آی تی بازار

کالاهای برقچی چاپ لیست قیمت

کابل شبکه بلدن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCA 305m دقایقی پیش 900,000
کابل شبکه بلدن CAT6 SFTP CCC 305m دقایقی پیش 1,500,000
پچ کورد بلدن CAT6 2m 1 روز پیش 10,000

کابل شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه لگراند CAT6A F-UTP 500m 032778 دقایقی پیش 14,000,000
کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP 500m 032759 دقایقی پیش 7,000,000
کابل شبکه لگراند CAT7 دقایقی پیش 13,000,000
کابل شبکه لگراند CAT6 UTP 305m 032755 1 ساعت پیش 2,745,000
کابل شبکه لگراند CAT5e UTP 305m 032751 1 ساعت پیش 2,900,000
کابل شبکه لگراند CAT6 SFTP LSZH 500m 032757 1 روز پیش 5,250,000
کابل شبکه لگراند CAT6 UTP LSZH 305m 032754 1 روز پیش 1,790,000

کابل شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 5m N116.P1A050OK دقایقی پیش 50,000
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 2m N116.P1A020OK دقایقی پیش 29,000
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 0.5m دقایقی پیش 17,000
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 1m N116.P1A010OK دقایقی پیش 22,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.4CLY2 2m دقایقی پیش 100,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.607 دقایقی پیش 2,745,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.632 1 ساعت پیش 7,000,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.633 1 ساعت پیش 7,000,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 U/UTP 305m N100.604 LSZH 1 روز پیش 4,422,000
کابل شبکه نگزنس CAT7a SFTP N100.371 1 روز پیش 9,500,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.617 1 روز پیش 1,220,000
کابل شبکه نگزنس CAT5 SFTP 305m N100.630 1 روز پیش 1,525,000
کابل شبکه نگزنس CAT6 F-UTP N100.624 1 روز پیش 2,150,000
کابل شبکه نگزنس CAT5e U/UTP 1000m N100.502-OE 1 روز پیش 6,800,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.2CLO2 2m 1 روز پیش 40,000
پچ کورد نگزنس CAT5E 3m 1 روز پیش 11,500
پچ کورد نگزنس CAT5E 5m 1 روز پیش 45,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-SC N123.2CCO2 5m 1 روز پیش 34,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.5CLO5 5m 1 روز پیش 38,000
پچ کورد نگزنس CAT7 3m 1 روز پیش 110,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-LC N123.4LLY2 2m 1 روز پیش 35,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-SC N123.2CCO2 2m 1 روز پیش 23,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.5CLO2 2m 1 روز پیش 35,000
پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.2CLO5 5m 1 روز پیش 65,000

کابل شبکه برندرکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه برندرکس CAT6A U-FTP 1 روز پیش 1,098,000
کابل شبکه برندرکس CAT6A U-UTP 1 روز پیش 1,850,000
کابل شبکه برندرکس CAT6 Plus U-UTP 1 روز پیش 1,950,000
کابل شبکه برندرکس CAT6 SFTP 305m Gigaplus 1 روز پیش 4,575,000
کابل شبکه برندرکس Gigaplus CAT5e UTP 100m 1 روز پیش 750,000
کابل شبکه برندرکس CAT6A SFTP 1 روز پیش 1,800,000
کابل شبکه برندرکس CAT6 Plus UTP 1 روز پیش 1,098,000

کابل شبکه یونیکام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه یونیکام UTP CAT6A 1 روز پیش 2,610,000
کابل شبکه یونیکام CAT5e FTP 1 روز پیش 2,195,000
کابل شبکه یونیکام CAT6 FFTP 1 روز پیش 5,200,000
کابل شبکه یونیکام CAT6 UTP 305m UC-CABU6 1 روز پیش 2,500,000

کابل شبکه رایا تدبیر کویر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری رایا تدبیر کویر خاکی 48Core 1 روز پیش 490,000

کابل شبکه دی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-1910R 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-805X 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-300SC 1 روز پیش 1,219,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-530SC 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-560SC 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-F02SC 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-F15SC 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-F30SC 1 روز پیش 819,000
مبدل شبکه فیبر نوری دی لینک DMC-1910T 1 روز پیش 819,000

کابل شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل سیسکو CAB-STACK-3M 1 روز پیش 850,000
کابل سیسکو CAB-V35MT 1 روز پیش 230,000
کابل سیسکو CAB-SS-449MT 1 روز پیش 20,000
کابل سیسکو CAB-CONSOLE-RJ45 1 روز پیش 25,000

کابل شبکه متا الکترونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه متا الکترونیک CAT6 UTP LSZH 305m 1 روز پیش 671,000

کابل شبکه نتورک پلاس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه اوت دور نتورک پلاس CAT6 FTP 1 روز پیش 671,000

کابل شبکه جی تک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode ST-ST 1 روز پیش 29,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode ST-SC 1 روز پیش 27,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode FC-FC 1 روز پیش 28,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode FC-LC 1 روز پیش 28,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode FC-SC 1 روز پیش 28,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode LC-LC 1 روز پیش 27,500
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode SC-LC 1 روز پیش 27,000
پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode SC-SC 1 روز پیش 27,500

کابل شبکه اشنایدر اکتاسی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد اشنایدر اکتاسی CAT6 UTP 1m 1 روز پیش 54,000
پچ کورد اشنایدر اکتاسی رنگی CAT6 UTP 2m 1 روز پیش 76,000

کابل شبکه کی نت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد کی نت CAT5e UTP 10m 1 روز پیش 35,000

کابل شبکه فایبرلند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پیگتیل فیبر نوری فایبرلند FC SM 1.5m 1 روز پیش 16,000
پیگتیل فیبر نوری فایبرلند SC SM 1.5m 1 روز پیش 26,800

سوئیچ شبکه میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه میکروتیک RB260GS دقایقی پیش 1,850,000
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM 1 روز پیش 7,500,000

سوئیچ شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C2960S-24TS-L دقایقی پیش 3,450,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-Plus 24PC-L دقایقی پیش 2,800,000
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960G-8TC-L دقایقی پیش 2,300,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48PST-L دقایقی پیش 2,850,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TS-LL 1 ساعت پیش 12,800,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TS-L 1 ساعت پیش 30,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L 1 ساعت پیش 2,700,000
سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960G-48TC-L 1 ساعت پیش 4,500,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG110-24 1 روز پیش 2,159,000
سوئیچ شبکه سیسکو 16 پورت SG110-16HP 1 روز پیش 2,200,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960S-24PS-L 1 روز پیش 5,590,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TD-L 1 روز پیش 29,500,000
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG110-24HP-EU 1 روز پیش 1,950,000
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960XR-48TS-I 1 روز پیش 23,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-S 1 روز پیش 32,000,000
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960CX-8TC-L 1 روز پیش 8,000,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C2960S-24TD-L 1 روز پیش 13,600,000
سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3560-24PS-S 1 روز پیش 2,400,000

پچ کورد شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد لگراند Cat6 UTP 5m 051775 دقایقی پیش 50,000
پچ کورد لگراند Cat6 UTP 3m 051774 دقایقی پیش 36,000
پچ کورد لگراند Cat6 UTP 1m 051772 دقایقی پیش 22,000
پچ کورد لگراند Cat6 UTP 2m 051773 1 ساعت پیش 29,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 SFTP 5m 051755 6 ساعت پیش 74,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 UTP 0.5m 051771 1 روز پیش 15,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 FTP 5m 051765 1 روز پیش 65,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat6 UTP 10m 051776 1 روز پیش 96,000
پچ کورد شبکه لگراند Cat5e UTP 5m 1 روز پیش 68,000

ماژول شبکه سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MM دقایقی پیش 200,000
ماژول شبکه سیسکو XENPAK-10GB-SR 1 روز پیش 1,000,000

ماژول فیبر نوری سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-SX-MMD دقایقی پیش 200,000
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR 1 ساعت پیش 380,000
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SM 1 ساعت پیش 200,000
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SM 6 ساعت پیش 900,000
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40G-SR-BD 1 روز پیش 2,500,000
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ER-S 1 روز پیش 1,200,000

اکسس پوینت میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر وایرلس میکروتیک RB951G-2HnD دقایقی پیش 2,300,000پارس ارتباط18

اکسس پوینت سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اکسس پوینت بی سیم سیسکو AIR-CAP1702I-A-K9 1 روز پیش 5,500,000
اکسس پوینت بی سیم سیسکو AIR-AP3802I-A-K9 1 روز پیش 12,500,000

مودم و روتر هوآوی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مودم فیبر نوری ONT هوآوی EchoLife HG8546M دقایقی پیش 1,100,000
مودم فیبر نوری ONT هوآوی EchoLife HG8245H 1 ساعت پیش 1,200,000
مودم یو اس بی 4G هوآوی E5573 6 ساعت پیش 1,150,000
مودم مخابراتی هوآوی AR1833 1 روز پیش 2,050,000

مودم و روتر سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر سیسکو CISCO2911/K9 دقایقی پیش 3,400,000
روتر سیسکو C878-K9 دقایقی پیش 1,150,000
روتر سیسکو C888-K9 1 ساعت پیش 1,500,000
روتر سیسکو ASR 1001-X 1 روز پیش 180,000,000

مودم و روتر میکروتیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
روتر وایرلس میکروتیک RB951Ui-2HnD 1 ساعت پیش 1,780,000پارس ارتباط18
روتر میکروتیک PowerBox 1 روز پیش 1,250,000
روتر میکروتیک RB750Gr2 1 روز پیش 720,000
روتر میکروتیک RB750UP 1 روز پیش 1,560,000
روتر میکروتیک RB750 1 روز پیش 1,750,000

تجهیزات پسیو شبکه لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
زاویه تخت ترانک لگراند 150x50 010789 دقایقی پیش 15,050
مسدود کننده ترانک لگراند 150x50 010703 دقایقی پیش 80,000
قاب پریز روکار سه خانه لگراند 80286 دقایقی پیش 280,000
کیستون شبکه 2 ماژول پهن لگراند CAT6 STP 076566 دقایقی پیش 85,000
کادر 4 ماژول 2 خانه ترانک لگراند 078804 دقایقی پیش 50,000
سه راهی ترانک لگراند 105x50 010736 دقایقی پیش 140,000
کادر 6 ماژول 3 خانه ترانک لگراند 078806 دقایقی پیش 80,000
پریز تلفن باریک لگراند 078730 دقایقی پیش 30,000
پچ پنل لگراند CAT6a STP 1U 24 Port 033573 دقایقی پیش 2,200,000
ترانک با درب لگراند 150x50 010427 دقایقی پیش 690,000
کیستون شبکه 2 ماژول پهن لگراند CAT6 UTP 076564 دقایقی پیش 50,000
کیستون شبکه 1 ماژول باریک لگراند CAT6 UTP 076561 دقایقی پیش 45,000
ترانک با درب لگراند 105x50 010464 دقایقی پیش 340,000
پریز تلفن پهن لگراند 078731 دقایقی پیش 35,000
ترانک با درب لگراند 80x50 010462 دقایقی پیش 320,000
کادر 4 ماژول ترانک لگراند 010994 1 ساعت پیش 40,000
پچ پنل لگراند CAT6 UTP 24 Port 033561 1 ساعت پیش 1,250,000
سه راهی ترانک لگراند 80x50 010735 1 ساعت پیش 140,000
قطعه اتصال بدنه گیره ای ترانک لگراند 80x35 010691 6 ساعت پیش 20,000
کادر 4 ماژول ترانک لگراند 010954 6 ساعت پیش 40,000
کادر 2 ماژول 1 خانه ترانک لگراند 078802 6 ساعت پیش 29,000
کادر 8 ماژول 4 خانه ترانک لگراند 078808 6 ساعت پیش 100,000
پریز رومیزی 12 ماژول لگراند 053591 1 روز پیش 190,000
کیستون شبکه 2 ماژول پهن لگراند CAT6a STP 076576 1 روز پیش 1,550,000
پچ پنل لگراند CAT5e UTP 1U 24 Port 033551 1 روز پیش 880,000
پچ پنل لگراند CAT5e FTP 1U 24 Port 033552 1 روز پیش 1,250,000
پچ پنل لگراند CAT6 STP 1U 24 Port 033563 1 روز پیش 1,850,000
پچ پنل لگراند CAT6a SFTP 1U 24 Port 1 روز پیش 2,150,000
بدنه ترانک لگراند 105x50 010422 1 روز پیش 83,000
کیستون شبکه 1 ماژول باریک لگراند CAT6a STP 076573 1 روز پیش 125,000
درب نرم ترانک لگراند 010522 1 روز پیش 25,000
کادر 2 ماژول ترانک لگراند 010992 1 روز پیش 14,200
بدنه ترانک لگراند 80x50 010412 1 روز پیش 40,000
قطعه اتصال درب ترانک لگراند 85 011163 1 روز پیش 5,200
ترانک با درب لگراند 105x50 010424 1 روز پیش 52,000
کیستون شبکه 2 ماژول CAT6 STP لگراند 076565 پهن 1 روز پیش 65,000
قوطی روکار 8 ماژول لگراند 031748 1 روز پیش 68,000
کلید تک پل باریک تبدیل لگراند 077001 1 روز پیش 44,000

تجهیزات پسیو شبکه اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل 24 پورت CAT6 اشنایدر UTP Unloaded دقایقی پیش 1,600,000
پچ پنل اشنایدر 24 پورت CAT6 UTP Loaded 1 ساعت پیش 1,600,000
پچ پنل 24 پورت کیستونی فلزی اشنایدر STP CAT6 1 روز پیش 1,450,000
پچ پنل 48 پورت CATt6 اشنایدر FTP Unloaded 1 روز پیش 1,450,000
کیستون اشنایدر CAT6a 1 روز پیش 671,000
پچ پنل 24 پورت CAT6 اشنایدر FTP Unloaded 1 روز پیش 165,000
پچ پنل 24 پورت CAT5e اشنایدر UTP Unloaded 1 روز پیش 280,000
پچ پنل 24 پورت CATt6a اشنایدر FTP Unloaded 1 روز پیش 1,450,000
قاب پریز 1 ماژول ترانک اشنایدر 10198 1 روز پیش 9,200
پریز روکار شبکه اشنایدر CAT6 UTP 1 روز پیش 80,000
زاویه خارجی ترانک اشنایدر 10130 1 روز پیش 10,000
زاویه تخت ترانک اشنایدر 10140 1 روز پیش 7,500
مسدود کننده ترانک اشنایدر 100060 1 روز پیش 9,000
قاب پریز شبکه اشنایدر 2 پورت 85x85 1 روز پیش 7,500
ابزار پانچ کابل شبکه اشنایدر 1 روز پیش 88,000
کیستون اشنایدر CAT5e 1 روز پیش 3,400
قطعه اتصال بدنه ترانک اشنایدر 10170 1 روز پیش 6,500
سه راهی ترانک اشنایدر 10151 1 روز پیش 13,000
قاب پریز شبکه اشنایدر 1 پورت 85x85 1 روز پیش 6,900
پریز شبکه 1 پورتاشنایدر CAT6 STP 1 روز پیش 30,500

تجهیزات پسیو شبکه نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل 24 پورت نگزنس CAT6 UTP 1 ساعت پیش 850,000
پچ پنل فیبر نوری نگزنس N441.203 1 ساعت پیش 490,000
پچ پنل نگزنس N521.661 24 Port Unloaded 6 ساعت پیش 850,000
کیستون نگزنس CAT6a N420.666G 1 روز پیش 133,000
جعبه روکار نگزنس N200.116 1 روز پیش 9,000
کیستون شبکه نگزنس CAT6 STP N420.666 1 روز پیش 40,000
آچار پانچ کابل نگزنس N420.567 1 روز پیش 95,000
کوپلر دوتایی نگزنس اس سی مالتی مود N205.614 1 روز پیش 13,000

تجهیزات پسیو شبکه کوپوس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
ترانک با درب کوپوس PK 160X65 D 1 روز پیش 172,800
مسدود کننده ترانک کوپوس 160x65 8481 1 روز پیش 28,000
مسدود کننده ترانک کوپوس 100x60 8551 1 روز پیش 14,000
زاویه خارجی ترانک کوپوس 160x65 8486 1 روز پیش 47,500
درزگیر ترانک کوپوس 160x65 8482 1 روز پیش 30,000
زاویه خارجی ترانک کوپوس 100x60 8556 1 روز پیش 19,500
زاویه داخلی ترانک کوپوس 90x55 8405 1 روز پیش 19,500
زاویه داخلی ترانک کوپوس 100x60 8555 1 روز پیش 19,500
قطعه اتصال بدنه ترانک کوپوس 100x60 REKE 100 1 روز پیش 7,500
پایه ترانک کوپوس 90x55 8407 1 روز پیش 14,000
زاویه خارجی ترانک کوپوس 90x55 8406 1 روز پیش 19,500
پایه ترانک کوپوس 160x65 8487 1 روز پیش 28,000
درزگیر ترانک کوپوس 90x55 8402 1 روز پیش 17,500
زاویه تخت ترانک کوپوس 160x65 8483 1 روز پیش 44,500
سه راهی ترانک کوپوس 160x65 8484 1 روز پیش 70,000
ترانک با درب کوپوس PK 90X55 D 1 روز پیش 78,000
ترانک با درب کوپوس EKE 100X60 1 روز پیش 82,000
زاویه داخلی ترانک کوپوس 160x65 8485 1 روز پیش 47,520

تجهیزات پسیو شبکه تری ام

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری تری ام 2179CS 1 روز پیش 390,000
مفصل فیبر نوری تری ام 2178S 1 روز پیش 400,000
مفصل فیبر نوری تری ام خاکی 48Core 2178-LS 1 روز پیش 560,000

تجهیزات پسیو شبکه رایا تدبیر کویر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری رایا تدبیر کویر هوایی 48Core 1 روز پیش 300,000

تجهیزات پسیو شبکه اکسین

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری اکسین 72C 6Entries 1 روز پیش 250,000
مفصل فیبر نوری اکسین 144C 6Entries 1 روز پیش 450,000

تجهیزات پسیو شبکه پی ال پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری پی ال پی هوایی 24Core Dome 1 روز پیش 204,000

تجهیزات پسیو شبکه دی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل 24 پورت دی لینک NPP-C61BLK241 1 روز پیش 1,100,000
پچ پنل 24 پورت دی لینک NPP-AL1BLK241 1 روز پیش 800,000

تجهیزات پسیو شبکه ایکوییپ

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل ایکوییپ 16 پورت 328116 CAT5 POE 1 روز پیش 680,000
پچ پنل ایکوییپ 24 پورت CAT6 E135424 1 روز پیش 400,000

تجهیزات پسیو شبکه سر-لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری سرلینک 24Core 1 روز پیش 200,000

تجهیزات پسیو شبکه اشنایدر دی جی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل کیستون 24 پورت اشنایدر CAT6A UTP 1 روز پیش 930,000
کابل لخت کن کابل شبکه اشنایدر دی جی لینک DCTOOLSTR 1 روز پیش 62,900

تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
داکت 4 ساده سوپیتا 1061 1 روز پیش 15,000
کیستون تلفن سوپیتا CAT3 50044 1 روز پیش 27,000

تجهیزات پسیو شبکه دانوب

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پارتیشن ترانک دانوب 1 روز پیش 11,000

تجهیزات پسیو شبکه فول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کیستون فول CAT6 UTP FA-1090 1 روز پیش 33,000

تجهیزات پسیو شبکه متا الکترونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کانکتور متا الکترونیک CAT6 FTP RJ45 1 روز پیش 4,600

آی پی فون، VOIP و سانترال گرند استریم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
گوشی آی پی فون گرند استریم GXP1625 دقایقی پیش 1,370,000

آی پی فون، VOIP و سانترال سیسکو

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7861-K9 1 روز پیش 3,000,000
گوشی آی پی فون سیسکو CP-6901-C-K9 1 روز پیش 1,780,000
گوشی آی پی فون سیسکو SPA508G 1 روز پیش 1,520,000
گوشی آی پی فون سیسکو CP-7841-K9 1 روز پیش 5,000,000

فیوز برق لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 63 آمپر 403335 دقایقی پیش 110,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 16 آمپر 403329 دقایقی پیش 60,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 40 آمپر 403208 دقایقی پیش 65,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 25 آمپر 403206 دقایقی پیش 55,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 40 آمپر 403333 1 ساعت پیش 65,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 16 آمپر 403204 1 ساعت پیش 60,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 10 آمپر 403203 1 ساعت پیش 50,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 20 آمپر 403205 1 ساعت پیش 55,000
فیوز مینیاتوری لگراند تک فاز 32 آمپر 403332 1 روز پیش 33,500

کابل فیبر نوری نگزنس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM2 PE N162.185 دقایقی پیش 18,500
پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N123.4MLY 1 ساعت پیش 15,000
پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N123.4MCY 1 ساعت پیش 16,000
کابل فیبر نوری نگزنس 12Core SM OUT 1 ساعت پیش 9,500
کابل فیبر نوری نگزنس UC 6x OM2 LSZH N162.472 1 روز پیش 6,500
کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 LSZH N165.481 1 روز پیش 30,000
کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM OUT 1 روز پیش 28,000
کابل فیبر نوری نگزنس TB 8x OM2 LSZH N162.023 1 روز پیش 8,000

کابل فیبر نوری دلتا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ کورد فیبر نوری دلتا LC-LC OM3 Duplex 30m 1 روز پیش 65,000

کلید و پریز برق لگراند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کلید تک پل باریک لگراند 77000 دقایقی پیش 75,000
پریز برق ارت دار لگراند 077210 دقایقی پیش 55,000
پریز برق ارت دار لگراند قرمز 077214 1 ساعت پیش 45,000
پریز برق ارت دار لگراند نارنجی 677127 1 روز پیش 14,000

کلید و پریز برق اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پریز برق اشنایدر قرمز 21045 1 روز پیش 28,800

تجهیزات فیبر نوری آی تک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مفصل فیبر نوری آی تک خاکی 24 Core 1 روز پیش 260,000
باکس دیواری فیبر نوری آی تک 6 پورت 1 روز پیش 120,000

تجهیزات فیبر نوری اودیکس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری اودیکس Mini PLC SC-APC 1x32 1 روز پیش 250,000
فست کانکتور فیبر نوری اودیکس SC/APC to SC/APC SM SX 1 روز پیش 5,900

تجهیزات فیبر نوری فایبرلند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 32 1 روز پیش 400,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 8 1 روز پیش 160,000
پریز فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 روز پیش 49,000
اسپلیتر فیبر نوری فایبرلند FTTH SC-APC SM 1 to 4 1 روز پیش 130,000

تجهیزات فیبر نوری دت وایلر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پچ پنل فیبر نوری کشویی دت وایلر OV-S Unloaded 1 روز پیش 150,000
پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Quad 24Port 1 روز پیش 650,000
پچ پنل فیبر نوری دت وایلر LC Duplex 24Port 1 روز پیش 1,500,000
پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 12Port 1 روز پیش 150,000
کوپلر فیبر نوری دت وایلر LC Multi Mode 1 روز پیش 15,000
کوپلر فیبر نوری دت وایلر SC Duplex Single Mode 1 روز پیش 15,000
پچ پنل فیبر نوری دت وایلر SC Duplex 24Port 1 روز پیش 150,000

تجهیزات فیبر نوری ایران فایبر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر ABS PLC SC-UPC 2x32 1 روز پیش 479,000
اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر ABS PLC SC-UPC 1x32 1 روز پیش 270,000
اسپلیتر فیبر نوری ایران فایبر Mini PLC SC-UPC 2x4 1 روز پیش 98,000

تجهیزات فیبر نوری هلوکیبل

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
آداپتور فیبر نوری هلوکیبل SC-SC SM Duplex 800732 1 روز پیش 20,000

تجهیزات فیبر نوری یوسورس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
اسپلیتر فیبر نوری یوسورس ABS PLC SC-APC 1x4 1 روز پیش 60,000

رک و متعلقات رک پایا سیستم

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رک دیواری پایا سیستم 9 یونیت عمق 60 1 روز پیش 1,918,000

رک و متعلقات رک آی رک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پاور ماژول 6 پورت آی رک TPD-106F 1 روز پیش 2,150,000
پاور ماژول 6 پورت آی رک TPD-106V 1 روز پیش 2,150,000
پاور ماژول 6 پورت آی رک TPD-106 1 روز پیش 2,150,000
پاور ماژول 8 پورت آی رک TPD-108 1 روز پیش 350,000

رک و متعلقات رک اشنایدر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
نگهدارنده کابل اشنایدر 1 یونیت 1 روز پیش 50,000
نگهدارنده فلزی کابل اشنایدر 1 روز پیش 65,000

انکدر - دیکدر تی آر الکترونیک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
انکدر دوربین مداربسته تی آر الکترونیک CEV65M 1 روز پیش 9,000,000

خدمات شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
نصب و راه اندازی تجهیزات پشتیبان گیری 1 روز پیش 1,000,000
راه اندازی شبکه 1 روز پیش 150,000
تست فلوک کابل شبکه و فیبر نوری 1 روز پیش 20,000

خدمات دوربین مداربسته بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
خدمات نرم افزاری دوربین مداربسته 1 روز پیش 150,000
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته 1 روز پیش 100,000

تستر شبکه فول

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه فول FA-373XY 1 روز پیش 710,000

تستر شبکه نتورک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
تستر کابل شبکه نتورک SC8108 1 روز پیش 620,000

خدمات کابل کشی شبکه بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
مستند سازی شبکه 1 روز پیش 50,000
نصب و سربندی اتصالات مسی 1 روز پیش 4,000
کابل کشی مسی 1 روز پیش 2,000

خدمات کابل فیبر نوری بدون برند

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل کشی فیبر نوری خارجی 1 روز پیش 10,000
کابل کشی فیبر نوری داخلی 1 روز پیش 5,000
نصب و سربندی اتصالات فیبر نوری 1 روز پیش 10,000

پیگتیل فیبر نوری اشنایدر دی جی لینک

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پیگتیل فیبر نوری اشنايدر دی جی لینک SC OM2 1m Multi Mode 1 روز پیش 28,300

آخرین محصولات فروشگاه برقچی

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال