آی تی بازار

کالاهای ستاره درخشان چاپ لیست قیمت

فیوژن فیبر نوری فوجیکورا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 22S 8 ساعت پیش 120,000,000
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-06 8 ساعت پیش 13,500,000
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-30 8 ساعت پیش 15,000,000
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-08 8 ساعت پیش 15,000,000
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-50 8 ساعت پیش 21,000,000
الکترود دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا ELCT2-20A 8 ساعت پیش 1,800,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 12S 8 ساعت پیش 52,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S 8 ساعت پیش 144,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S Plus 8 ساعت پیش 146,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 90S 8 ساعت پیش 185,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 62S 8 ساعت پیش 145,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 80S 8 ساعت پیش 150,000,000

فیوژن فیبر نوری ترایبرر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-100 8 ساعت پیش 1,200,000
کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-X6 8 ساعت پیش 1,200,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری ترایبرر Lemon 3 8 ساعت پیش 70,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری ترایبرر OFS-800 8 ساعت پیش 60,000,000
دستگاه کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-200B 8 ساعت پیش 7,500,000
دستگاه کلیور فیبر نوری ترایبرر CLV-N1 8 ساعت پیش 8,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری ترایبرر OFS-700 8 ساعت پیش 60,000,000

فیوژن فیبر نوری تامتک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری تامتک V9 Mini 8 ساعت پیش 60,000,000

فیوژن فیبر نوری اسکای کام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه کلیور فیبر نوری اسکای کام T-903 8 ساعت پیش 2,890,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-307H 8 ساعت پیش 38,500,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-207H 8 ساعت پیش 35,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-208H 8 ساعت پیش 38,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری اسکای کام T-308X 8 ساعت پیش 43,000,000

فیوژن فیبر نوری اکسین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه کلیور فیبر نوری اکسین OFC-7S 8 ساعت پیش 1,000,000

فیوژن فیبر نوری سومیتومو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو Type-81C 8 ساعت پیش 150,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو T-57 8 ساعت پیش 145,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو T-55 8 ساعت پیش 125,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو TYPE-72C 8 ساعت پیش 185,000,000

فیوژن فیبر نوری الویک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری الویک ALK-A3 8 ساعت پیش 33,300,000

فیوژن فیبر نوری رویان

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری رویان RY-F600 8 ساعت پیش 22,000,000

فیوژن فیبر نوری دی وی پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری دی وی پی DVP-750 8 ساعت پیش 45,000,000

فیوژن فیبر نوری ایزی اسپلایسر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری ایزی اسپلایسر 8 ساعت پیش 60,000,000

تستر شبکه اکسفو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241 8 ساعت پیش 12,300,000
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600 8 ساعت پیش 35,000,000
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300 8 ساعت پیش 29,500,000
لایت سورس فیبر نوری اکسفو FLS-300-23BL 8 ساعت پیش 2,600,000
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140 8 ساعت پیش 11,500,000
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500 8 ساعت پیش 250,000,000
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200 8 ساعت پیش 47,500,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2 8 ساعت پیش 260,000,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1 8 ساعت پیش 240,000,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-5800 8 ساعت پیش 24,500,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-400 8 ساعت پیش 40,000,000
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-110 8 ساعت پیش 98,000,000
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FOT-932 8 ساعت پیش 37,000,000

تستر شبکه کمشاین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری کمشاین KFL-10P 8 ساعت پیش 660,000
لایت سورس فیبر نوری کمشاین KLS-25m 8 ساعت پیش 3,200,000
پاورمتر فیبر نوری کمشاین KPN-25 PON 8 ساعت پیش 1,200,000

تستر شبکه اسکای کام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاورمتر فیبر نوری اسکای کام T-PO3213 8 ساعت پیش 1,750,000
پاورمتر فیبر نوری اسکای کام T-PO3213A 8 ساعت پیش 800,000
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT750-S-A32 8 ساعت پیش 32,000,000
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT750 8 ساعت پیش 27,000,000
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT600 8 ساعت پیش 31,000,000
تستر فیبر نوری اسکای کام T-OT600 SV20A/B 8 ساعت پیش 32,500,000

تستر شبکه ترایبرر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری ترایبرر BML208 8 ساعت پیش 1,450,000
پاورمتر فیبر نوری ترایبرر EPN90 8 ساعت پیش 11,000,000
پاورمتر فیبر نوری ترایبرر AOP100 8 ساعت پیش 7,300,000
تستر فیبر نوری ترایبرر FOT-100 8 ساعت پیش 33,500,000
تستر فیبر نوری ترایبرر EFI-50 8 ساعت پیش 15,000,000
تستر فیبر نوری ترایبرر APL-2 plus 8 ساعت پیش 75,000,000
تستر فیبر نوری ترایبرر AOR500-PB 8 ساعت پیش 73,000,000
تستر فیبر نوری ترایبرر AOS210-S3 8 ساعت پیش 10,000,000
تستر فیبر نوری ترایبرر AOP110T 8 ساعت پیش 6,000,000
قلم فیبر نوری ترایبرر BML205-30 8 ساعت پیش 4,500,000

تستر شبکه ام تی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه ام تی Zojyab TM-8 8 ساعت پیش 500,000
تستر کابل شبکه ام تی زوج یاب تلقی 8 ساعت پیش 500,000

تستر شبکه پروسکیت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه پروسکیت MT-7028 8 ساعت پیش 7,500,000

تستر شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری NS-LP650T10 8 ساعت پیش 1,200,000

تستر شبکه ویاویی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاورمتر فیبر نوری ویاویی OLP-85 8 ساعت پیش 48,500,000
تستر شبکه ویاویی T-BERD /MTS-5800 8 ساعت پیش 88,500,000
پاورمتر فیبر نوری ویاویی OLA-54 8 ساعت پیش 48,500,000

تستر شبکه اکسین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل یاب فیبر نوری اکسین OFI-300 8 ساعت پیش 200,000,000

تستر شبکه فلوک نتورکز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-100 8 ساعت پیش 62,300,000
تستر شبکه فلوک نتورکز DSP-4300 8 ساعت پیش 37,000,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DTX-1800 8 ساعت پیش 108,600,000
تستر شبکه فلوک نتورکز IntelliTone Pro 200 8 ساعت پیش 11,200,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-Kit 8 ساعت پیش 83,700,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-8000 8 ساعت پیش 548,900,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-100 8 ساعت پیش 30,000,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-KIT 8 ساعت پیش 46,600,000

تجهیزات فیبر نوری هوآوی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 16Port 8 ساعت پیش 10,000,000
دستگاه پان مرکزی هوآوی MA5608T 32Port 8 ساعت پیش 13,000,000

تجهیزات فیبر نوری فایبرلند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 32 8 ساعت پیش 400,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 16 8 ساعت پیش 750,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8 8 ساعت پیش 160,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4 8 ساعت پیش 130,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 2 8 ساعت پیش 140,000

تجهیزات فیبر نوری یوسورس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x4 8 ساعت پیش 60,000
اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x2 8 ساعت پیش 135,000

تجهیزات فیبر نوری ترایبرر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری ترایبرر BML-205 8 ساعت پیش 2,500,000
قلم فیبر نوری ترایبرر BML-21Li 8 ساعت پیش 3,600,000

تجهیزات فیبر نوری فلوک نتورکز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تمیز کننده کانکتور فیبر نوری فلوک نتورکز SC/ST 2.5mm 8 ساعت پیش 2,400,000

تجهیزات فیبر نوری اکسفو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تضعیف کننده متغیر فیبر نوری اکسفو FVA-600 8 ساعت پیش 140,000,000

تجهیزات فیبر نوری بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیف ابزار فیبر نوری Tool-Kit-6200 8 ساعت پیش 17,000,000
کیف ابزار فیبر نوری Tool-Kit-FTTH 8 ساعت پیش 15,000,000

تجهیزات فیبر نوری میلر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل لخت کن فیبر نوری میلر CP-FB01 8 ساعت پیش 300,000

مودم و روتر هوآوی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم ONT هوآوی EchoLife HG8346R 8 ساعت پیش 1,300,000
مودم مخابراتی هوآوی AR1833 8 ساعت پیش 1,400,000
مودم ONT هوآوی Echolife EG8120 8 ساعت پیش 700,000
مودم فیبر نوری ONT هوآوی EchoLife HG8245H 8 ساعت پیش 1,160,000
مودم فیبر نوری ONT هوآوی EchoLife HG8245C 8 ساعت پیش 850,000
مودم فیبر نوری هوآوی HG8546MGM1 8 ساعت پیش 830,000
مودم ONT هوآوی EchoLife EG8141A5 8 ساعت پیش 900,000
مودم فیبر نوری ONT هوآوی EchoLife HG8546M 8 ساعت پیش 825,000

مودم و روتر فایبرهوم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم فیبر نوری ONT فایبرهوم AN5506-04-F 8 ساعت پیش 1,400,000

مودم و روتر زد تی ایی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم VDSL2 بی سیم زد تی ایی ZXHN H168N 8 ساعت پیش 550,000

تلویزیون توشیبا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تلویزیون ال ای دی توشیبا 75U380MEE 75inch 8 ساعت پیش 100,000,000

ابزار و تجهیزات الکترونیک تری ام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل یاب تری ام 3M Dynatel 2273 MID 8 ساعت پیش 320,000,000

تجهیزات پسیو شبکه اپتکن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیت فیوژن مکانیکی اپتکن OMK-SR-MCS 8 ساعت پیش 16,000,000
کیت تعمیر کابل با فیوژن مکانیکی اپتکن MCS-04 8 ساعت پیش 3,318,200

خدمات کابل فیبر نوری بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
خدمات فیوژن فیبر نوری 8 ساعت پیش 100,000
تعمیر دستگاه فیوژن فیبر نوری 8 ساعت پیش 180,000
تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری 8 ساعت پیش 2,000

خدمات شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری 8 ساعت پیش 3,000
تعمیر دستگاه تست فلوک 8 ساعت پیش 200,000

لاین ترمینال هوآوی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
لاین ترمینال هوآوی Optix OSN 500 8 ساعت پیش 17,600,000

آخرین محصولات فروشگاه ستاره درخشان

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال