آی تی بازار

کالاهای ایران فلوک چاپ لیست قیمت

تستر شبکه فلوک نتورکز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-5000 4 ساعت پیش 525,000,000هماهنگ12
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-100 4 ساعت پیش 63,000,000هماهنگ12
تستر شبکه فلوک نتورکز DSP-4300 4 ساعت پیش 37,000,000هماهنگ12
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-Kit 4 ساعت پیش 85,000,000
تستر مخابراتی فلوک نتورکز TS52 Pro 4 ساعت پیش 19,500,000آداک12
تستر شبکه فلوک نتورکز IntelliTone Pro 200 4 ساعت پیش 14,800,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-8000 4 ساعت پیش 550,000,000آران تاچ120
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DTX-1800 4 ساعت پیش 125,000,000
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-100 4 ساعت پیش 32,500,000آران تاچ12
تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-KIT 4 ساعت پیش 48,000,000

تستر شبکه ترایبرر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری ترایبرر BML208 4 ساعت پیش 1,500,000
قلم فیبر نوری ترایبرر BML207 4 ساعت پیش 800,000
قلم فیبر نوری ترایبرر BML205-10 4 ساعت پیش 2,500,000

تستر شبکه اکسفو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600 4 ساعت پیش 36,000,000
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140 4 ساعت پیش 20,500,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2 4 ساعت پیش 300,000,000
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1 4 ساعت پیش 250,000,000
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300 4 ساعت پیش 29,500,000آداک12
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241 4 ساعت پیش 23,000,000
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500 4 ساعت پیش 252,000,000
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200 4 ساعت پیش 245,000,000

تستر شبکه نتورک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه نتورک SC8108 4 ساعت پیش 950,000

تستر شبکه نت اسکات

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر شبکه بی سیم نت اسکات AirCheck G2 4 ساعت پیش 47,500,000

تستر شبکه دیتاشین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه دیتاشین LT14T 4 ساعت پیش 183,000

تستر شبکه سانت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه سانت SUNTL810 4 ساعت پیش 159,000

تستر شبکه فول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه فول FA-373XY 4 ساعت پیش 445,000

کابل شبکه واندرفول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد واندرفول CAT6 UTP LSZH 3m 4 ساعت پیش 220,000
کابل شبکه واندرفول CAT7 SFTP 500m 4 ساعت پیش 29,500,000
کابل شبکه واندرفول CAT5e UTP 305m 4 ساعت پیش 6,405,000
کابل شبکه واندرفول CAT5e SF-UTP 305m 4 ساعت پیش 10,675,000
کابل شبکه واندرفول CAT6 UTP 305m 4 ساعت پیش 8,500,000
کابل شبکه واندرفول CAT6 SF-UTP 500m 4 ساعت پیش 22,500,000
کابل شبکه واندرفول CAT6 SF-UTP Outdoor 305m 4 ساعت پیش 14,650,000
پچ کورد واندرفول CAT6 UTP LSZH 0.5m 4 ساعت پیش 137,000
پچ کورد واندرفول CAT6 UTP LSZH 1m 4 ساعت پیش 148,000

کابل شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه لگراند CAT7 4 ساعت پیش 19,000
کابل شبکه لگراند CAT6 UTP 305m 032755 4 ساعت پیش 2,950,000
کابل شبکه لگراند CAT6 UTP LSZH 305m 032754 4 ساعت پیش 1,650,000

کابل شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 1m N116.P1A010OK 4 ساعت پیش 30,000
کابل شبکه نگزنس CAT5e U/UTP 1000m N100.502-OE 4 ساعت پیش 9,000
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 0.5m 4 ساعت پیش 19,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.607 4 ساعت پیش 1,820,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.633 4 ساعت پیش 6,200,000

کابل شبکه ام ام سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 2m 4 ساعت پیش 73,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 3m 4 ساعت پیش 102,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 5m 4 ساعت پیش 190,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 1m 4 ساعت پیش 17,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 2m 4 ساعت پیش 19,500
پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 3m 4 ساعت پیش 21,500
پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 5m 4 ساعت پیش 27,000
پچ کورد ام ام سی CAT6a U-FTP Shielded 1m 4 ساعت پیش 120,000
پچ کورد ام ام سی CAT6a U-FTP Shielded 3m 4 ساعت پیش 145,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 0.5m 4 ساعت پیش 10,700
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 5m 4 ساعت پیش 18,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 1m 4 ساعت پیش 58,500
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 2m 4 ساعت پیش 15,000
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 1m 4 ساعت پیش 12,000
پچ کورد ام ام سی CAT5e UTP 1m 4 ساعت پیش 7,200
پچ کورد ام ام سی CAT5e UTP 3m 4 ساعت پیش 27,900
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 3m 4 ساعت پیش 18,000

کابل شبکه ریشبر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه ریشبر CAT7a Plus S-FTP LSZH SL1500 S-F22 4 ساعت پیش 65,000
کابل شبکه ریشبر CAT5e LSZH SL200 SF-U24 4 ساعت پیش 35,000
کابل شبکه ریشبر CAT5e LSZH SL200 U24 4 ساعت پیش 21,000
کابل شبکه ریشبر CAT6 LSZH SL400E SF-U23 500Reel 4 ساعت پیش 45,000
کابل شبکه ریشبر CAT6 LSZH SL400E U23 4 ساعت پیش 27,000
کابل شبکه ریشبر CAT6a U-FTP LSZH SL500 U-F23 4 ساعت پیش 55,000
کابل شبکه ریشبر CAT7 S-FTP LSZH SL900 S-F23 4 ساعت پیش 59,000

کابل شبکه اشنایدر دی جی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه اشنایدر دی جی لینک CAT6 SFTP 305m 4 ساعت پیش 1,365,000
کابل شبکه اشنایدر دی جی لینک CAT6 UTP 305m 4 ساعت پیش 670,000

کابل شبکه باگ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه باگ CAT6 UTP 4 ساعت پیش 1,550
کابل شبکه باگ CAT6 SFTP 4 ساعت پیش 26,500

خدمات شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری 4 ساعت پیش 20,000
راه اندازی شبکه 4 ساعت پیش 50,000
تعمیر دستگاه تست فلوک 4 ساعت پیش 1,000,000

تجهیزات پسیو شبکه واندرفول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیستون شبکه واندرفول CAT6 UTP 4 ساعت پیش 120,000
کیستون شبکه واندرفول CAT6 STP 4 ساعت پیش 160,000

تجهیزات پسیو شبکه اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پارتیشن ترانک اشنایدر 151504 4 ساعت پیش 11,000
درب ترانک اشنایدر 75 151505 4 ساعت پیش 3,700
بدنه ترانک اشنایدر 151502 4 ساعت پیش 16,500

تجهیزات پسیو شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیستون شبکه نگزنس CAT6 STP N420.666 4 ساعت پیش 69,000
کیستون شبکه نگزنس CAT6 UTP N420.660 4 ساعت پیش 350,000
ماژول فلزی نگزنس N420.66A 4 ساعت پیش 220,000
کیستون نگزنس CAT6 UTP 4 ساعت پیش 22,000
پچ پنل 24 پورت نگزنس CAT6 UTP 4 ساعت پیش 750,000

تجهیزات پسیو شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل لگراند CAT6 STP 1U 24 Port 033563 4 ساعت پیش 1,850,000
پچ پنل لگراند CAT6 UTP 24 Port 033561 4 ساعت پیش 1,000,000
کیستون شبکه 1 ماژول CAT6 STP لگراند 076563 باریک 4 ساعت پیش 19,500

تجهیزات پسیو شبکه ام ام سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل 48 پورت ام ام سی 2U Unloaded 4 ساعت پیش 220,000
پچ پنل 50 پورت ام ام سی 1U 4-5 3-6 Pairs 4 ساعت پیش 280,000
بلنک پچ پنل ام ام سی تک پورت 4 ساعت پیش 34,000

فیوژن فیبر نوری فوجیکورا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-06 4 ساعت پیش 13,500,000
دستگاه کلیور فیبر نوری فوجیکورا CT-30 4 ساعت پیش 15,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 90S 4 ساعت پیش 189,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S Plus 4 ساعت پیش 146,000,000آران تاچ12
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 80S 4 ساعت پیش 170,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکورا 70S 4 ساعت پیش 145,000,000

فیوژن فیبر نوری سومیتومو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو T-57 4 ساعت پیش 154,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو Type-81C 4 ساعت پیش 150,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو TYPE-72C 4 ساعت پیش 185,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو T-55 4 ساعت پیش 130,000,000
دستگاه فیوژن فیبر نوری سومیتومو Type-71C Plus 4 ساعت پیش 125,000,000آداک12

اجرای اتاق سرور بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پیاده سازی کف و سقف کاذب اتاق سرور 4 ساعت پیش 50,000
خدمات رک اتاق سرور 4 ساعت پیش 150,000

خدمات کابل فیبر نوری بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل کشی فیبر نوری خارجی 4 ساعت پیش 3,500
تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری 4 ساعت پیش 15,000
نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری 4 ساعت پیش 15,000

کابل فیبر نوری نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM2 PE N162.185 4 ساعت پیش 13,000
کابل فیبر نوری نگزنس UT 24x OS2 LSZH N164.231 4 ساعت پیش 13,500
پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC OM3 1m N123.5MLA 4 ساعت پیش 23,000
کابل فیبر نوری نگزنس TB 8x OM2 LSZH N162.023 4 ساعت پیش 8,000
کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 LSZH N165.481 4 ساعت پیش 23,000
کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OS2 PE N164.185 4 ساعت پیش 8,000
کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM OUT 4 ساعت پیش 14,000
کابل فیبر نوری نگزنس 12Core SM OUT 4 ساعت پیش 9,000

طراحی وب سایت بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
طراحی سایت شرکتی 4 ساعت پیش 4,300,000
طراحی وب سایت 4 ساعت پیش 700,000
طراحی سایت فروشگاهی 4 ساعت پیش 1,250,000

تجهیزات فیبر نوری بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
قلم فیبر نوری 30mW 30KM B07TY1NRV8 4 ساعت پیش 1,600,000

تجهیزات فیبر نوری فلوک نتورکز

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تمیز کننده کانکتور فیبر نوری فلوک نتورکز SC/ST 2.5mm 4 ساعت پیش 2,750,000
تمیز کننده کانکتور فیبر نوری فلوک نتورکز LC 1.25mm 4 ساعت پیش 2,750,000

سیم و کابل رفسنجان

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل ژله فیلد خاکی رفسنجان 100x2x0.4 4 ساعت پیش 19,000

مجازی سازی بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پشتیبان گیری بستر مجازی سازی 4 ساعت پیش 100,000
مجازی سازی کامپیوتر دسکتاپ 4 ساعت پیش 100,000
مجازی سازی شبکه 4 ساعت پیش 1,000,000
مجازی سازی سرور با VMware ESXi 4 ساعت پیش 1,000,000
طراحی و پیاده سازی VMware HA 4 ساعت پیش 1,500,000

سوئیچ شبکه آی پی کام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه آی پی کام 24 پورت G3224T 4 ساعت پیش 4,930,000
سوئیچ شبکه آی پی کام 24 پورت F1024 4 ساعت پیش 1,350,000

آخرین محصولات فروشگاه ایران فلوک

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال