کالاهای با گارانتی سماء سرویس

پرینتر تی اس سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی MX240 دقایقی پیش 52,760,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر تی اس سی TTP-244 Plus 2 ساعت پیش 6,100,000شناسه گستر12
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TTP-344M Pro 5 ساعت پیش 32,000,000نیکروزان12
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی ME240 دقایقی پیش 22,290,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر تی اس TTP-2410M 13 ساعت پیش 17,160,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TA310 13 ساعت پیش 7,180,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر تی اس سی TSC TA210 15 ساعت پیش 5,800,000خلیج فارس آی تی18
لیبل پرینتر تی اس سی TE200 13 ساعت پیش 4,350,000خلیج فارس آی تی12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TTP-244 Pro 19 ساعت پیش 5,650,000ماشینهای اداری پویا نوین12
پرینتر مچ بند بیمارستانی تی اس سی TDP-225W 13 ساعت پیش 9,050,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TDP225 13 ساعت پیش 4,200,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی MH240P 12 ساعت پیش 38,500,000نیکروزان12
لیبل پرینتر تی اس سی TA200 13 ساعت پیش 5,130,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر حرارتی تی اس سی TTP-243E Pro 13 ساعت پیش 3,950,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر بیکسلون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرینتر بیکسلون SPP-R400 2 ساعت پیش 8,745,000شناسه گستر12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-F312 5 ساعت پیش 7,450,000نیکروزان12
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SPP-R410 5 ساعت پیش 10,650,000نیکروزان12
دستگاه پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-330II 5 ساعت پیش 4,900,000شناسه گستر12
فیش پرینتر بیکسلون SPP100 دقایقی پیش 3,920,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-E300K 13 ساعت پیش 4,070,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
فیش پرینتر بیکسلون SPP-R200II 13 ساعت پیش 5,716,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T403 13 ساعت پیش 8,000,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا18
فیش پرينتر حرارتی بیکسلون SRP-380 19 ساعت پیش 6,550,000ماشینهای اداری پویا نوین12
فیش پرینتر بیکسلون SRP330 4 روز پیش 5,180,000پارس پردازش نوین18
فیش پرینتر بیکسلون SRP350 II 4 روز پیش 6,390,000پارس پردازش نوین18
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-T400 13 ساعت پیش 7,300,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر بیکسلون SLP-TX400 12 ساعت پیش 8,350,000جهان چاپگر نوین12
فیش پرینتر حرارتی بیکسلون SRP-E300 12 ساعت پیش 3,100,000جهان چاپگر نوین12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-350III 12 ساعت پیش 5,600,000جهان چاپگر نوین12
فیش پرینتر بیکسلون SRP-350plusIII 4 روز پیش 6,630,000پارس پردازش نوین12

پرینتر میوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرينتر حرارتی میوا TP1000 4 ساعت پیش 1,849,000تاپ رایان12
لیبل پرینتر حرارتی میوا MBP 1000 دقایقی پیش 3,920,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر فارگو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت یک رو فارگو HDP5000 دقایقی پیش 57,430,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر زبرا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
لیبل پرینتر صنعتی زبرا ZT410 300DPI 13 ساعت پیش 68,650,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر زبرا 2844 13 ساعت پیش 9,800,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر زبرا GT800 13 ساعت پیش 5,880,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر زبرا LP2824 Plus 203DPI 13 ساعت پیش 5,890,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر اوکوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرینتر اوکوم OCPP-88A 13 ساعت پیش 1,600,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر آکسیوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی اکسیوم RP80250 13 ساعت پیش 1,800,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
فیش پرینتر حرارتی آکسیوم RP-80250 13 ساعت پیش 1,930,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر جولی مارک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر چاپ چک جولی مارک BP-900K 21 ساعت پیش 13,000,000خلیج فارس آی تی12

پرینتر نیسکا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت نیسکا PR-C101 13 ساعت پیش 21,500,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر اولیس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت اولیس Pebble 4 13 ساعت پیش 7,400,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
پرینتر کارت اولیس Dualys 3 13 ساعت پیش 41,500,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر اسکار

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرینتر اسکار POS 88 MW 13 ساعت پیش 4,480,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
فیش پرینتر اسکار POS 92 13 ساعت پیش 2,650,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر پوستک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
لیبل پرینتر پوستک Q8 13 ساعت پیش 1,400,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
لیبل پرینتر حرارتی پوستک C168/300s 13 ساعت پیش 7,450,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر ماتیکا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت ماتیکا Espresso II 13 ساعت پیش 21,800,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر اپسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
فیش پرینتر حرارتی اپسون T88IV 13 ساعت پیش 2,580,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر هایتی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت یک رو هایتی CS-320 13 ساعت پیش 19,040,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر بیانگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
لیبل پرینتر بیانگ BTP-3200E 13 ساعت پیش 5,490,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

پرینتر سیات

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
پرینتر کارت یک رو سیات CTC-940 13 ساعت پیش 19,500,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
پرینتر کارت دو رو سیات CTC-940 13 ساعت پیش 49,000,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی سامسونگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تونر کارتریج لیزری سامسونگ MLT-D111S 4 ساعت پیش 360,000تاپ رایان12
کارتریج لیزری سامسونگ Ml-2250D5 4 ساعت پیش 450,000تاپ رایان12
کارتریج سامسونگ مشکی MLT-D103L 4 ساعت پیش 360,000تاپ رایان12

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
تونر کارتریج پرینتر لیزری مشکی اچ پی 13A 1 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 49A 1 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری مشکی اچ پی 53A 1 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 15A 3 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 12A 1 ساعت پیش 250,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 36A 1 ساعت پیش 250,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری اچ پی مشکی 05A 1 ساعت پیش 300,000تاپ رایان12
تونر کارتریج پرینتر لیزری مشکی اچ پی 92A 1 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12
تونر کارتریج لیزری اچ پی مشکی 17A 1 ساعت پیش 330,000تاپ رایان12

کارتریج پرینتر و مواد مصرفی کانن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
کارتریج لیزری کانن 737 3 ساعت پیش 300,000تاپ رایان12
کارتریج لیزری کانن 728 3 ساعت پیش 300,000تاپ رایان12
کارتریج لیزری کانن FX10 1 ساعت پیش 300,000تاپ رایان12

کیبورد و موس کامپیوتر گرین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
موس وایرلس گرین GM-503W 3 ساعت پیش 218,000تاپ رایان12
موس گرین GM-301 4 ساعت پیش 159,000تاپ رایان12
موس وایرلس گرین GM-103W 1 ساعت پیش 210,000تاپ رایان12

کیبورد و موس کامپیوتر لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
موس وایرلس لاجیتک Logitech M235 1 ساعت پیش 476,000تاپ رایان12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی دیتالاجیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan QD2131 4 ساعت پیش 2,030,000تاپ رایان12
بارکد خوان دیتالاجیک Heron HD3130 4 ساعت پیش 3,380,000تاپ رایان12
بارکد خوان بی سیم دو بعدی دیتالاجیک QuickScan 2430 5 ساعت پیش 7,180,000نیکروزان12
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan QD2131 5 ساعت پیش 1,900,000نیکروزان12
بارکد خوان بی سیم دیتالاجیک RIDA DBT6400 دقایقی پیش 12,220,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QM2130 دقایقی پیش 2,045,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان دیتالاجیک Magellan 800 دقایقی پیش 1,620,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان نوری دیتالاجیک QuickScan Lite QW2100 دقایقی پیش 1,620,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan M 13 ساعت پیش 6,000,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان دیتالاجیک Magellan 8500 13 ساعت پیش 36,245,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان نوری دو بعدی دیتالاجیک Gryphon I GD4430 13 ساعت پیش 2,910,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan I QD2130 12 ساعت پیش 2,000,000جهان چاپگر نوین12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی وینسون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان وینسون WAI-6000-USB دقایقی پیش 2,760,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی هانیول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان هانیول Hyperion 1300g دقایقی پیش 2,750,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
بارکد خوان هانیول Voyager 1400g دقایقی پیش 2,790,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی زبکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان نوری زبکس Z-3220 دقایقی پیش 790,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی آکسیوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان اکسیوم PDT 8223 دقایقی پیش 3,760,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا18

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی پوزبانک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
صندوق فروشگاهی لمسی پوزبانک APEXA G دقایقی پیش 15,860,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی ومنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان رومنس LS-1245W 13 ساعت پیش 3,490,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

بارکدخوان و تجهیزات فروشگاهی میندئو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
بارکد خوان لیزری بی سیم میندئو CS3290 13 ساعت پیش 6,636,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 دقایقی پیش 4,220,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F70 دقایقی پیش 2,268,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو NF50 دقایقی پیش 3,350,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 دقایقی پیش 2,995,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو WL50 دقایقی پیش 2,777,000مرکز ماشین های اداری کیومیتا12

دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
دوربین ویدئو کنفرانس لاجیتک Group 1 ساعت پیش 28,350,000تاپ رایان12

سی پی یو سرور اینتل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)فروشگاهمدت (ماه)
سی پی یو سرور اینتل زئون E5-2670 v2 13 ساعت پیش 1,200,000سما سرور ایرانیان1