آی تی بازار

کالاهای فراز پردازان نادین چاپ لیست قیمت

فراز پردازان نادین

مادربرد سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد سرور سوپرمایکرو MBD-X10DRL-I 20 ساعت پیش 4,800,000
مادربرد سرور سوپر مایکرو X10DRL-LN4 20 ساعت پیش 15,000,000
مادربرد سرور سوپر مایکرو X11SSL-F 20 ساعت پیش 10,000,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X7DVL-E 20 ساعت پیش 1,500,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X7DVL-3 20 ساعت پیش 1,500,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X7DB8 20 ساعت پیش 1,000,000
مادربرد سرور سوپر مایکرو X10DRL-C 20 ساعت پیش 8,000,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10SRA-F 20 ساعت پیش 1,400,000
Mainboard Server Supermicro X9DRI-F-O 20 ساعت پیش 1,650,000
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O 20 ساعت پیش 2,700,000
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O 20 ساعت پیش 3,500,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAC 20 ساعت پیش 5,000,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRC-LNF-PLUS 20 ساعت پیش 3,250,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX 20 ساعت پیش 18,000,000
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O 20 ساعت پیش 3,000,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAL-I 20 ساعت پیش 3,500,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C 20 ساعت پیش 10,000,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRi-LN4 20 ساعت پیش 1,700,000
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI 20 ساعت پیش 3,500,000
Mainboard Server Supermicro MBD-X10SAE-O 20 ساعت پیش 1,500,000
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O 20 ساعت پیش 850,000
Mainboard Server Supermicro X9DR3-F-O 20 ساعت پیش 1,680,000

مادربرد سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد سرور اچ پی DL380 G9 843307-001 20 ساعت پیش 11,000,000

سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سرور اچ پی ML350 G9 E5-2620v3 765820-001 20 ساعت پیش 45,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL580 G9 E7-4850V4 816816-B21 20 ساعت پیش 370,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL180 G9 E5-2600 754525-B21 20 ساعت پیش 11,900,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 20 ساعت پیش 50,000,000
سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 20 ساعت پیش 30,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 20 ساعت پیش 55,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380p G8 E5-2620v2 715221-B21 20 ساعت پیش 8,100,000
سرور اچ پی ProLiant ML350 G8 20 ساعت پیش 13,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL580 G7 E7-4850 643071-B21 20 ساعت پیش 81,000,000
سرور اچ پی ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 20 ساعت پیش 25,000,000
سرور اچ پی ML310 G8 E3-1220 20 ساعت پیش 9,000,000
سرور اچ پی ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 20 ساعت پیش 32,000,000
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 G6 20 ساعت پیش 3,000,000
سرور دست دوم اچ پی ProLiant DL360 G7 5600 20 ساعت پیش 3,500,000
سرور رکمونت دست دوم اچ پی ProLiant DL380 G7 E5640 20 ساعت پیش 4,500,000
سرور رکمونت اچ پی DL580 G9 E7-8890v4 816815-B21 20 ساعت پیش 490,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G7 X5670 605878-005 20 ساعت پیش 7,400,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 20 ساعت پیش 25,000,000
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 G9 719064-B21 20 ساعت پیش 38,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843557-425 20 ساعت پیش 40,000,000
سرور رکمونت دست دوم اچ پی ProLiant DL380 G6 E5520 20 ساعت پیش 4,200,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G7 E5620 605877-005 20 ساعت پیش 5,500,000
سرور رکمونت دست دوم اچ پی ProLiant DL360 G7 E5640 20 ساعت پیش 5,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380p G8 E5-2620 662250-B21 20 ساعت پیش 10,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL360 G6 20 ساعت پیش 3,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380P G8 E5-2650 642106-001 20 ساعت پیش 10,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 826683-B21 20 ساعت پیش 42,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843556-425 20 ساعت پیش 41,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2600 719064-B21 20 ساعت پیش 35,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620 v4 826682-B21 20 ساعت پیش 42,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2650v4 826684-B21 20 ساعت پیش 83,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380 G10 5118 826566-B21 20 ساعت پیش 95,000,000
سرور اچ پی ML310e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 20 ساعت پیش 5,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 20 ساعت پیش 47,000,000
سرور اچ پی ML30 G10 E-2124 P06781-425 20 ساعت پیش 25,000,000
سرور اچ پی ProLiant ML350 G6 20 ساعت پیش 4,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G8 E5-2620 20 ساعت پیش 15,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G10 Silver 4108 P02149-001 20 ساعت پیش 65,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL380P G8 8 LFF 665553-B21 20 ساعت پیش 16,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 20 ساعت پیش 5,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380p G8 E5-2609v2 715222-B21 20 ساعت پیش 15,000,000
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 G7 583914-B21 20 ساعت پیش 5,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380p G8 E5-2650 654772-B21 20 ساعت پیش 18,000,000
سرور رکمونت اچ پی DL360P G8 E5-2640 646902-001 20 ساعت پیش 8,000,000
سرور اچ پی ProLiant DL380e G8 669253-B21 20 ساعت پیش 9,000,000

سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سرور رکمونت سوپرمایکرو Cse-825TQ-563LBP 2x8GB 20 ساعت پیش 34,000,000

رک و متعلقات رک اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ریل رک اچ پی DL380 G6-G7 487267-001 20 ساعت پیش 700,000

سی پی یو سرور اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سی پی یو سرور اینتل زئون E3-1220 v3 20 ساعت پیش 650,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E3-1271 v3 20 ساعت پیش 1,400,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2699 v3 20 ساعت پیش 16,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 20 ساعت پیش 1,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2630 v3 20 ساعت پیش 3,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2630 v4 20 ساعت پیش 8,200,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2630 20 ساعت پیش 1,500,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 v4 20 ساعت پیش 7,500,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 v3 20 ساعت پیش 2,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2620 v2 20 ساعت پیش 700,000
سی پی سرور اینتل زئون E5-2609 v3 20 ساعت پیش 900,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2650 20 ساعت پیش 3,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2603 v4 20 ساعت پیش 2,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5690 20 ساعت پیش 2,200,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5680 20 ساعت پیش 1,900,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5670 20 ساعت پیش 1,260,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2640 20 ساعت پیش 2,500,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2650 v2 20 ساعت پیش 3,200,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2699 v4 20 ساعت پیش 40,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2680 20 ساعت پیش 2,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2695 v2 20 ساعت پیش 7,500,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2690 v4 20 ساعت پیش 24,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2690 v3 20 ساعت پیش 5,700,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2690 v2 20 ساعت پیش 5,700,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2690 20 ساعت پیش 6,300,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2680 v2 20 ساعت پیش 4,900,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2670 v3 20 ساعت پیش 5,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2650 v3 20 ساعت پیش 5,200,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2670 v2 20 ساعت پیش 4,300,000
سی پی یو اینتل سرور زئون E5-2670 20 ساعت پیش 2,650,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2660 v4 20 ساعت پیش 14,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2660 v3 20 ساعت پیش 5,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2660 v2 20 ساعت پیش 2,700,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2660 20 ساعت پیش 2,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2650 v4 20 ساعت پیش 12,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5640 20 ساعت پیش 1,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2680 v4 20 ساعت پیش 8,000,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5660 20 ساعت پیش 460,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5630 20 ساعت پیش 600,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5606 20 ساعت پیش 900,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5450 20 ساعت پیش 510,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5560 20 ساعت پیش 450,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5550 20 ساعت پیش 380,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5530 20 ساعت پیش 280,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5520 20 ساعت پیش 300,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5506 20 ساعت پیش 380,000
سی پی یو سرور اینتل زئون X5470 20 ساعت پیش 530,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5440 20 ساعت پیش 200,000
سی پی یو سرور اینتل زئون E5420 20 ساعت پیش 250,000

هارد سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد سرور اچ پی 72GB U320 15K Universal 286778-B22 20 ساعت پیش 320,000
هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 10K 20 ساعت پیش 220,000
هارد سرور اچ پی 36GB U320 SCSI 15K 20 ساعت پیش 150,000
هارد سرور اچ پی 36GB U320 SCSI 10K 20 ساعت پیش 150,000
هارد سرور اچ پی 300GB U320 SCSI 10K 350964-B22 20 ساعت پیش 800,000
هارد سرور اچ پی 300GB U320 SCSI 15K 411089-B22 20 ساعت پیش 450,000
هارد سرور اچ پی 146GB U320 SCSI 10K 20 ساعت پیش 310,000
هارد سرور اچ پی 72.8GB U320 SCSI 10K 20 ساعت پیش 210,000
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 20 ساعت پیش 500,000
هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 15K 20 ساعت پیش 500,000
هارد سرور اچ پی 146GB SAS 6G 15K 652605-B21 20 ساعت پیش 800,000
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 759212-B21 20 ساعت پیش 6,000,000
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 20 ساعت پیش 800,000
هارد سرور اچ پی 500GB 6G SAS 7.2K 652745-B21 20 ساعت پیش 750,000
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 20 ساعت پیش 3,200,000
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 20 ساعت پیش 2,700,000
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K 765424-B21 20 ساعت پیش 5,500,000
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 15K AP860A 20 ساعت پیش 1,100,000
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 15K 20 ساعت پیش 3,500,000
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K 20 ساعت پیش 2,200,000
هارد سرور اچ پی 500GB SAS 6G 7.2K 20 ساعت پیش 640,000
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SATA 7.2K 657750-B21 20 ساعت پیش 2,000,000
هارد سرور اچ پی 450GB 6G SAS 10K 20 ساعت پیش 550,000
هارد سرور اچ پی 450GB 6G SAS 15K 20 ساعت پیش 800,000
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 20 ساعت پیش 3,450,000
هارد سرور اچ پی 300GB 3G SAS 15K 20 ساعت پیش 2,500,000
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 20 ساعت پیش 2,200,000
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 507127-B21 20 ساعت پیش 1,200,000
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 507614-B21 20 ساعت پیش 840,000
هارد سرور اچ پی 1TB SAS 7.2K 6G 605835-B21 20 ساعت پیش 820,000
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 20 ساعت پیش 4,900,000
هارد سرور اچ پی 4TB 6G SAS 7.2K C8R26A 20 ساعت پیش 1,550,000
هارد سرور اچ پی 3TB 6G SAS 7.2K 20 ساعت پیش 4,000,000
هارد سرور اچ پی 2TB 6G SAS 7.2K 20 ساعت پیش 750,000
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K J9F48A 20 ساعت پیش 5,400,000
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 20 ساعت پیش 6,300,000

هارد سرور سیگیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد ذخیره ساز سیگیت Exos 7E8 8TB ST8000NM000A 20 ساعت پیش 6,400,000

تعمیرات و خدمات سرور بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تعمیر پاور سرور 20 ساعت پیش 200,000
تعمیر ذخیره ساز تحت شبکه 20 ساعت پیش 200,000
تعمیر سرور 20 ساعت پیش 200,000
تعمیر مادربرد سرور 20 ساعت پیش 300,000

کیس سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
Case Server CSE-846E16-R1200B 20 ساعت پیش 6,400,000
Case Server CSE-836BA-R920B 20 ساعت پیش 4,600,000
Case Server CSE-836BE26-R920B 20 ساعت پیش 5,500,000
کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC847BE1C-R1K28LPB 20 ساعت پیش 8,500,000
کیس سرور سوپرمایکرو 823TQ-R500 20 ساعت پیش 1,500,000
Case Server Supermicro CSE-111LT-330CB 20 ساعت پیش 3,300,000
کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC113MFAC2-605CB 20 ساعت پیش 2,400,000
کیس سرور رکمونت سوپر مایکرو SC813MFTQC-505CB 20 ساعت پیش 2,000,000
Case Server SC825TQC-R740LPB 20 ساعت پیش 3,800,000
Case Server SC825TQC-600LPB 20 ساعت پیش 2,300,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-R800B 20 ساعت پیش 2,300,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732i-R500B 20 ساعت پیش 1,600,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-800B 20 ساعت پیش 13,000,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-R920B 20 ساعت پیش 14,500,000
Case Server CSE-743TQ-1200B-SQ 20 ساعت پیش 2,700,000
Case Server CSE-743TQ-865B-SQ 20 ساعت پیش 1,600,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732D4-500B 20 ساعت پیش 1,250,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732D2-400B 20 ساعت پیش 400,000
کیس سرور سوپرمایکرو CSE-732i-500B 20 ساعت پیش 950,000
سرور رک مونت سوپرمایکرو 823 تی کیو 20 ساعت پیش 1,500,000
Case Server CSE-733TQ-665B 20 ساعت پیش 1,100,000
Case Server CSE-733TQ-500B 20 ساعت پیش 950,000
کیس سرور سوپرمایکرو Chassis CSE-733i-500b 20 ساعت پیش 900,000
Case Server CSE-113MTQ-563CB 20 ساعت پیش 1,500,000
سرور رک مونت سوپرمایکرو 811 تی کیو 20 ساعت پیش 1,000,000
Case Server Supermicro CSE-813MTQ-600CB 20 ساعت پیش 1,450,000
سرور رک مونت سوپرمایکرو 815 تی کیو 20 ساعت پیش 1,500,000

رم سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم سرور اچ پی 4GB PC3L-10600 500672-B21 20 ساعت پیش 130,000
رم سرور اچ پی 16GB DDR4-2666 879507-B21 20 ساعت پیش 2,700,000
رم سرور اچ پی 32GB DDR4-2666 815100-B21 20 ساعت پیش 5,200,000
رم سرور اچ پی 16GB DDR4 2133MHz 726719-B21 20 ساعت پیش 1,900,000
RAM Server HP DDR PC-32004GB 20 ساعت پیش 700,000
رم سرور اچ پی 16 گیگابایت پی سی 3 20 ساعت پیش 1,200,000
رم سرور اچ پی 32GB PC3-14900L 708643-B21 20 ساعت پیش 2,500,000
رم سرور اچ پی 32GB PC4-2400 805351-B21 20 ساعت پیش 4,300,000
رم سرور اچ پی 16GB PC4-2400 805349-B21 20 ساعت پیش 3,000,000
رم سرور اچ پی 32GB PC4-2133 728629-B21 20 ساعت پیش 3,700,000
رم سرور اچ پی 4GB PC3L-12800R 713981-B21 20 ساعت پیش 300,000
RAM Server HP DDR PC-3200 8GB 20 ساعت پیش 2,750,000
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 647899-B21 20 ساعت پیش 650,000
رم سرور اچ پی 16GB PC3-12800R 20 ساعت پیش 1,350,000
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800R 20 ساعت پیش 600,000
رم سرور اچ پی 8GB PC3-12800E 20 ساعت پیش 1,200,000
رم سرور اچ پی 4GB PC3-12800E 20 ساعت پیش 450,000
رم سرور اچ پی 16GB PC3L-10600 627812-B21 20 ساعت پیش 1,200,000
رم سرور اچ پی 4GB PC-3200R 20 ساعت پیش 190,000
RAM Server HP DDR PC-3200 16GB 20 ساعت پیش 840,000
رم سرور اچ پی 8GB PC3L-10600E 664696-001 20 ساعت پیش 300,000
RAM Server HP PC2-5300F 8GB 20 ساعت پیش 400,000
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300 20 ساعت پیش 570,000
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300F 20 ساعت پیش 560,000
رم سرور اچ پی 16GB PC2-5300 413015-B21 20 ساعت پیش 550,000
رم سرور اچ پی 4GB PC2-5300 20 ساعت پیش 500,000
RAM Server HP DDRII PC-5300 4GB 20 ساعت پیش 130,000
RAM Server HP DDRII PC-5300 8GB 20 ساعت پیش 300,000
رم سرور اچ پی 16GB DDR3-1866 PC3-14900R 708641-B21 20 ساعت پیش 1,100,000
رم سرور اچ پی 8GB PC3-10600 500662-B21 20 ساعت پیش 600,000
رم سرور اچ پی 4GB PC3-10600R 593911-B21 20 ساعت پیش 400,000
رم سرور اچ پی 2GB PC3L-10600E 20 ساعت پیش 150,000
رم سرور اچ پی 2GB PC3-10600 500656-B21 20 ساعت پیش 120,000

رم سرور سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم سرور سامسونگ 16GB PC4-17000 M393A2G40DB0-CPB 20 ساعت پیش 1,300,000

کارت شبکه سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت شبکه سرور اچ پی NC331T 4Port 647594-B21 20 ساعت پیش 2,000,000
HP Network Adapter Server NC360T 20 ساعت پیش 250,000
کارت شبکه سرور اچ پی NC110T 1Port 434905-B21 20 ساعت پیش 200,000
کارت شبکه سرور اچ پی 530 اف ال آر 20 ساعت پیش 950,000
کارت شبکه سرور اچ پی 530T 2Port 656596-B21 20 ساعت پیش 3,100,000
HP Network Adapter Server NC365T 20 ساعت پیش 1,400,000

سایر قطعات سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
محفظه سرور سوپرمایکرو CSE-745TQ-R1200B 20 ساعت پیش 30,000,000
هیت سینک سرور سوپرمایکرو SNK-P0048P 20 ساعت پیش 400,000
هیت سینک سوپرمایکرو پی 0048 ای پی 4 20 ساعت پیش 150,000
هیت سینک سی پی یو سوپرمایکرو 20 ساعت پیش 300,000

سایر قطعات سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دی وی دی رایتر سرور اچ پی Slim SATA 20 ساعت پیش 250,000
کیج هارد سرور اچ پی DL380 G9 8SFF 768857-B21 20 ساعت پیش 700,000
کارت HBA سرور اچ پی SN1000Q 16GB QW972A 20 ساعت پیش 13,000,000
کیج هارد سرور اچ پی DL370 G6 8SFF 511785-001 20 ساعت پیش 590,000
کیج هارد سرور اچ پی DL380 G6-G7 8SFF 516914-B21 20 ساعت پیش 400,000

خدمات شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
راه اندازی شبکه 20 ساعت پیش 20,000

رم کامپیوتر سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر سامسونگ 16GB DDR4 2400MHz 20 ساعت پیش 1,300,000

خدمات سوئیچینگ و روتینگ سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تعمیر سوئیچ شبکه سیسکو 20 ساعت پیش 100,000
تعمیر روتر سیسکو 20 ساعت پیش 100,000

خدمات سوئیچینگ و روتینگ اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تعمیر سوئیچ شبکه اچ پی 20 ساعت پیش 100,000

رید کنترلر سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P430 698530-B21 20 ساعت پیش 3,000,000
باتری رید کنترلر سرور اچ پی 398648-001 20 ساعت پیش 250,000
باتری حافظه کش رید کنترلر سرور اچ پی 274779-001 20 ساعت پیش 250,000
باتری رید کنترلر سرور اچ پی 571436-002 20 ساعت پیش 450,000
رید کنترلر سرور اچ پی P830 4GB FBWC 698533-B21 20 ساعت پیش 2,500,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P411 462830-B21 20 ساعت پیش 1,750,000
رید کنترلر سرور اچ پی P411 462918-001 20 ساعت پیش 450,000
رید کنترلر سرور اچ پی BBWC 512MB 405148-B21 20 ساعت پیش 200,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P822 2GB 20 ساعت پیش 2,250,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P212 20 ساعت پیش 850,000
رید کنترلر سرور اچ پی 512MB 631922-B21 20 ساعت پیش 490,000
کنترلر سرور اچ پی 405132 20 ساعت پیش 350,000
رید کنترلر سرور اچ پی 462862 بی 21 20 ساعت پیش 600,000
رید کنترلر سرور اچ پی 405148 بی 21 20 ساعت پیش 350,000
رید کنترلر سرور اچ پی P440 4GB 761872-B21 20 ساعت پیش 1,500,000
رید کنترلر سرور اچ پی P410 ZM 462860-B21 20 ساعت پیش 250,000
رید کنترلر سرور اچ پی P840 4GB761874-B21 20 ساعت پیش 2,900,000
رید کنترلر سرور اچ پی P440AR 2GB 726736-B21 20 ساعت پیش 1,600,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P441 4GB 20 ساعت پیش 1,800,000
رید کنترلر سروراچ پی 1GB FBWC 631679-B21 20 ساعت پیش 5,000,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array 452348-B21 20 ساعت پیش 350,000
رید کنترلر سرور اچ پی H240 726907-B21 20 ساعت پیش 900,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P800 512MB 20 ساعت پیش 1,200,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P812 1GB 20 ساعت پیش 2,200,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P421 20 ساعت پیش 800,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P420 20 ساعت پیش 840,000
رید کنترلر اچ پی P410 256MB 462862-B21 20 ساعت پیش 470,000
رید کنترلر سرور اچ پی Smart Array P222 20 ساعت پیش 1,100,000

رید کنترلر سرور ال اس آی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رید کنترلر سرور ال اس آی MegaRAID 9261-8i 20 ساعت پیش 7,500,000

رید کنترلر سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رید کنترولر سوپرمایکرو اچ 8 آی آر 20 ساعت پیش 1,600,000

پاور سرور سوپرمایکرو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
Supermicro Power 500W 20 ساعت پیش 400,000
Supermicro Power 665W 20 ساعت پیش 500,000

پاور سرور اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاور سرور اچ پی 460W 20 ساعت پیش 300,000
پاور سرور اچ پی Proliant DL360 G5 700W 412211-001 20 ساعت پیش 290,000
پاور سرور اچ پی 460W 593188-B21 20 ساعت پیش 280,000
پاور سرور اچ پی 1000W 399771-B21 20 ساعت پیش 1,000,000
پاور سرور اچ پی 800W 20 ساعت پیش 4,000,000
پاور سرور اچ پی 1200W 20 ساعت پیش 3,400,000
پاور سرور اچ پی 750W 20 ساعت پیش 900,000
پاور سرور اچ پی 460W 503296-B21 20 ساعت پیش 400,000
پاور سرور اچ پی P2000 595W 592267-001 20 ساعت پیش 4,000,000
پاور سرور اچ پی 575W 406393-001 20 ساعت پیش 1,700,000
پاور سرور اچ پی 1200W 578322-B21 20 ساعت پیش 5,700,000
پاور سرور اچ پی 600W 001-230822 20 ساعت پیش 500,000
پاور سرور اچ پی 575W 355892-B21 20 ساعت پیش 2,500,000
پاور سرور اچ پی Proliant DL320 G5 420W 432932-001 20 ساعت پیش 500,000
پاور سرور اچ پی 500W 720478-B21 20 ساعت پیش 900,000

ماژول فیبر نوری اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716B 20 ساعت پیش 180,000

کابل فیبر نوری اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC OM3 DX 0.5m AJ833A 20 ساعت پیش 130,000

کارت شبکه اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کارت شبکه اچ پی AJ764A 20 ساعت پیش 3,500,000
کارت شبکه اچ پی 81Q 8Gb 1Port AK344A 20 ساعت پیش 1,050,000

آخرین محصولات فروشگاه فراز پردازان نادین

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال