آی تی بازار

کالاهای پارس پردازش نوین چاپ لیست قیمت

اسکنر اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر اچ پی ScanJet Pro 3500 f1 10 ساعت پیش 11,600,000هپکن18
اسکنر اچ پی ScanJet Pro 2500 F1 10 ساعت پیش 8,410,000هپکن18
اسکنر اچ پی ScanJet Pro 4500 fn1 3 روز پیش 22,000,000هپکن18
اسکنر اچ پی Scanjet G3110 3 روز پیش 13,000,000هپکن18

اسکنر ای ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر ای ویژن AD125 10 ساعت پیش 10,130,000هپکن18
اسکنر ای ویژن AD240 10 ساعت پیش 14,360,000ویژن پلاس اروپا18
اسکنر ای ویژن AD250F 1 هفته پیش 33,690,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن FB1000N 1 هفته پیش 2,460,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AV5400 1 هفته پیش 35,710,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن MiWand 2L 1 هفته پیش 2,310,000فوژان اکسوم18
اسکنر ای ویژن AD120 1 هفته پیش 7,050,000ویژن پلاس اروپا18
اسکنر ای ویژن AD250 1 هفته پیش 28,000,000ویژن پلاس اروپا18

اسکنر کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر کانن CanoScan LiDE 220 10 ساعت پیش 4,610,000هپکن18
اسکنر کانن CanoScan LiDE 300 10 ساعت پیش 3,850,000هپکن18
اسکنر کانن imageFORMULA DR-C225 4 روز پیش 8,400,000ویژن پلاس اروپا18
اسکنر اسناد کانن imageFORMULA DR-C240 4 روز پیش 11,490,000کانولا18
اسکنر اسناد کانن imageFORMULA DR-M160II 4 روز پیش 21,500,000ویژن پلاس اروپا18
اسکنر اسناد کانن imageFORMULA DR-F120 4 روز پیش 6,000,000هپکن18
اسکنر کانن imageFORMULA DR-C230 4 روز پیش 8,940,000هپکن18

اسکنر کداک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر کداک i2620 10 ساعت پیش 45,640,000فوژان اکسوم18
اسکنر کداک i3200 3 روز پیش 105,800,000فوژان اکسوم18
اسکنر کداک i2420 3 روز پیش 45,450,000فوژان اکسوم18
اسکنر کداک Alaris S2070 3 روز پیش 20,600,000هپکن18

اسکنر اسکن زی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر دستی اسکن زی BQS030W 3 روز پیش 1,550,000هپکن18

اسکنر پلاستک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر پلاستک OpticSlim 2610 3 روز پیش 2,350,000

اسکنر فوجیتسو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر فوجیتسو fi-7260 3 روز پیش 33,950,000فوژان اکسوم18
اسکنر فوجیتسو fi-7160 3 روز پیش 23,410,000

اسکنر اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسکنر اپسون Perfection V19 3 روز پیش 3,890,000آواژنگ18
اسکنر اپسون Perfection V600 3 روز پیش 12,100,000مادیران12
اسکنر اپسون DS-870 3 روز پیش 19,870,000آواژنگ12
اسکنر اپسون Perfection V550 3 روز پیش 6,880,000
اسکنر اپسون Perfection V370 3 روز پیش 11,000,000مادیران12
اسکنر اپسون DS-530 3 روز پیش 13,780,000مادیران18
اسکنر اپسون DS-1630 3 روز پیش 6,150,000مادیران18

پرینتر اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی Pro MFP M28a 10 ساعت پیش 5,700,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M130fn 10 ساعت پیش 9,700,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M426fdn 10 ساعت پیش 41,000,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M426FDW 10 ساعت پیش 43,000,000هپکن18
پرینتر چند کاره رنگی اچ پی LaserJet Pro MFP M479fdw 10 ساعت پیش 21,900,000هپکن18
پرینتر چند کاره رنگی اچ پی LaserJet Pro MFP M277dw 10 ساعت پیش 44,900,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی LaserJet Pro M255dw 10 ساعت پیش 14,400,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی MFP M130NW 10 ساعت پیش 7,400,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی M130a 10 ساعت پیش 6,750,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی CP5225dn 10 ساعت پیش 38,500,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M402dn 10 ساعت پیش 21,200,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M227fdw 10 ساعت پیش 14,400,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M130fw 10 ساعت پیش 9,410,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Pro M12w 10 ساعت پیش 8,460,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M15w 10 ساعت پیش 5,300,000هپکن18
پرینتر اچ پی LaserJet Pro M15a 10 ساعت پیش 5,220,000هپکن18
پرینتر لیزری سه کاره اچ پی MFP M26nw 10 ساعت پیش 10,200,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی M26a 11 ساعت پیش 9,200,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M402dne 11 ساعت پیش 20,200,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M402n 11 ساعت پیش 17,600,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی P2035 11 ساعت پیش 21,500,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M404n 11 ساعت پیش 6,260,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M12a 11 ساعت پیش 8,250,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M127fw 1 روز پیش 32,210,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M404dn 1 هفته پیش 8,510,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی M452dn 1 هفته پیش 39,000,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M607n 1 هفته پیش 15,220,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری رنگی اچ پی M477fnw 1 هفته پیش 44,000,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی LaserJet Pro M203dn 1 هفته پیش 12,410,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی Enterprise M552dn 1 هفته پیش 40,000,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی Enterprise M553n 1 هفته پیش 41,000,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری رنگی اچ پی M477fdn 1 هفته پیش 41,010,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی Pro CP1025nw 1 هفته پیش 27,310,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی Pro MFP M28w 1 هفته پیش 6,850,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M402d 1 هفته پیش 14,280,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Laser 107W 1 هفته پیش 4,430,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی M254dw 1 هفته پیش 35,010,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی M177fw 1 هفته پیش 37,010,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M102a 1 هفته پیش 5,000,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M608n 1 هفته پیش 22,500,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Enterprise M608dn 1 هفته پیش 24,000,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی Laser 107a 1 هفته پیش 3,950,000هپکن18
پرینتر لیزری اچ پی M706n 1 هفته پیش 39,490,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری رنگی اچ پی M180n 1 هفته پیش 34,500,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی M428fdn 1 هفته پیش 13,900,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری اچ پی LaserJet Pro M428dw 1 هفته پیش 13,900,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری اچ پی MFP M521Dn 1 هفته پیش 34,200,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری رنگی اچ پی MFP M176N 1 هفته پیش 26,600,000هپکن18
پرینتر لیزری وایرلس رنگی اچ پی LaserJet Pro M454dw 1 هفته پیش 20,000,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی Color LaserJet Pro M255nw 1 هفته پیش 14,550,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی وایرلس اچ پی 150nw 1 هفته پیش 12,250,000هپکن18
پرینتر لیزری رنگی اچ پی 150a 1 هفته پیش 8,450,000هپکن18

پرینتر کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030 10 ساعت پیش 6,250,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری کانن i-SENSYS MF3010 10 ساعت پیش 6,850,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری وایرلس کانن i-SENSYS MF237W 11 ساعت پیش 12,010,000هپکن18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030W 4 روز پیش 6,600,000هپکن18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP6030B 4 روز پیش 5,850,000هپکن18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP226dw 4 روز پیش 6,350,000هپکن18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP223dw 4 روز پیش 6,230,000هپکن18
پرینتر چند کاره لیزری رنگی کانن i-SENSYS MF645Cx 4 روز پیش 20,940,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری کانن i-SENSYS MF113w 4 روز پیش 7,700,000هپکن18
پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی کانن PIXMA G3411 4 روز پیش 7,800,000هپکن18
پرینتر لیزری کانن i-SENSYS LBP112 4 روز پیش 5,480,000هپکن18
پرینتر لیزری چند کاره کانن ImageCLASS MF269dw 4 روز پیش 11,810,000هپکن18
پرینتر سه کاره لیزری کانن i-SENSYS MF264dw 4 روز پیش 10,650,000هپکن18
پرینتر سه کاره جوهر افشان کانن PIXMA MG2540 4 روز پیش 1,610,000کانولا18

پرینتر اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر جوهر افشان اپسون L1300 10 ساعت پیش 19,010,000آواژنگ18
پرینتر جوهر افشان اپسون L805 10 ساعت پیش 10,110,000هپکن18

پرینتر برادر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پرینتر چند کاره لیزری برادر MFC-L2700DW 4 روز پیش 9,450,000نیکاسا36

پرینتر بیکسلون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-330II 4 روز پیش 6,050,000
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T400 4 روز پیش 10,410,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 4 روز پیش 9,010,000سماء سرویس24
فیش پرینتر بیکسلون SRP330 4 روز پیش 5,180,000سماء سرویس18
فیش پرينتر حرارتی بیکسلون SRP-380 4 روز پیش 7,500,000سماء سرویس18
فیش پرینتر بیکسلون SRP350 II 4 روز پیش 6,390,000سماء سرویس18
فیش پرینتر بیکسلون SRP-350III 4 روز پیش 6,570,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-350plusIII 4 روز پیش 6,630,000سماء سرویس12
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SPP-R410 4 روز پیش 11,100,000سماء سرویس12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-F310 4 روز پیش 8,150,000

پرینتر زبرا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر حرارتی زبرا ZD220t 4 روز پیش 7,640,000
لیبل پرینتر زبرا GK888 4 روز پیش 6,560,000

پرینتر تی اس سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TTP-244 Pro 4 روز پیش 5,660,000
لیبل پرینتر تی اس سی TE200 4 روز پیش 4,600,000سماء سرویس12
لیبل پرینتر تی اس سی TSC TA210 4 روز پیش 6,480,000سماء سرویس12

پرینتر دلتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر حرارتی دلتا 4200 4 روز پیش 4,945,000
لیبل پرینتر دلتا 4300 4 روز پیش 5,680,000
فیش پرينتر حرارتی دلتا T70 4 روز پیش 2,820,000
فیش پرینتر حرارتی دلتا T90 4 روز پیش 4,000,000

پرینتر گودکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر گودکس G500 4 روز پیش 5,490,000

پرینتر میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لیبل پرینتر حرارتی میوا MBP 1000 4 روز پیش 3,930,000مادیران18
لیبل پرینتر حرارتی میوا MBP 4300 4 روز پیش 3,980,000مادیران18
فیش پرينتر حرارتی میوا TP1000 4 روز پیش 1,730,000مادیران18

پرینتر سیتیزن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی سیتیزن CT-E351 4 روز پیش 4,680,000
فیش پرینتر حرارتی سیتیزن CT-S310II 4 روز پیش 4,690,000

پرینتر رمو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی رمو RP200 4 روز پیش 2,930,000

کیبورد و موس کامپیوتر لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
موس وایرلس لاجیتک M171 11 ساعت پیش 350,000
کیبورد لاجیتک K120 1 هفته پیش 350,000
موس لاجیتک B100 1 هفته پیش 170,000
ماوس لاجیتک Logitech Mouse M90 1 هفته پیش 160,000

کیبورد و موس کامپیوتر تسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیبورد تسکو TK 8019 1 هفته پیش 195,000
کیبورد تسکو TK 8012 1 هفته پیش 160,000
کیبورد تسکو TK 8011 1 هفته پیش 165,000

کیبورد و موس کامپیوتر ای فورتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
موس وایرلس ای فورتک G3-270N 1 هفته پیش 300,000
موس بی سیم ای فورتک G11-200N 1 هفته پیش 270,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک Keyboard A4Tech KB-720 USB 1 هفته پیش 385,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک KR-90 1 هفته پیش 295,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک Keyboard A4Tech KD-600 1 هفته پیش 380,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک KR-83 USB 1 هفته پیش 325,000نوترونیک18
کیبورد و موس بی سیم ای فورتک 7200N 1 هفته پیش 800,000
موس ای فورتک OP-620 1 هفته پیش 130,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک KR-92 1 هفته پیش 305,000نوترونیک18
کیبورد ای فورتک KR-85 USB 1 هفته پیش 310,000

کیبورد و موس کامپیوتر جنیوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیبورد و موس بی سیم جنیوس KM-8100 1 هفته پیش 530,000

کیبورد و موس کامپیوتر بیاند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیبورد و موس بیاند BMK 2990 1 هفته پیش 245,000

کیبورد و موس کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیبورد گرین GK302 1 هفته پیش 160,000

دستگاه کپی توشیبا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی چند کاره لیزری توشیبا e-STUDIO 2329A 4 روز پیش 26,600,000هپکن18
دستگاه فتوکپی چند کاره توشیبا E-studio es2303A 4 روز پیش 18,600,000بدر الکتریک18

دستگاه کپی کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی چند کاره کانن imageRUNNER 2206 4 روز پیش 13,610,000کانولا12

دستگاه کپی شارپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-6020N 4 روز پیش 41,300,000مادیران18
دستگاه فتوکپی شارپ AR-6023N 4 روز پیش 47,020,000مادیران18
دستگاه فتوکپی شارپ AR-6020 4 روز پیش 17,000,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-6020D 4 روز پیش 38,800,000مادیران18
دستگاه فتوکپی سه کاره شارپ AR-X202 4 روز پیش 16,700,000مادیران18

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی زبرا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان لیزری زبرا Symbol LS2208 4 روز پیش 2,550,000

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی دیتالاجیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan Lite QW2100 4 روز پیش 1,500,000

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
بارکد خوان میوا MBS-3615 4 روز پیش 600,000مادیران18
بارکد خوان میوا MBS 1750 4 روز پیش 520,000مادیران18

گوشی تلفن پاناسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110 4 روز پیش 980,000پویش افزار18
گوشی تلفن پاناسونیک KX-T7665X 4 روز پیش 1,300,000پویش افزار18
گوشی تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS880 4 روز پیش 1,100,000پردازش الکترونیک18
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3711BX 4 روز پیش 1,100,000پردازش الکترونیک18
گوشی تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS500 4 روز پیش 370,000پردازش الکترونیک18
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6811 4 روز پیش 1,210,000
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3811BX 4 روز پیش 2,730,000لادیز12
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1611 4 روز پیش 850,000

ماشین حساب کاسیو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماشین حساب مهندسی کاسیو Fx-82ES PLUS 4 روز پیش 380,000
ماشین حساب مهندسی کاسیو FX-991es plus 4 روز پیش 480,000

ماشین حساب شارپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماشین حساب مهندسی شارپ CS-2130 4 روز پیش 990,000مادیران12
ماشین حساب مهندسی شارپ EL-2135 4 روز پیش 1,180,000

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی بنکیو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور بنکیو MS550 4 روز پیش 9,200,000هپکن18
ویدئو پروژکتور بنکیو MS506 4 روز پیش 10,000,000هپکن18
ویدئو پروژکتور بنکیو MS527 4 روز پیش 8,210,000بدر الکتریک18

ویدئو پروژکتور، ویدئو وال و لوازم جانبی اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ویدئو پروژکتور اپسون EB-X41 4 روز پیش 14,570,000
ویدئو پروژکتور اپسون EB-S41 4 روز پیش 11,500,000ایراکام12

دستگاه کاغذ خردکن رمو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن رمو C-1100 4 روز پیش 3,850,000
کاغذ خردکن رمو C-1200 4 روز پیش 3,600,000
کاغذ خردکن رمو C-1400 4 روز پیش 3,850,000
کاغذ خردکن رمو C-2100 4 روز پیش 6,130,000
کاغذ خردکن رمو C-3100 4 روز پیش 11,380,000
کاغذ خردکن رمو C-3200 4 روز پیش 4,800,000
کاغذ خردکن رمو C-1500 4 روز پیش 4,460,000

دستگاه کاغذ خردکن فلوز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن فلوز Powershred 79Ci 4 روز پیش 12,400,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 225Ci 4 روز پیش 30,000,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 63Cb 4 روز پیش 3,880,000
کاغذ خردکن فلوز AutoMax 550C 4 روز پیش 15,010,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 46Ms 4 روز پیش 14,400,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 450M 4 روز پیش 13,250,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred H-8Cd 4 روز پیش 3,890,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 8Mc 4 روز پیش 4,100,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 53C 4 روز پیش 6,450,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 325Ci 4 روز پیش 32,410,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 60Cs 4 روز پیش 6,000,000
کاغذ خردکن فلوز Powershred 62Mc 4 روز پیش 7,450,000

دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن نیکیتا SD9360 4 روز پیش 10,690,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD9355 4 روز پیش 9,100,000نیکیتا24
کاغذ خردکن نیکیتا 468 4 روز پیش 3,550,000نیکیتا24
کاغذ خردکن نیکیتا Silver Plus 4 روز پیش 11,200,000نیکیتا24

دستگاه کاغذ خردکن مهر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کاغذ خردکن مهر MM-636 4 روز پیش 7,460,000

دستگاه پول شمار سایان

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه پول شمار سایان Bankers 1 هفته پیش 7,450,000
دستگاه پول شمار سایان X22 Plus 1 هفته پیش 7,340,000

دستگاه فکس پاناسونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP711 1 هفته پیش 10,500,000

دستگاه فکس برادر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فکس برادر Fax-2840 1 هفته پیش 8,210,000نیکاسا36
دستگاه فکس برادر FAX-2950 1 هفته پیش 10,850,000نیکاسا36

دستگاه فکس کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فاكس کانن i-sensys fax-L170 1 هفته پیش 12,910,000

رم کامپیوتر کینگستون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رم کامپیوتر کینگستون HyperX Fury 8GB DDR4 2400 1 هفته پیش 830,000

حافظه SSD ای دیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 120GB 1 هفته پیش 515,000آونگ18
حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU630 240GB 1 هفته پیش 860,000آونگ18

حافظه SSD سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
حافظه اس اس دی سامسونگ 860EVO 500GB 1 هفته پیش 2,000,000آونگ18

دی وی دی و بلوری رایتر ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دی وی دی رایتر ایسوس DRW-24D5MT 1 هفته پیش 440,000

سی پی یو اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سی پی یو اینتل Core i5-9400F 1 هفته پیش 4,270,000
سی پی یو اینتل Core i3-7100 1 هفته پیش 2,510,000
سی پی یو اینتل Core i3-6100 1 هفته پیش 2,060,000
سی پی یو اینتل Core i3-9100F 1 هفته پیش 2,660,000
سی پی یو اینتل Core i7-6700K 1 هفته پیش 6,500,000
سی پی یو اینتل Core i5-3470 1 هفته پیش 1,060,000
سی پی یو اینتل Core i7-2600 1 هفته پیش 2,080,000
سی پی یو اینتل Core i5-2500 1 هفته پیش 960,000
سی پی یو اینتل Core i7-7700 1 هفته پیش 6,610,000

مادربرد ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد ایسوس PRIME H310M-C/PS R2.0 1 هفته پیش 2,020,000
مادربرد ایسوس PRIME B450M-K 1 هفته پیش 2,040,000ایمانتک18
مادربرد ایسوس PRIME B460-PLUS 1 هفته پیش 5,150,000حامی36

مادربرد گیگابایت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مادربرد گیگابایت B365M DS3H 1 هفته پیش 2,650,000هپکن18

پاور کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاور کامپیوتر گرین GP430A-HED 430W 1 هفته پیش 1,305,000گرین18
پاور کامپیوتر گرین GP500A-UK PLUS 500W 1 هفته پیش 2,500,000گرین18
پاور گرین GP650A-UK 1 هفته پیش 3,650,000گرین18
پاور کامپیوتر گرین GP380A-EUD 380W 1 هفته پیش 1,190,000گرین18

کیس کامپیوتر مسترتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس کامپیوتر مستر تک Mantra 1 هفته پیش 1,020,000ترابایت سرویس12

کیس کامپیوتر تسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس کامپیوتر تسکو TC 4476 1 هفته پیش 530,000توسن سیستم12
کیس کامپیوتر تسکو TC 4474 1 هفته پیش 530,000توسن سیستم12

کیس کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیس کامپیوتر گرین Oraman 1 هفته پیش 670,000گرین18
کیس کامپیوتر گرین AVA 1 هفته پیش 470,000گرین18
کیس کامپیوتر گرین Pars Evo 1 هفته پیش 800,000گرین18
کیس کامپیوتر گرین Hiwa 1 هفته پیش 570,000گرین18

هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال Elements 1TB 1 هفته پیش 1,130,000آونگ18

هارد دیسک اکسترنال ای دیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
هارد اکسترنال ای دیتا HD330 2TB 1 هفته پیش 1,940,000آونگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD720 1TB 1 هفته پیش 1,520,000آونگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD710 Pro 1TB USB 3.2 Gen1 1 هفته پیش 1,510,000آونگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 2TB 1 هفته پیش 2,290,000آواژنگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD720 2TB 1 هفته پیش 2,300,000آواژنگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD680 2TB 1 هفته پیش 1,950,000آواژنگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD710 2TB 1 هفته پیش 2,480,000آواژنگ18
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 1TB 1 هفته پیش 1,630,000آواژنگ18

مانیتور ال جی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی ال جی 27MP68HM-P 27 inch 1 هفته پیش 9,670,000
مانیتور ال ای دی ال جی 20MK400H-B 19.5inch 1 هفته پیش 4,300,000هپکن18
مانیتور ال ای دی ال جی 22MK400H-B 22inch 1 هفته پیش 4,460,000دیجیتال18

مانیتور لنوو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی لنوو D19-10 18.5inch 1 هفته پیش 3,800,000

مانیتور ایکس ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی ایکس ویژن XK2410H 23.8inch 1 هفته پیش 4,820,000

مانیتور سام الکترونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی سام الکترونیک LS24RF620HHCHD 24inch 1 هفته پیش 4,100,000

مانیتور ایسوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور گیمینگ ال ای دی ایسوس VP228HE 21.5Inch 1 هفته پیش 4,300,000

مانیتور سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی سامسونگ S22R350FHM 22inch 1 هفته پیش 5,480,000

مانیتور بنکیو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی بنکیو GW2381 22.5inch 1 هفته پیش 5,680,000گرین36

مانیتور جی پلاس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مانیتور ال ای دی جی پلاس GDM-225JN 22inch 1 هفته پیش 4,230,000گلدیران18
مانیتور ال ای دی جی پلاس GDM-245JN 24inch 1 هفته پیش 4,330,000گلدیران18

آخرین محصولات فروشگاه پارس پردازش نوین

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال