کالاهای با گارانتی ساپرا صنعت

فایروال فورتی نت

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
فایروال فورتی گیت فورتی نت FortiGate FG-3960E 5 ساعت پیش 1,450,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiAnalyzer FAZ-300G 5 ساعت پیش 335,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-1800F 5 ساعت پیش 1,025,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiAnalyzer FAZ-150G 5 ساعت پیش 190,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
پاور فایروال فورتی گیت فورتی نت SP-FG300E-PS 5 ساعت پیش 16,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-60F 5 ساعت پیش 30,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-200F 5 ساعت پیش 171,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-40F 5 ساعت پیش 22,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-80F 5 ساعت پیش 54,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-100F 5 ساعت پیش 131,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-2500E 5 ساعت پیش 685,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-1500D-BDL 5 ساعت پیش 745,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-500D 5 ساعت پیش 60,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FG-600E-BDL-950-12 5 ساعت پیش 160,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی گیت FortiGate FMG-1000D 5 ساعت پیش 47,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-311B 5 ساعت پیش 17,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
فایروال فورتی نت FortiGate FG-100E-BDL 5 ساعت پیش 40,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

سی پی یو سرور اینتل

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
سی پی یو سرور اینتل زئون Gold 6238R 5 ساعت پیش 80,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سی پی یو سرور اینتل زئون Gold 6246R 5 ساعت پیش 90,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سی پی یو سرور اینتل زئون Silver 4110 5 ساعت پیش 8,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سی پی یو سرور اینتل زئون Gold 6248R 5 ساعت پیش 100,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سی پی یو سرور اینتل زئون Gold 6258R 5 ساعت پیش 140,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

ماژول فیبر نوری فورتی نت

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
ماژول فیبر نوری فورتی نت FN-TRAN-SX 5 ساعت پیش 2,300,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
ماژول فیبر نوری فورتی نت FN-TRAN-LX 5 ساعت پیش 3,200,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

ماژول فیبر نوری سیسکو

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR 5 ساعت پیش 550,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T 5 ساعت پیش 440,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR 5 ساعت پیش 600,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

کارت شبکه سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
کارت شبکه سرور 534FLR-SFP+ 2Port 700751-B21 5 ساعت پیش 7,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

هارد سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 5 ساعت پیش 4,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 627117-B21 5 ساعت پیش 2,350,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 15K 737390-B21 5 ساعت پیش 5,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 873008-B21 5 ساعت پیش 4,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K E7W47A 5 ساعت پیش 3,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 873012-B21 5 ساعت پیش 8,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 5 ساعت پیش 1,100,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 507125-B21 5 ساعت پیش 700,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 869714-001 5 ساعت پیش 2,200,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 15K J9F42A 5 ساعت پیش 7,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 10K 785075-B21 5 ساعت پیش 7,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 15K 870761-B21 5 ساعت پیش 14,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 507614-B21 5 ساعت پیش 4,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 5 ساعت پیش 3,900,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد ذخیره ساز اچ پی P9M81A MSA 1.2TB SAS 10K 12G 5 ساعت پیش 9,200,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 600GB 10K SAS 12G 872736-001 5 ساعت پیش 5,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 785410-001 5 ساعت پیش 2,400,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 5 ساعت پیش 2,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 785067-B21 5 ساعت پیش 2,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 619291-B21 5 ساعت پیش 2,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 10K 872475-B21 5 ساعت پیش 3,800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد ذخیره ساز اچ پی 300GB SAS 10K 12G 768788-001 5 ساعت پیش 3,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB SAS 10K 12G 872737-001 5 ساعت پیش 6,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 14TB 7.2K SAS 12G R0Q62A 5 ساعت پیش 18,700,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 10TB 7.2K SAS 12G R0Q60A 5 ساعت پیش 25,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 10K 872477-B21 5 ساعت پیش 5,200,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی P37001-B21 3.84TB SAS 12G 5 ساعت پیش 71,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد ذخیره ساز اچ پی P9M82A 10TB SAS 7.2K 12G 5 ساعت پیش 17,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 5 ساعت پیش 700,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 15K 870753-B21 5 ساعت پیش 8,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 300GB 12G SAS 15K 759208-B21 5 ساعت پیش 4,800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 600GB 12G SAS 10K 781516-B21 5 ساعت پیش 3,900,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K J9F48A 5 ساعت پیش 7,400,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 872479-B21 5 ساعت پیش 5,800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 2.4TB 12G SAS 10K 871507-001 SFF 5 ساعت پیش 12,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 2.4TB SAS 10K 12G Q2R41A 5 ساعت پیش 16,800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 1.8TB 12G SAS 10K 872481-B21 5 ساعت پیش 9,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 900GB 12G SAS 15K 870759-B21 5 ساعت پیش 14,800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
هارد سرور اچ پی 2.4TB SAS 10K 12G 881457-B21 5 ساعت پیش 12,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

رم سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
رم سرور اچ پی 16GB PC4-2400 805349-B21 5 ساعت پیش 1,600,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
رم سرور اچ پی 32GB PC4-2400 805351-B21 5 ساعت پیش 3,100,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
رم سرور اچ پی 8GB PC3-10600 500662-B21 5 ساعت پیش 430,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
رم سرور اچ پی 32GB DDR4-2666 815100-B21 5 ساعت پیش 4,100,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
رم سرور اچ پی 64GB DDR4-2666 815101-B21 5 ساعت پیش 11,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

کارت شبکه اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
کارت شبکه اچ پی 530SFP+ 2Port 652503-B21 5 ساعت پیش 4,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

سوئیچ شبکه سیسکو

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L 5 ساعت پیش 27,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TD-L 5 ساعت پیش 25,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3850-24T-S 5 ساعت پیش 40,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48FPD-L 5 ساعت پیش 20,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سوئیچ روتر سیسکو ISR4451-X/K9 5 ساعت پیش 300,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

ماژول شبکه سیسکو

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
ماژول شبکه سیسکو C3850-NM-4-10G 5 ساعت پیش 16,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

مادربرد سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 732150-001 5 ساعت پیش 6,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL580 G7 591196-001 5 ساعت پیش 5,200,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL360p G8 718781-001 5 ساعت پیش 4,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL360 G7 641250-001 5 ساعت پیش 2,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL380 G7 599038-001 5 ساعت پیش 3,100,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL380 G10 875073-001 5 ساعت پیش 39,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL380 G9 775400-001 5 ساعت پیش 8,500,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL380P G8 801939-001 5 ساعت پیش 4,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
مادربرد سرور اچ پی DL380 G9 843307-001 5 ساعت پیش 8,600,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 Gen10 P40717-B21 5 ساعت پیش 135,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 Gen10 P24840-B21 5 ساعت پیش 140,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL580 G10 6230 4P 256GB-R 5 ساعت پیش 700,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پیDL580 G10 5120 2P 64GB-R 869848-B21 5 ساعت پیش 900,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی DL380 Gen10 P40422-B21 5 ساعت پیش 185,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 Gen10 P20172-B21 5 ساعت پیش 250,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی Proliant DL380 Gen10 5 ساعت پیش 170,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور اچ پی ProLiant DL560 G10 5 ساعت پیش 450,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
سرور رکمونت اچ پی DL580 G10 Scalable 8164 869845-B21 5 ساعت پیش 920,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

رید کنترلر سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
رید کنترلر اچ پی P408i-p SR Gen10 2GB 830824-B21 5 ساعت پیش 33,000,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12

پاور سرور اچ پی

نام کالا بروزرسانی قیمت (تومان) فروشگاه مدت (ماه)
پاور سرور اچ پی 750W 5 ساعت پیش 800,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12
پاور سرور اچ پی 750W 512327-B21 5 ساعت پیش 690,000 فنی و مهندسی ساپرا صنعت 12