کالاهای با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس

آی پی فون، VOIP و سانترال سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7975G-RF ریفربیشد ساعاتی پیش 20,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7821-K9 4 ساعت پیش 2,700,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-6945-C-K9 4 ساعت پیش 1,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-6911-C-K9 4 ساعت پیش 1,700,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7936G 4 ساعت پیش 6,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7945G 4 ساعت پیش 800,000پردازش سازان خلیج فارس12
آداپتور آی پی فون سیسکو CP-PWR-CUBE-3 4 ساعت پیش 350,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-8945-K9 ساعاتی پیش 15,800,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون بی سیم سیسکو CP-8821-K9-BUN 1 ساعت پیش 30,000,000پردازش سازان خلیج فارس1
گوشی آی پی فون سیسکو CP-8851-K9 ساعاتی پیش 10,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون تصویری سیسکو CP-8845-K9 ساعاتی پیش 8,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-8811-K9 ساعاتی پیش 8,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون تصویری سیسکو CP-8865-K9 ساعاتی پیش 18,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو 7912G 1 ساعت پیش 450,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-9951-C-CAM-K9 2 ساعت پیش 7,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7861-K9 1 ساعت پیش 15,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-9971-WL-K9 1 ساعت پیش 10,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7941G 1 ساعت پیش 500,000پردازش سازان خلیج فارس12
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7940G 1 روز پیش 450,000پردازش سازان خلیج فارس12

ماژول فیبر نوری سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-TE 4 ساعت پیش 850,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T 3 ساعت پیش 400,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40G-SR4 4 ساعت پیش 2,800,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40G-SR-BD 4 ساعت پیش 9,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-T 4 ساعت پیش 1,150,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR 4 ساعت پیش 400,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو DS-SFP-FC8G-SW ساعاتی پیش 900,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40GE-LR4 1 روز پیش 11,000,000پردازش سازان خلیج فارس12

مودم و روتر سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
روتر سیسکو CISCO3945/K9 3 ساعت پیش 15,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو 2811 4 ساعت پیش 3,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو C888-K9 4 ساعت پیش 2,800,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو CISCO1941/K9 4 ساعت پیش 2,600,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو 3845 4 ساعت پیش 5,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول سیسکو ای ASA-SSM-AIP-40-K9 ساعاتی پیش 2,700,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو 828 2 ساعت پیش 500,000پردازش سازان خلیج فارس12
روتر سیسکو CISCO2911/K9 1 ساعت پیش 4,700,000پردازش سازان خلیج فارس12

ماژول شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
ماژول شبکه سیسکو HWIC-4SHDSL 4 ساعت پیش 1,700,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول صدا شبکه سیسکو VIC-4FXS DID 3 ساعت پیش 1,100,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول شبکه سیسکو WIC-1SHDSL-V3 4 ساعت پیش 800,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول شبکه سیسکو HWIC-2CE1T1-PRI 3 ساعت پیش 390,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول سیسکو VWIC2-2MFT-G703 ساعاتی پیش 1,300,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول شبکه سیسکو HWIC-1ADSL ساعاتی پیش 1,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول فیبر نوری سیسکو WS-G5486 2 ساعت پیش 600,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول شبکه سیسکو VWIC2-2MFT-T1/E1 2 ساعت پیش 1,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
ماژول شبکه سیسکو NM-8CE1T1-PRI 1 ساعت پیش 9,500,000پردازش سازان خلیج فارس12

سوئیچ شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3560-24PS-E 4 ساعت پیش 2,200,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 48 پورت WS-C3750G-48TS-S 4 ساعت پیش 10,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48LPS-L 4 ساعت پیش 30,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TD-L 4 ساعت پیش 45,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L 4 ساعت پیش 45,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750X 24T-S 3 ساعت پیش 11,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-Plus 48TC-S ساعاتی پیش 8,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-S ساعاتی پیش 24,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750-24TS-S ساعاتی پیش 2,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه PoE سیسکو 24 پورت 3750X 24P-S 3 ساعت پیش 14,500,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24TS-E1U 2 ساعت پیش 8,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24XS-S 2 ساعت پیش 370,000,000پردازش سازان خلیج فارس12
سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960G-48TC-L 1 ساعت پیش 9,000,000پردازش سازان خلیج فارس12

کابل شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کابل شبکه نگزنس CAT6A F-FTP N100.692G 1 روز پیش 28,000پردازش سازان خلیج فارس12
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.632 1 روز پیش 5,300پردازش سازان خلیج فارس12

کابل شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کابل سیسکو CAB-STACK 1 روز پیش 500,000پردازش سازان خلیج فارس12