آی تی بازار

کالاهای شرکت بینا نظارت سورن چاپ لیست قیمت

سوئیچ شبکه کی دی تی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه PoE کی دی تی 4 پورت KP-0401H2 2 ساعت پیش 900,000
سوئیچ شبکه کی دی تی 20 پورت 1604EH3 Plus 2 ساعت پیش 3,600,000
سوئیچ شبکه کی دی تی 26 پورت 2402EH3 2 ساعت پیش 4,500,000
سوئیچ شبکه کی دی تی 20 پورت 1604EH3 2 ساعت پیش 3,600,000
سوئیچ شبکه کی دی تی 10 پورت 0802H3W 2 ساعت پیش 2,100,000

سوئیچ شبکه ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 8 پورت AW-FET-080A-120 2 ساعت پیش 2,130,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 5 پورت AW-FED-0500-065 2 ساعت پیش 1,025,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 8 پورت AW-FED-0500-120 2 ساعت پیش 1,338,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 8 پورت AW-FET-081A-065 2 ساعت پیش 1,630,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 16 پورت AW-FET-160A-250 2 ساعت پیش 2,675,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 9 پورت AW-GET-094A-130 2 ساعت پیش 5,100,000
سوئیچ شبکه PoE ویوتک 10 پورت AW-GEV-104A-130 2 ساعت پیش 3,000,000

سوئیچ شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ روتر میکروتیک CRS328-24P-4SPlus RM 2 ساعت پیش 15,000,000

مودم و روتر میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر میکروتیک RB960PGS 2 ساعت پیش 2,900,000
روتر میکروتیک RB1100AHx4 2 ساعت پیش 9,000,000
روتر میکروتیک RB750Gr3 2 ساعت پیش 1,900,000
روتر میکروتیک CCR1016-12S-1S Plus 2 ساعت پیش 28,000,000
روتر میکروتیک CCR1036-12G-4S 2 ساعت پیش 42,700,000
روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM 2 ساعت پیش 4,000,000

آنتن و تجهیزات رادیویی میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رادیو بی سیم میکروتیک LHG XL HP5 2 ساعت پیش 4,300,000
رادیو بی سیم میکروتیک RBSXT5nDr2 2 ساعت پیش 3,000,000

اکسس پوینت میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت میکروتیک RB952Ui-5ac2nD 2 ساعت پیش 1,900,000

دستگاه ان وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4108HS-4KS2 8CH 2 ساعت پیش 2,385,000
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4432-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 7,605,000
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4232-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 5,310,000
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5432-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 14,750,000
دستگاه ان وی آر داهوا NVR5232-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 10,517,000
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5832-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 18,000,000
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR608-32-4KS2 32CH 2 ساعت پیش 19,170,000
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4116HS-4KS2 16CH 2 ساعت پیش 3,465,000
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4216-4KS2 16CH 2 ساعت پیش 4,860,000
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5216-16P-4KS2 16CH 2 ساعت پیش 9,700,000

دستگاه ان وی آر های لوک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-108-B-8P 8CH 2 ساعت پیش 2,750,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-104-B 4CH 2 ساعت پیش 950,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-104-B-4P 4CH 2 ساعت پیش 880,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-108-B 8CH 2 ساعت پیش 1,080,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-104MH-C-4P 4CH 2 ساعت پیش 1,400,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-108MH-C-8P 8CH 2 ساعت پیش 4,815,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-216MH-C-16P 16CH 2 ساعت پیش 5,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-216MH-C 16CH 2 ساعت پیش 5,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر های لوک NVR-108MH-C 8CH 2 ساعت پیش 1,880,000پارس ارتباط24

دستگاه ان وی آر هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-K4 32CH 2 ساعت پیش 9,935,100پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-E4 2 ساعت پیش 11,200,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-E4-16P 2 ساعت پیش 5,890,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-K4-16P 32CH 2 ساعت پیش 14,718,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-K2 8CH 2 ساعت پیش 3,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-E1 2 ساعت پیش 2,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-E1/4P 4CH 2 ساعت پیش 2,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-Q1 4CH 2 ساعت پیش 2,746,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-Q1-4P 4CH 2 ساعت پیش 3,924,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-K1 4CH 2 ساعت پیش 3,060,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-K1-4P 4CH 2 ساعت پیش 3,495,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-Q1 8CH 2 ساعت پیش 2,961,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-Q1-8P 8CH 2 ساعت پیش 2,520,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-E2 2 ساعت پیش 3,770,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-E2-8P 2 ساعت پیش 6,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-K2-8P 8CH 2 ساعت پیش 3,300,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7716NI-K4-16P 32CH 2 ساعت پیش 16,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-E2 2 ساعت پیش 3,770,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-Q1 16CH 2 ساعت پیش 2,950,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-Q2-16P 16CH 2 ساعت پیش 7,550,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-E2-8P 2 ساعت پیش 6,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-E2-16P 2 ساعت پیش 8,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-K2 16CH 2 ساعت پیش 4,530,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-K2-16P 16CH 2 ساعت پیش 4,065,900پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7716NI-E4 2 ساعت پیش 6,900,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7716NI-E4-16P 2 ساعت پیش 17,000,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7716NI-K4 16CH 2 ساعت پیش 11,300,000پارس ارتباط24

دستگاه دی وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر داهوا NVR4216-16P-4KS2 16CH 2 ساعت پیش 8,100,000
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR1B04 4CH 2 ساعت پیش 1,745,000

دستگاه دی وی آر هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 4CH 2 ساعت پیش 2,395,800پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HQHI-K2 2 ساعت پیش 6,086,700پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 8CH 2 ساعت پیش 3,612,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HUHI-K1-P 4CH 2 ساعت پیش 4,234,500پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HQHI-K1 16CH 2 ساعت پیش 5,562,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-K1 8CH 2 ساعت پیش 5,513,400پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HUHI-K2 16CH 2 ساعت پیش 10,485,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HUHI-K1 4CH 2 ساعت پیش 3,855,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-K2-P 8CH 2 ساعت پیش 7,899,000پارس ارتباط24

دستگاه دی وی آر های لوک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-204G-F1 4CH 2 ساعت پیش 1,000,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-208G-F1 8CH 2 ساعت پیش 1,654,200پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-216G-F1 16CH 2 ساعت پیش 2,391,300پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-204Q-F1 4CH 2 ساعت پیش 1,113,300پارس ارتباط22
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-208Q-F1 8CH 2 ساعت پیش 2,763,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر های لوک DVR-216Q-F1 16CH 2 ساعت پیش 3,385,800پارس ارتباط24

دوربین مداربسته دام تحت شبکه داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آی پی دام داهوا IPC-HDW4431EP-AS-H 2 ساعت پیش 1,722,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1230SP 2 ساعت پیش 1,620,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4631EM-ASE 2 ساعت پیش 3,960,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-T1B20-L 2 ساعت پیش 1,200,000
دوربین مداربسته آی پی دام داهوا IPC-HDBW2431RP-ZAS 2 ساعت پیش 2,800,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW5431EP-Z 2 ساعت پیش 3,170,000

دوربین مداربسته دام تحت شبکه ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE8191 2 ساعت پیش 1,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE8181 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE9182-H 2 ساعت پیش 1,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE9191 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک MD8563-EH 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8177-H 2 ساعت پیش 1,750,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD836B-EHTV 2 ساعت پیش 4,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD816B-HF2 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8367-V 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8367A-V 2 ساعت پیش 1,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD816BA-HT 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD836BA-HTV 2 ساعت پیش 1,200,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD9371-HTV 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD9371-EHTV 2 ساعت پیش 2,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک CD8371-HNTV 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8377-HV 2 ساعت پیش 3,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD9381-HTV 2 ساعت پیش 4,750,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک CC8370-HV 2 ساعت پیش 3,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8166A-N 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8379-HV 2 ساعت پیش 2,810,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD816BA-HF2 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8179-H 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8382-VF2 2 ساعت پیش 2,100,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8382-EVF2 2 ساعت پیش 2,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8167 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8135H 2 ساعت پیش 800,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8382-VF2 2 ساعت پیش 2,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8169A 2 ساعت پیش 1,750,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD816C-HF2 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD9171-HT 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE9381-EHV 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE9181-H 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه چشم ماهی ویوتک FE8174 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD9181-HT 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8382-ETV 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8382-TV 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8182-T 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8355EHV 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8182-F2 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8369A-V 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک MD8562 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک MD8531H 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه دام ویوتک FD8137HV 2 ساعت پیش 950,000

دوربین مداربسته دام تحت شبکه هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-I 2 ساعت پیش 3,852,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-IZ 2 ساعت پیش 3,700,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2743G0-IZS 2 ساعت پیش 6,448,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2763G0-IZS 2 ساعت پیش 5,457,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2783G0-IZS 2 ساعت پیش 4,310,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2955FWD-IS 2 ساعت پیش 9,520,200پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2Q10FD-IW 2 ساعت پیش 2,984,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2F52F-IS 2 ساعت پیش 4,886,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته آی پی دام هایک ویژن DS-2DE5220IW-AE 2 ساعت پیش 21,399,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2152F-IS 2 ساعت پیش 3,920,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2120F-I 2 ساعت پیش 1,671,120پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2120F-IS 2 ساعت پیش 1,671,120پارس ارتباط24
دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CD2142FWD-IS 2 ساعت پیش 2,324,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام هایک ویژن 2CD1123G0-I 2 ساعت پیش 2,328,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2143G0-IS 2 ساعت پیش 3,969,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2163G0-IS 2 ساعت پیش 4,732,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2183G0-IS 2 ساعت پیش 5,571,900پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2342WD-I 2 ساعت پیش 4,190,400پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2352-I 2 ساعت پیش 3,319,800پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1143G0-I 2 ساعت پیش 2,410,200پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1743G0-I 2 ساعت پیش 4,808,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته اسپید دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59230U-HNI 2 ساعت پیش 19,800,000
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59225U-HNI 2 ساعت پیش 13,320,000
دوربین مداربسته آی پی اسپید دام داهوا SD49225T-HN 2 ساعت پیش 15,900,000

دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9361-EHL 2 ساعت پیش 4,500,000
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9364-EH 2 ساعت پیش 10,000,000
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9366-EHL 2 ساعت پیش 10,000,000
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9365-EHL 2 ساعت پیش 33,050,000
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9366-EH 2 ساعت پیش 18,000,000
دوربین مداربسته اسپید دام ویوتک SD9364-EHL 2 ساعت پیش 10,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه اسپید دام ویوتک SD8161 2 ساعت پیش 7,050,000

دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2AE7230TI-A 2 ساعت پیش 19,154,700پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2AE5223TI-A 2 ساعت پیش 5,200,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE4220IW-DE 2 ساعت پیش 5,290,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE5230W-AE 2 ساعت پیش 15,000,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE7220IW-A 2 ساعت پیش 10,500,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE7530IW-AE 2 ساعت پیش 18,000,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE7230IW-AE 2 ساعت پیش 21,283,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2DE7420IW-AE 2 ساعت پیش 14,600,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته اسپید دام هایک ویژن DS-2PT3326IZ-DE3 2 ساعت پیش 13,762,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته مینی دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW1230EP 2 ساعت پیش 1,656,000

دوربین مداربسته مینی دام هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آی پی هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS 2 ساعت پیش 5,285,700پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2520F 2 ساعت پیش 1,560,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته آی پی بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آی پی بولت داهوا IPC-HFW4231EP-S 2 ساعت پیش 3,240,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW2431TP-ZS 2 ساعت پیش 4,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HFW4431BP-AS-H 2 ساعت پیش 985,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا HAC-B1A41 2 ساعت پیش 345,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW5431EP-Z 2 ساعت پیش 3,170,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا IPC-HFW1431SP 2 ساعت پیش 1,800,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت داهوا EZ-IPC-B1B20P-L 2 ساعت پیش 1,100,000

دوربین مداربسته آی پی بولت ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB836BA-HF3 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB836BA-EHF3 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB836BA-HT 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8377-H 2 ساعت پیش 2,830,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB9381-HT 2 ساعت پیش 4,550,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک MS8392-EV 2 ساعت پیش 8,440,000
دوربین مداربسته تحت شبکه شمارش گر ویوتک SC8131 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک MS8391-EV 2 ساعت پیش 808,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8367A 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8369A 2 ساعت پیش 1,950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8367-T 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8367 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8382-EF3 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8382-F3 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8379-H 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه مینی بولت ویوتک IB8360-W 2 ساعت پیش 1,700,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB836B-HF3 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IZ9361-EH 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IP8371 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8373-EH 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8382-ET 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB8382-T 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB9371-EHT 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت ویوتک IB9371-HT 2 ساعت پیش 950,000

دوربین مداربسته آی پی بولت اکتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مدار بسته تحت شبکه بولت اکتی B45 2 ساعت پیش 1,000,000

دوربین مداربسته آی پی بولت هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T63G0-I5 2 ساعت پیش 4,060,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2683G0-IZS 2 ساعت پیش 6,314,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2663G0-IZS 2 ساعت پیش 3,720,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T43G0-I5 2 ساعت پیش 3,582,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T63G0-I8 2 ساعت پیش 4,093,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T83G0-I5 2 ساعت پیش 3,170,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T83G0-I8 2 ساعت پیش 6,258,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن 2CD2643G0-IZS 2 ساعت پیش 8,900,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته آی پی هایک ویژن DS-2CD2042WD-I 2 ساعت پیش 2,320,000پارس ارتباط24
دوربین تحت شبکه بولت هایک ویژن DS-2CD2620F-I 2 ساعت پیش 2,800,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2043G0-I 2 ساعت پیش 3,193,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2063G0-I 2 ساعت پیش 4,350,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2083G0-I 2 ساعت پیش 5,113,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت هایک ویژن 2CD1023G0-I 2 ساعت پیش 1,995,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1043G0-I 2 ساعت پیش 2,189,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1643G0-I 2 ساعت پیش 5,342,000پارس ارتباط24

آداپتور شبکه ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اینجکتور PoE شبکه ویوتک AP-FIC-010A-015 2 ساعت پیش 365,000
اینجکتور PoE شبکه ویوتک AP-GIC-010A-030 2 ساعت پیش 690,000

تقویت کننده شبکه دی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
افزایش دهنده طول کابل شبکه PoE ویوتک AP-FXC-0200 2 ساعت پیش 1,550,000

تقویت کننده شبکه ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
افزایش دهنده طول کابل شبکه PoE ویوتک AP-FXC-0201 2 ساعت پیش 1,650,000
افزایش دهنده طول کابل شبکه PoE ویوتک AP-FXC-0260 2 ساعت پیش 2,350,000
افزایش دهنده طول کابل شبکه PoE ویوتک AP-FXC-0160 2 ساعت پیش 1,880,000

دوربین مخفی ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین پانورامیک تحت شبکه ویوتک CC8130HS 2 ساعت پیش 1,885,000

مدیا کانورتور ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مدیا کانورتور فیبر نوری ویوتک AW-IHS-0200 2 ساعت پیش 1,940,000
مدیا کانورتور فیبر نوری ویوتک AW-IHS-0201 2 ساعت پیش 2,600,000
مدیا کانورتور فیبر نوری ویوتک AW-IHS-0203 2 ساعت پیش 2,190,000

دوربین مداربسته کیوب ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه کیوب ویوتک IP8160-W 2 ساعت پیش 2,860,000
دوربین مداربسته مینی کیوب ویوتک IP8160 2 ساعت پیش 1,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه کیوب ویوتک IP8152 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه کیوب ویوتک CC8130 2 ساعت پیش 1,500,000

دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن 2CV2U21FD-IW/32G-T 2 ساعت پیش 2,076,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن DS-2CD2420F-IW 2 ساعت پیش 3,138,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW 2 ساعت پیش 2,300,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته صنعتی ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP8165HP 2 ساعت پیش 4,500,000
دوربین مداربسته صنعتی ویوتک IP9181-H 2 ساعت پیش 7,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP8166 2 ساعت پیش 750,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP9171-HP 2 ساعت پیش 1,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP8162 2 ساعت پیش 2,900,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP816A-LPC St 2 ساعت پیش 1,860,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP816A-HP 2 ساعت پیش 950,000
دوربین مداربسته تحت شبکه صنعتی ویوتک IP816A-LPC 2 ساعت پیش 1,000,000

دوربین مداربسته مینی بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته مینی بولت داهوا DH-IPC-HFW1230SP 2 ساعت پیش 1,580,000

دوربین مداربسته مینی بولت هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته مینی بولت هایک ویژن DS-2CD2020F-I 2 ساعت پیش 3,635,000پارس ارتباط24

ویدئو سرور ویوتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو سرور ویوتک VS8801 2 ساعت پیش 570,000
ویدئو سرور ویوتک VS8100 2 ساعت پیش 1,450,000

دوربین مداربسته آنالوگ دام هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژنDS-2CE56F1T-IT3 2 ساعت پیش 1,164,600پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF 2 ساعت پیش 1,160,100پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2CE78U8T-IT3 2 ساعت پیش 2,235,500پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CC52H1T-FITS 2 ساعت پیش 2,200,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H1T-IT3E 2 ساعت پیش 1,945,800پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H1T-IT3ZE 2 ساعت پیش 3,000,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H0T-IT3ZF 2 ساعت پیش 1,931,400پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT3F 2 ساعت پیش 1,462,500پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H1T-IT1E 2 ساعت پیش 1,796,400پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H1T-ITME 2 ساعت پیش 1,278,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56F7T-IT3Z 2 ساعت پیش 2,993,400پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2CE56F1T-IT1 2 ساعت پیش 620,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H0T-IT1F 2 ساعت پیش 1,052,100پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM 2 ساعت پیش 500,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IR 2 ساعت پیش 820,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRM 2 ساعت پیش 974,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56D0T-VFIR3E 2 ساعت پیش 2,021,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3 2 ساعت پیش 584,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56D1T-VFIR3 2 ساعت پیش 1,101,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56D8T-ITME 2 ساعت پیش 1,496,700پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56D8T-IT1E 2 ساعت پیش 1,571,400پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2CE56F1T-ITM 2 ساعت پیش 890,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته آنالوگ بولت هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE18U8T-IT3 2 ساعت پیش 2,370,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3ZF 2 ساعت پیش 2,582,100پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E 2 ساعت پیش 2,328,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT5F 2 ساعت پیش 1,609,200پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3F 2 ساعت پیش 1,312,200پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT1F 2 ساعت پیش 1,092,600پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E 2 ساعت پیش 1,900,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E 2 ساعت پیش 1,569,800پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-ITE 2 ساعت پیش 1,700,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16F7T-IT3Z 2 ساعت پیش 3,124,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-WL5 2 ساعت پیش 680,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR 2 ساعت پیش 700,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT1 2 ساعت پیش 1,102,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3 2 ساعت پیش 1,107,900پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT5 2 ساعت پیش 1,285,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HDهایک ویژن DS-2CE16D0T-VFIR3E 2 ساعت پیش 2,021,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE 2 ساعت پیش 1,400,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3E 2 ساعت پیش 1,857,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT 2 ساعت پیش 533,280پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1 2 ساعت پیش 550,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3 2 ساعت پیش 625,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5 2 ساعت پیش 720,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته مینیاتوری هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته پین هول هایک ویژن DS-2CD2D14WD 2 ساعت پیش 1,170,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته آی پی وایرلس هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته وایرلس هایک ویژن DS-2CV2Q21FD-IW 2 ساعت پیش 1,917,000پارس ارتباط24

آخرین محصولات فروشگاه شرکت بینا نظارت سورن

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال