپ تاپ کروشیال 4GB DDR4 2666Mhz 19 ساعت پیش 560,000سدید گستران2

رم لپ تاپ سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم لپ تاپ سامسونگ 16GB DDR4 2666MHz 19 ساعت پیش 1,740,000سدید گستران12

هارد سرور وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد ذخیره ساز وسترن دیجیتال Red 8TB WD80EFZX 19 ساعت پیش 4,940,000سازگار ارقام12

هارد سرور سیگیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos X16 14TB ST14000NM001G 19 ساعت پیش 9,000,000
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 8TB ST8000NM000A 19 ساعت پیش 5,250,000سدید گستران24

قطعات ماینر زوتاک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک زوتاک GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 19 ساعت پیش 55,000,000

قطعات ماینر ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت گرافیک ماینینگ Asus ROG-STRIX-RTX3070-8G-GAMING 19 ساعت پیش 45,000,000

آخرین محصولات فروشگاه شرکت سدید گستران

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال