کالاهای با گارانتی بازرگانی ایران

کیبورد و موس کامپیوتر هویت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کیبورد هویت KB-378 4 ساعت پیش 230,000خانه کامپیوتر هفت12

تستر شبکه فلوک نتورکز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-100 10 ساعت پیش 35,000,000ایران فیبر12

تستر شبکه اکسفو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241 10 ساعت پیش 20,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1 10 ساعت پیش 245,000,000ایران فیبر12
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140 10 ساعت پیش 19,500,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-5800 10 ساعت پیش 25,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-400 10 ساعت پیش 40,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2 10 ساعت پیش 260,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-110 10 ساعت پیش 98,000,000ایران فیبر12

تستر شبکه اسکای کام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT750 10 ساعت پیش 32,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT750-S-A32 10 ساعت پیش 32,000,000ایران فیبر12
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT600 10 ساعت پیش 32,000,000ایران فیبر36

تستر شبکه سوولف

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تستر فیبر نوری سوولف SU-OTDR32F-T1 10 ساعت پیش 48,000,000ایران فیبر12

فیوژن فیبر نوری فوجیکورا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 80S 10 ساعت پیش 155,000,000ایران فیبر12
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S 10 ساعت پیش 145,000,000ایران فیبر12
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 62S 10 ساعت پیش 170,000,000ایران فیبر12
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S Plus 10 ساعت پیش 155,000,000ایران فیبر24
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 90S 10 ساعت پیش 185,000,000ایران فیبر24
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-50 10 ساعت پیش 24,000,000ایران فیبر12
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-08 10 ساعت پیش 18,200,000ایران فیبر12

فیوژن فیبر نوری الویک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری الویک ALK-A3 7 ساعت پیش 39,000,000توسعه فیبر نوری36

فیوژن فیبر نوری ترایبرر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری ترایبرر Lemon 3 7 ساعت پیش 76,000,000توسعه فیبر نوری6

فیوژن فیبر نوری اسکای کام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-308X 10 ساعت پیش 44,000,000ایران فیبر12
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-208H 10 ساعت پیش 38,000,000ایران فیبر18

فیوژن فیبر نوری رویان

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری رویان RY-F600 10 ساعت پیش 39,000,000ایران فیبر12

پرده نمایش اسکوپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 300x300 cm 11 ساعت پیش 2,800,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 200x200 cm 11 ساعت پیش 1,400,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار اسکوپ 180x180 cm 11 ساعت پیش 950,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار اسکوپ 250x250 cm 11 ساعت پیش 1,650,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار اسکوپ 200x200 cm 11 ساعت پیش 1,150,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 250x250 cm 8 ساعت پیش 2,500,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی اسکوپ 180x180 cm 11 ساعت پیش 1,250,000خلیج فارس آی تی12

پرده نمایش رفلکتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرده نمایش سقفی دستی رفلکتا 180x180 cm 11 ساعت پیش 550,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری رفلکتا 300x300 cm 11 ساعت پیش 1,500,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 180x180 cm 11 ساعت پیش 1,150,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 250x250 cm 11 ساعت پیش 2,450,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 250x250 cm 8 ساعت پیش 1,300,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 200x200 cm 8 ساعت پیش 930,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی دیواری برقی رفلکتا 300x300 cm 8 ساعت پیش 2,400,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش سقفی برقی رفلکتا 300x400 cm 8 ساعت پیش 6,000,000خلیج فارس آی تی12
پرده نمایش پایه دار رفلکتا 180x180 cm 8 ساعت پیش 700,000خلیج فارس آی تی12

ابزار و تجهیزات الکترونیک تری ام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کابل یاب تری ام 3M Dynatel 2273 MID 7 ساعت پیش 325,000,000توسعه فیبر نوری12